De algemene beschouwingen in de Tweede Kamer (2015)

Na de derde dinsdag in September volgen altijd de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. De voorman of voorvrouw van elke politieke partij krijgt dan de gelegenheid zijn of haar beschouwing te geven op de politiek voor het komende jaar. Vaak klinkt dan in deze beschouwing iets door van het gedachtegoed van de betreffende partij. Zo was de heer Wilders (PVV) behoorlijk actief om te hameren op het sluiten van de grenzen voor de vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten, en ook om ons terug te trekken uit de Europese Unie. Waarom wil de PVV dat de grenzen gesloten worden? Omdat bijkans alle vluchtelingen de islamitische godsdienst aanhangen, en dat dit betekent dat de islam in Nederland alleen maar versterkt wordt en er nog meer moskeeŽn bij gaan komen. Wilders geeft aan dat de vluchtelingen diverse veilige landen doortrekken om uiteindelijk in Duitsland, Nederland en Engeland neer te strijken. Het gaat de vluchtelingen dus niet alleen om veiligheid, zo betoogt hij! Daarnaast is het zeker dat ook terroristen worden meegestuurd. Dit wordt zelfs gezegd door vluchtelingen die hier al zijn en ook door bijvoorbeeld de Libanese minister van onderwijs die tegen de Britse premier Cameron aangaf dat 2% van de vluchtelingen undercover terroristen van IS zijn. Tevens heeft de leider van IS al geroepen dat hij zal zorgdragen dat Europa wordt overspoeld met vluchtelingen, en we zien het onder onze ogen voltrekken. Wilders ziet het als zijn strijd om de joods-christelijke waarden in Nederland te behouden en dus te strijden tegen de islam en islamisering van Nederland. Hierin handelt de heer Wilders overeenkomstig Gods Woord en het daarop gegronde artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, al doet hij dat op seculiere wijze zonder Gods Woord te verstaan. De heer Wilders is geen Christen, wat hij zelf ook zegt en toch waarschuwt hij tegen de islam en de islamisering van Nederland, wat we eigenlijk van de SGP zouden verwachten. Maar de SGP laat het gruwelijk afweten en speelt liever onder ťťn hoedje met het seculiere kabinet van de dood (abortus, euthanasie, homo-emancipatie etc...) om dit in het zadel te houden. De SGP (en de hele politiek) zou ook eens moeten bedenken dat wat er nu gebeurt met IS een gevolg is van het bombarderen van Irak en LibiŽ. Men heeft dictators verjaagd, terwijl het geheel onbijbels is om een land te bombarderen en de leiders om te brengen, die ons niet hebben aangevallen. Welke bijbelse grond voert hij hiervoor aan? Dat ze hun bevolking uitmoorden? Wat doet Nederland met 30.000 abortusmoorden? Dan kunnen ze ons ook wel aanvallen. Hij spreekt in zijn eigen betoog later dat de vivalditonen van de Arabische lente ruw zijn afgebroken en een treurmars ervoor in de plaats is gekomen. Hoezo Arabische lente? Het is complete anarchie met o.a. vervolging van Christenen tot gevolg. Hier heeft de SGP voorgestemd!

Tijdens de algemene beschouwingen van de heer Wilders wordt hij op een gegeven moment bevraagd door heer Van der Staaij (SGP). Van der Staaij wil van Wilders graag positieve teksten horen. Als Van der Staaij hem vraagt om eens een christelijke waarde te noemen dan antwoordt Wilders dat hij opkomt voor het Nederlandse volk, en dan wel om ervoor te waken dat ons land islamiseert (heel de zaal lacht en ook Van der Staaij glimlacht). Elke Christen zou hierbij voorop moeten staan, zo werpt hij de SGP-er en de kamer voor de voeten. De Christenen zullen in Nederland de eerste zijn die geslachtofferd zullen worden door de islam, zo vervolgt hij. Dus moeten we nee zeggen tegen asielzoekers uit islamitische landen, nee zeggen tegen nieuwe moskeeŽn en nee zeggen tegen nieuwe imams. Vervolgens gaat Van der Staaij verder met de opmerking dat hij bang is dat het opkomen voor christelijke waarden heel hol gaat klinken als we zelf niet meer weten waar deze voor staan, en dan worden we eigenlijk bang voor de hele buitenwereld om ons heen. Van der Staaij zegt verder dat ieder mens om ons heen onze medemens is en geen ongedierte (daarmee suggereert hij dat Wilders islamieten ongedierte zou vinden, wat een gruwelijke aantijging is). Maar weet de SGP-er eigenlijk zelf wel wat christelijke waarden zijn (die gebaseerd zijn op de Bijbel als christelijke norm)?
De SGP hanteert de godsdienstvrijheid en leert dus dat naast de ware godsdienst ook de valse godsdiensten vrij spel mogen hebben. Dit staat haaks op Gods Woord. In vele plaatsen in Nederland schallen islamitische gebedsoproepen uit de luidsprekers (in het Arabisch wel te verstaan en niet in het Nederlands). Onlangs ook in Middelburg. Het is te gruwelijk voor woorden. Dat valt volgens de SGP dan onder de vrijheid van godsdienst.
De SGP is gezwicht voor de druk om het bijbelse vrouwenstandpunt om te turnen in een dubbelbesluit om zo vervolging te voorkomen. Op het SGP-papier (partijprogram) staat dat het niet mag, maar in de SGP-praktijk wordt het toegestaan. Dit staat haaks op Gods Woord.
De SGP is voor het bestrijden van de zonde met de zonde door bijvoorbeeld de leeftijdgrens voor prostitutie(bezoek) te verhogen. Alsof de zonde aan leeftijdsgrenzen is gebonden. Dit staat haaks op Gods Woord.

SGP-er Van der Staaij heeft een goed gesprek gehad met nazi-abortusarts Louke Kok in een CASA-abortuskliniek in Amsterdam. Hoe kun je goede gesprekken voeren met de duivel? Ook dit staat haaks op Gods Woord. Hieronder ziet u een video van het werkbezoek van Van der Staaij aan het slachthuis, wat ze een kliniek noemen:

De SGP-er Van der Staaij heeft zijn campagne "ik ga voor trouw" gelanceerd tijdens het TV-programma "De wereld draait door" en wordt bevraagd in dit programma of hij geen last heeft van het begeren van een andere vrouw. Van der Staaij heeft hier geen last van en leert dus dat het zevende gebod voor hem niet van toepassing is, terwijl de apostel Jakobus leert dat wie tegen ťťn gebod zondigt schuldig staat aan alle geboden. Ook dit SGP-optreden staat dus haaks op Gods Woord. Trouwens, Christenen zijn geen snelweg-billboard-volk.
We kunnen dus concluderen dat de SGP met haar voorman Van der Staaij zelf niet weet wat de christelijke waarden inhouden. De pot verwijt de ketel dus dat hij zwart ziet. De SGP-politiek is niet anders dan "fatsoen moet je doen", zoals ten tijde van de CDA-er Balkenende. Het hoofdredactioneel commentaar van het Roze-roomse-refo Dagblad kopt op 22 september met de woorden "Wildersí lege definitie van christendom geeft duidelijkheid". In het commentaar wordt o.a. gezegd: "Die uiterst smalle en nogal lege definitie van wat christelijk is, gaf in elk geval duidelijkheid. En zal hopelijk bij velen blijven hangen. Kiezers moeten dan straks, als er weer een stembusgang komt, maar zelf uitmaken of zij zich thuis voelen bij het Ďchristendomí van de PVV of bij dat van andere partijen." Alsof andere partijen een alternatief zijn voor de PVV. Alsof de SGP een alternatief is, want dat is ook niet meer dan een surrogaat christendom.

Van der Staaij zegt dat Wilders de SGP niet hoeft te overtuigen van het belang van christelijke waarden. We hebben hierboven al gezien dat hij zelf niet weet waarover hij spreekt. Hij zegt dat juist veel mensen in Nederland zich afzetten tegen de christelijke cultuur en dat hij ook in de PVV geen medestander ziet bij de bescherming van het leven, opkomen voor de zondag of de gewetensbezwaarde ambtenaar. "Hoezo christelijke waarden?", zo werpt hij Wilders voor de voeten. De uitroep "Hoezo christelijke waarden?" keert echter als een boemerang op zijn eigen hoofd terug. Hierboven hebben we al enkele punten genoemd. Er volgen er nu nog enkele. De SGP voert zelf een pleidooi in Vlissingen om het aantal koopzondagen niet uit te breiden (dus te houden wat er al is) met de verkiezingstekst: Meer koopzondagen: Nee. De SGP in Bodegraven werkt zelfs mee, inclusief wethouder, voor verruiming van het koopzondagenbeleid. Hoezo opkomen voor de zondag? Al die SGP bestuurders mogen gewoon blijven zitten. De SGP doet het gebod Gods teniet met hun haalbaarheidspolitiek. Van de landelijke SGP mag men dit kennelijk gewoon vinden en men wordt niet onder censuur gezet. Van der Staaij begint zijn eigen betoog later die avond met het aanhalen van president Obama die Amazing Grace zong tijdens een herdenkingsdienst. Hij was erdoor verrast. Het hele witte huis ademt echter pro-abortus, pro-homo (pas was het hele witte huis nog met de homokleuren verlicht), en alles wat tegen Gods Woord indruist, en dan is Van der Staaij blij verrast als Obama dit lied aanheft. Van Obama wordt dus gesuggereerd dat hij een Christen is (wat het RD ook doet), terwijl hij niet anders dan duivelse wetgeving invoert. In zijn betoog zegt hij verder: "Wie maakt geen vuile handen? Wie kan er zonder genade? Elk mens voelt op zijn tijd aan dat het zonder genade, zonder vergeving, geen leven is. Niemand is daarvoor te slecht en niemand is daarvoor te goed. Die goede boodschap is er voor iedereen, wie je ook bent." De boodschap van genade en vergeving wordt op deze wijze horizontaal ingevuld. Nelson Mandela wordt ook positief bejegend terwijl hij een vrijmetselaar was van de drieŽndertigste (hoogste) graad.
In zijn betoog heeft Van der Staaij het verder over blinde vlekken in de maatschappij en dan noemt hij o.a. abortus. Vervolgens wordt hij door de heer Pechtold (D66) bevraagd en dan haalt Van der Staaij een Amerikaanse rechtsfilosoof aan met betrekking tot de morele status van het ongeboren leven. En deze filosoof zegt het scherper dan dat hij het nu zelf zegt, dat als het ongeboren leven beschermwaardig is dat er dan bij abortus sprake is van moord. Pechtold verwijt Van der Staaij dat hij niet zelf het woord moord in de mond neemt, maar zich verschuilt achter een Amerikaanse rechtsfilosoof. De seculiere Pechtold heeft hierin gelijk. Van der Staaij laat na om een bijbels getuigenis te geven aangaande abortus en verschuilt zich achter anderen. Lees verder het hele betoog van de SGP-er maar op de website van de SGP. De video van de algemene beschouwingen van Wilders zijn op de PVV-website terug te vinden en de video van de SGP-bijdrage met de interuptie door Pechtold zijn bij de NOS terug te vinden. Ik ga die links allemaal niet meer aanhalen, want u moet het zelf maar eens gaan onderzoeken en niet afgaan op wat het RD schrijft (of liever gezegd wat ze niet schrijft). De PVV ga ik niet verdedigen, alleen voert deze partij een strijd tegen de islamisering van Nederland die de SGP zou moeten voeren. Echter kan ze die strijd niet voeren want ze heeft de eed op de koning en de grondwet met het goddeloze gelijkheidsbeginsel afgelegd. De SGP pleit voor godsdienstvrijheid en geeft de islam dus de vrije ruimte in Nederland, wat haaks staat op Gods Woord. Dan is je mond al gesnoerd. Nergens wordt in Gods Woord geboden om de afgodendienst (welke dat ook is) vrij spel te geven. Iedereen die de godsdienstvrijheid aanhangt is nooit in de vrijheid der kinderen Gods geplaatst, doet de ergernis van het kruis te niet (Gal. 5:11), en is geen Christen.

Als het gaat om Europa dan laat de SGP het ook afweten om een bijbels geluid te laten horen. Ooit zei de voorzitter van de SGP, de heer Kolijn, dat Europa een wettige overheid is. Terwijl Europa met de EU-president en de EU-grondwet een gecreŽerde macht is met een gecreŽerd parlement boven de soevereine staten, die niet meer souverein zijn. Er is al vaker over geschreven op deze website en dat kunt u zelf opzoeken. Tot slot terug naar de vluchtelingen. Werkelijke vluchtelingen dienen geholpen te worden, dat staat buiten kijf. Dat is ook een bijbelse opdracht. Vaak wordt eenzijdig de Bijbel geciteerd dat de vreemdeling niet verdrukt mag worden (Lev. 19:33). Tegelijkertijd geldt echter dat een vreemdeling die verkeert onder de ingeborenen van het land zich moeten aanpassen (Num. 15:16). Dat is geen aanpassen aan een valse godsdienst, maar zich stellen onder de ware godsdienst. Abraham verkeerde ook als vreemdeling in Egypte, maar dat betekende niet dat hij zich dan aan de valse Egyptische godsdienst moest aanpassen. De ene waarachtige God, de HEERE der Heirscharen, dient kinderlijk gevreesd te worden. Wat we echter zien in Nederland is dat de valse godsdiensten ruim baan krijgen, en hoe meer aanhangers van de islam erbij komen hoe erger het wordt. Het verstrekken van hulp aan vreemdelingen betekent niet dat honderduizenden moeten worden toegelaten, die straks ook nog eens de familie over willen halen! Er kan beter geÔnvesteerd worden in opvang in de regio, door geld beschikbaar te stellen aan landen die om het kruidvat in het Midden-Oosten heen liggen en ook veilig zijn. Denk aan Turkije, JordaniŽ, Libanon, Saoedi-Arabie, de golfstaten. Laat men het leger inzetten om daar nooddorpen te bouwen die bewoond kunnen worden totdat de vluchtelingen weer naar hun eigen land kunnen terugkeren! Het overgrote deel zal straks blijvend van de bijstand afhankelijk zijn, de taal niet spreken en in het geheel niet integreren. We hebben daar negatieve ervaringen mee omdat de hele integratie voor het grootste deel mislukt is. De islamitische immigratie is een paard van troje dat zijn weerga niet kent. Het komt nu al openbaar en het zal in de toekomst nog meer blijken! De vluchtelingen worden in grote getalen door mensensmokkelaars een enkele reis naar Europa gegeven en zo Europa ingesmokkeld. Waarom vangt Saoedi-ArabiŽ of andere islamitische staten hen niet veel meer op? Zou het te maken kunnen hebben met de strijd tussen Soenieten en Sjiieten? In Utrecht durfde vluchteling Efan zijn godsdienst niet uit te oefenen omdat hij bang is dat anderen hem af maken. Hij werd in het AD geÔnverviewd. U ziet dus wat er naar binnen gehaald wordt. De AIVD maakt zich zorgen over de ontwikkeling van Salafisten in Nederland, ook weer een speciale islamitische stroming, en toch blijven we maar de grenzen open houden voor islamieten. Klagen dat het nat wordt en de kraan open laten staan.
In Irak had Saddam Hoessein de twee bovengenoemde stromingen aardig in bedwang, maar sinds de door Amerika georchestreerde bombardementen en de daarop volgende anarchie is de geest uit de fles. Ze kunnen elkaar in het Midden-Oosten al niet luchten of zien en vele Arabische landen of terroristische groeperingen willen ook IsraŽl van de kaart vegen. Iran heeft dat bij herhaling gezegd en ook onlangs nog door de hoogste leider van Iran, Ali Khamenei. En wat gaat Nederland doen? De banden met zo'n schurkenstaat aanhalen. Minister Koenders is al langs geweest. Rusland mengt zich ook in het conflict in SyriŽ met het sturen van wapens en adviseurs en het opzeten van legerbases. Die zien als enige in dat, als de Syrische president Assad het onderspit delft, heel SyriŽ in handen van IS komt, met alle gevolgen van dien voor de regio. Nog meer vluchtelingstromen. En gelijk hebben de Russen. SyriŽ moet volgens het Westen (en Nederland) democratisch worden en Assad moet het veld ruimen. Assad is namelijk zo'n slechte man. Wat hij doet dat doen wij in het Westen niet. Nee, dat zul je weten met 30.000 abortussen (moorden) in Nederland die gewettigd zijn door regering, parlement, volk en vorstenhuis. Om over het hele Westen maar niet te spreken.

We mochten eens waarlijk in de schuld voor God komen als land, en volk, als overheid en vorstenhuis, ja allen persoonlijk. De hele islamisering is een oordeel omdat we de HEERE God verlaten hebben en ons weigeren in waarheid tot God te bekeren. We hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God. We beseffen totaal niet in wat voor een toestand we verkeren als land, volk, kerk en staat. We hebben God verlaten en dat openbaart zich in de dode vruchten omdat de dood in de pot is. Is er dan nog een uitlegger om de mens zijn rechte plicht te verkondigen? Eťn uit duizend? (Job 33:23). Waar zijn de predikers in Nederland die zich werkelijk van God geroepen weten en getuigen van de Gerechtigheid en tegen de ongerechtigheid? Dat gaat namelijk altijd hand in hand samen! Publiekelijk wordt er door de hedendaagse dominees niet getuigd tegen de ongerechtigheid binnen land en volk, kerk en staat. De SGP laat men ook geheel ongemoeid, behoudens wat kritische artikelen van een klein groepje bezwaarden in het blad "In het Spoor", maar ook zij houden uiteindelijk de SGP de handen boven het hoofd door erop te blijven stemmen. De voorzitter van de SGP, ds. Van Heteren (CGK) gaat ook niet concreet in op aan de orde gestelde zaken betreffende de politiek van de SGP. De waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Er wordt massaal gezwegen. Zijn er nog Jona's onder de predikers (onwillig in zichzelf maar door de Heere gewillig gemaakt) om de mens zijn rechte plicht te verkondigen? Vergeving voor een schuldig gemaakt volk. Dat gebeurde op de prediking van Jona in Ninevť, en dat gebeurt totdat de laatste verkorene zal zijn toegebracht. Dus de rechtvaardiging van de goddeloze en niet de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Hoe is het onder ons gesteld? Zijn wij met God de Vader verzoend, op grond van de verdiensten van God de Zoon, door de toepassing van God de Heilige Geest? Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Dan zijn we midden in de strijd gezet onder de banier van Koning Jezus met de zaligsprekingen uit MattheŁs 5 als wimpels aan de banier!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"