Actiecomité of bekering

Er is een actiecomité opgericht naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad over de weging van de grondrechten en de gevolgen hiervan voor de SGP en haar officiële standpunt tegen het regeerambt voor de vrouw. Zie www.zijmaakthetverschil.nu.

Er is veel aan de hand in de huidige samenleving. Ze wordt steeds minder verdraagzaam tegenover de drie-enige God, Zijn Woord, Zijn dienst en ook Zijn kinderen. Dat heeft Gods Woord voorzegd en de mens der zonde wordt steeds meer openbaar. Echter ook in onze reformatorische gezindte is veel aan de hand. Wereldgelijkvormigheid kent zijn weerga niet. Veel is er ook aan de hand in de kerken. Waarheid en leugen krijgen steeds meer gelijke rechten. We hebben dat gezien in de vorming van de PKN. Echter ook in reformatorische kerken wordt meer en meer de waarheid geweld aan gedaan. Er is veel aan de hand in de politiek. Nu dan de uitspraak van de Hoge Raad. Wat denkt u? Zou dit niet een sprake Gods zijn? Ook bij de SGP zijn er ontwikkelingen gaande die tegen Gods Woord ingaan. De heer Van der Staaij maakte onlangs in een EO interview onderscheid tussen homofiele praxis en gerichtheid, terwijl Gods Woord leert dat de wet niet alleen oordeelt over het uiterlijk maar ook over het innerlijk. Een tijdje geleden hoorde ik een SGP burgemeester die openlijk voor de radio verklaarde voorstander te zijn van de vrouw in de politiek. Een andere burgemeester heeft geen problemen met een hand geven van Sinterklaas of om een Roomse mis te bezoeken. Men staat boven de partijen zo redeneert men. De heer Kolijn durft openlijk te zeggen dat Europa een wettige regering is, en dat het Europese Hof ook een wettig orgaan is. Dit is gewoon meedansen met de Europese toren van Babel! Ook vrijwillig deelnemen aan Europa is meebouwen aan deze toren. In de politiek heeft de SGP nog officieel moeite met vrouwelijke kandidaten, maar ze heeft geen moeite met vrouwelijke kandidaten van zogenaamde christelijke partijen als CDA en CU. Daar gaat ze gewoon een lijstverbinding mee aan. Ook laat ze vrouwelijke vertegenwoordigers toe die namens haar spreken in de politiek. Ze laat een hoofdbestuurslid in de persoon van dr. H. van den Belt toe die openlijk in een RD artikel (27/2) pleit voor gebruik van condooms. Wat te denken van de laatste SGP jongerendag? Met dat toneelspel en platvloerse taal. Het bewieroken van seculiere personen en het geven van een aanmoedigingsprijs. Moeten we nog verder doorgaan?

Denkt u nu echt dat de Heere een ledig toeschouwer is van dit alles? We kunnen wel ach en wee roepen, maar we kunnen beter klagen vanwege onze zonden, en vanwege ons afhoeren van de Heere. We kunnen beter in de schuld voor de Heere komen, en in zak en as neerzitten. Wie weet God, mocht Zich wenden en ons genadig zijn. Een actiecomité oprichten staat haaks op wat de Heere ons in Zijn Woord voorhoudt. De hand moet in eigen boezem, vrienden. Als de SGP zo doorgaat dan zal ze geen enkele dagenraad hebben. Dat geldt voor ons allemaal. Land, land, land, hoort des Heeren Woord!