Associatieverdrag EU-Oekra´ne heeft geen Bijbelse grond en is een opstap voor EU-lidmaatschap

Onlangs viel de stempas op de deurmat met daarin de oproep voor het eerste raadgevend referendum over de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst (ook wel associatieverdrag genoemd) tussen de Europese Unie (EU) en de Oekraine (UA). Dit referendum staat gepland voor DV woensdag 6 april 2016. Over deze associatieovereenkomst is veel te doen in de politiek en daar buiten. Het referendum is een gevolg van de actie van GeenPeil, een samenwerkingsverband tussen de website GeenStijl en de denktanks BurgercomitÚ-EU en Forum voor Democratie. Ze hebben meer dan de benodigde 300.000 handtekeningen verzameld om een referendum af te dwingen. Het betreft dus een raadgevend referendum, die bindend of niet-bindend kan zijn. In dit geval is het referendum niet bindend, hetgeen betekent dat een overheid de uitkomst voor kennisgeving kan aannemen. Op dit moment verbiedt de Nederlandse grondwet een bindend referendum. Het referendum is een omstreden middel in de politiek. Het zou regeren onmogelijk maken en daarnaast zouden burgers niet goed de achtergronden weten en daarom geen goed oordeel kunnen geven over de onderwerpen, die vaak versimpeld worden tot ja of nee. De meeste politiek partijen zijn ertegen, behalve D66 en de PVV. In Almere werken deze twee gezworen 'vijanden' zelfs samen om referenda plaatselijk mogelijk te maken. Dat het doel alle middelen heiligt geldt ook hier. Dit feit alleen al dient alle alarmbellen te doen rinkelen, en zeker bij de SGP. Helaas, niets is minder waar.

Referenda
Hoe moeten we nu het referendum bezien? De oplettende lezer, die de artikelen op deze website volgt, zal ongetwijfeld gelezen hebben dat een Christen zich niet kan inlaten met politiek bedrijven waarbij de zonde met de zonde wordt bestreden. Dat blijft voluit staan. Om deel te kunnen nemen aan de politiek moet je gehoorzaamheid zweren aan de koning en aan de grondwet van dit land. De grondwet dient echter gegrond te zijn op de grondwet van Gods Woord, en dat is het niet. Een Christen kan dus ook niet meer stemmen op politieke partijen voor het plaatselijk bestuur, de provincie, de Tweede Kamer en de Europese Unie. Deelnemen aan het politieke bedrijf is dus ook onmogelijk voor een Christen. Daar ga ik nu in het bestek van dit artikel niet over uitwijden. Als u het woord 'grondwet' intypt in de zoekfunctie op de homepagina van deze website dan kunt u hierover meer lezen. Hoe moeten we dan omgaan met dit referendum? Zijn dit wel geoorloofde middelen om aan deel te nemen? Is dit niet een op-en-top democratisch middel wat regeren door het volk propageert? Een referendum is een volksraadpleging waarbij een oordeel wordt gevraagd over een bepaald onderwerp. Eigenlijk vindt een volksraadpleging doorgaans elke vier jaar plaats als er verkiezingen zijn. Dan kunnen de stemgerechtigden een oordeel geven over de handelswijze van politieke partijen in een regering of oppositie. Ook plaatselijk kan een oordeel worden gegeven over het functioneren van een college. Je kunt je inderdaad afvragen of referenda tussendoor houden nog wat toevoegt? De vraag werpt zich op of een Christen zich met een referendum moet bezig houden en eraan moet deelnemen?

Zoals gezegd betreft dit referendum een niet-bindend referendum, waarbij het volk een advies uitbrengt (wel met de bedoeling om het advies over te nemen natuurlijk, want waarom zou je anders iets adviseren?). De regering kan in dit geval altijd nog een eigen afweging maken om de uitslag over te nemen of niet. De druk van buitenaf om vooral vˇˇr het associatieverdrag te stemmen is enorm. Zowel vanuit de Europese Unie als ook door de regering en de meeste politieke partijen (zelfs de SGP is voor dit verdrag!) worden de burgers opgeroepen om 'Ja' te zeggen tegen dit associatieverdrag. Zelfs burgemeesters (die normaal gesproken boven de partijen staan) geven een stemadvies in brieven die de gemeente verspreid. Denk bijvoorbeeld aan de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. U kent vanuit de pers ook de berichten dat het aantal stemlokalen om te kunnen stemmen enorm is ingeperkt. Men bedenkt allerlei redenen om dit te onderbouwen, bijvoorbeeld dat men een lage opkomst verwacht, en daar je daar dan op moet anticiperen. Het is een drogreden, want bij de Europese verkiezingen komen ook veel minder mensen opdraven dan bij de Tweede Kamerverkiezingen, en dan hoor je ze ook niet om het aantal stemlokalen te verminderen. Je kunt op je klompen aanvoelen dat er een beleid achter zit om het deelnemen aan dit referendum te ontmoedigen, al zullen ze het in alle toonaarden ontkennen. De Nederlandse regering zit helemaal niet op dit referendum te wachten en wil niet in een positie gemanouvreerd worden waarbij ze in grote verlegenheid wordt gebracht. Als de uitslag een 'Nee' wordt en ze legt dit naast zich neer, dan verwacht men dat de PVV hier enorm garen bij gaat spinnen de komende verkiezingen, net als bij het proces tegen Wilders in oktober van dit jaar (enkele maanden voor de verkiezingen). Het krijgen van 40 of meer zetels voor de PVV, laat staan de absolute meerderheid in de Nederlandse politiek, ziet men al helemaal als een doemscenario.

Doel associatieovereenkomst EU-UA
Wat is het doel van de associatieovereenkomst? Dat kunt u lezen in artikel 1 van het verdrag (klik hier). Wat staat daar?

U kunt bijvoorbeeld lezen dat het gaat om de associatie van Oekra´ne met het EU-beleid. Een associatie is het verbinden van het ÚÚn met het ander. Men wil de EU dus verbinden met de Oekra´ne, en de Europese normen en waarden laten doorvloeien naar de Oekra´ne. Het gaat dus van de EU richting UA en niet andersom. Met andere landen, die nu volledig lid zijn van de EU is het ook ooit begonnen met een associatieovereenkomst. Er is zelfs al een associatieverdrag met Turkije uit 1964 zo las ik op www.europa-nu.nl, waarin ook staat dat dit de toetreding tot de EU zal vergemakkelijken. Er blijken verschillende vormen van associatieverdragen te zijn. Er zijn er waarin gesproken wordt over een lidmaatschap van de EU, bijvooreeld met de landen Bulgarije, KroatiŰ en RoemeniŰ. Er zijn ook Stabilisatie- en associatie-Overeenkomsten (SOA) met diverse landen om ze voor te bereiden op toetreding tot de EU. Men zegt wel dat er in het verdrag met Oekra´ne helemaal niet wordt gesproken over toetreding tot de EU. Dat zal waar zijn, echter in dit geval pakt men het wat subtieler aan. Het gaat helemaal niet om een handelsverdrag alleen, maar ook om de wetgeving van de Oekra´ne geleidelijk af te stemmen op de EU-wetgeving. Daarnaast wil men de rechten van de mens politiek doorvoeren naar de Oekra´ne. Denk aan het gelijkheidsbeginsel zoals dat bijvoorbeeld ook in artikel 1 van de Nederlandse grondwet staat. Het gaat dan om homorechten en transgenderrechten gelijk te maken aan heterorechten, wat men dan fundamentele vrijheden noemt in punt e van de doelstelling van het verdrag.

Oekra´ne 'vrijwillig' in de tang genomen
U kunt zich indenken dat als de Oekra´ne op het gebied van de economie, justitie, de rechtstaat, mensenrechten, veiligheid etc... helemaal geharmoniseerd is met de EU, dat dan het lidmaatschap van de EU een formaliteit is. Dan hoef je alleen nog een handtekening te zetten en de boel is rond. Ook al staat het niet in het verdrag dat lidmaatschap van de EU de bedoeling is. De politiek is net een draaitol. Wat ze vandaag roepen of schrijven is binnenkort weer aan verandering onderhevig. Mark Rutte bood duizend euro aan tijdens de vorige verkiezingen, maar niemand heeft iets gezien. Hij beloofde ook dat er geen geld meer naar Griekenland zou gaan. De praktijk was anders. De politiek is niet anders dan leugen en bedrog. Dat zal ook met dit verdrag het geval zijn. Het verdrag is een heet hangijzer in de regio. Rusland doet zich ook gelden, en er is een groot Russisch deel van de bevolking, met name in het oosten van de Oekra´ne, die niets van dit verdrag wil weten. Als u zich een beetje verdiept in de geschiedenis van Rusland, dan zult u zien dat er vanuit de geschiedenis ook historische banden zijn. Daarnaast zit Rusland er ongetwijfeld niet op te wachten dat de Oekra´ne onder Westerse invloedsfeer komt. De EU drukt echter door, en ook de huidige Oekra´ense marionettenregering van de EU en de VS zet door. Notabene, EU-parlementariŰrs als de Belg Guy Verhofstadt en de Nederlander Hans van Baalen stonden in Kiev de opstandelingen te woord op het Onafhankelijkheidsplein om de Europese waarden te verdedigen, hetgeen niets anders is dan de seculiere jihad van de Europese Unie. Een Christen zal al helemaal niet in opstand komen tegen het wettige gezag, dus dan zie je al dat het de geest uit de afgrond is in de Oekra´ne. Het is de politiek van de EU en de VS om eerst chaos te creeŰren en om dan de betreffende landen onder hun invloedsfeer te brengen. Het gaat vaak fout (of moeten we zeggen bewust fout), zoals we kunnen zien in Irak, LibiŰ en SyriŰ. De opkomst van Islamitische Staat (IS) is een gevolg van de chaos die ze zelf gecreŰerd hebben. De EU en de VS mengen zich in binnenlandse aangelegenheden om hun religie van vrijheid, gelijkheid en broederschap op te leggen. Dat ze daarbij geweld (op basis van leugen en bedrog) niet schuwen, al is het met een VN-mandaat, blijkt ook uit de bovengenoemde voorbeelden. De Oekra´ne wordt volledig in de tang genomen door de EU en de VS met de zogenaamde vrijwillige medewerking van de marionettenregering van Arseni Jatsenjoek. Rusland heeft dat door en dat kunnen ze in de EU en VS niet verkroppen. Sancties waren het gevolg om de Russische politiek aangaande de Oekra´ne te proberen te torpederen. Het haalt niets uit, en nu al is er de roep van een Duitse minister Sigmar Gabriel (Economie) om de sancties op te heffen, omdat ze zichzelf in de voet schieten. Het is allemaal haalbaarheidspolitiek, en als het dan ineens niet haalbaar is dan wil men het opheffen.

'Christelijke' politiek en SGP/CU dominees voor dit verdrag
Al eerder gaf ik aan dat de SGP heeft ingestemd met dit verdrag
(klik hier). De SGP stemt dus bijvoorbeeld in met het mensenrechtendeel van het verdrag onder de denkmantel dat het verdrag de democratie moet bevorderen, dus de vrijheid van godsdienst moet bevorderen. Ja, u leest het goed. De SGP voert al jaren de godsdienstvrijheid in het vaandel en voert tegelijk een duistere politiek door met dit verdrag in te stemmen door de zonde met de zonde te bestrijden. Middels dit verdrag moeten fundamentele vrijheden (lees ook homorechten) worden bevorderd in de Oekra´ne, en de SGP stemt voor. Als je de argumenten leest waarom de SGP heeft voorgestemd, dan is het alleen maar haalbaarheidspolitiek, Bańl-Zebub-politiek dus. Zelfs dominees als ds. R. van Kooten (HHK) en ds. J. Westerink (CGK) voeren een pleidooi om vˇˇr dit verdrag te stemmen (klik hier). Ze menen God een handje te moeten helpen met hun godsdienstvrijheid terwijl dit een goddeloos uitgangspunt is. De God van hemel en aarde zit echt niet om onze politiek van godsdienstvrijheid te wachten. Hoe komt men erbij? HIJ regeert en volvoert Zijn raad en daarnaast groeit de Kerk juist in de verdrukking! Je stem geven aan zo'n goddeloos verdrag kan nooit op Bijbelse gronden! Het staat dus ongetwijfeld en onbetwijfeld vast dat we onmogelijk kunnen instemmen met het associatieverdrag tussen de EU en UA.

Interview premier M. Rutte bij het stembureau op 6 april 2016
Hieronder treft u een intervieuw aan met premier M. Rutte bij het stembureau in Den Haag. Hij zegt dat het niet gaat over toetreding van de Oekra´ne tot de EU, dat het niet gaat over meer geld naar de Oekra´ne, dat het wel gaat om stabiliteit en opbouw van de democratie en de rechtstaat en om een extra steun in de rug geven van minderheden zoals de joodse minderheid en de gay community (homo's) die vragen om voor de associatieovereenkomst te stemmen.

De zogenaamde christelijke politiek neemt het dus ook op voor de homorechten, inclusief bovengenoemde dominees. Daarnaast is het land gewoon een tweede Griekenland die straks aan het EU-infuus komt te liggen. Geen geld naar Oekra´ne? We zullen zien wat van deze beloftes waar zal zijn. Het land is enorm corrupt (tot en met de president aan toe blijkt uit de Panama Papers onthulling) en daarnaast is er een oorlog in het Oosten van het land aan de gang. Deze hele overeenkomt is er de oorzaak van dat destijds op het Maidan-plein in Kiev de revolte van opstandelingen begon omdat de toenmalige president de overeenkomst toch niet aandurfde. EU-politici stookten het vuur op onder het mom dat men vrijheid wil zoals in Europa. Burgeroproer wordt dus gesteund en wordt mede beloond door de 'christelijke partijen' zoals de SGP. En geen dominee in Nederland die zijn stem verheft in het openbaar of vanaf de kansel. "Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief", zegt de profeet Jesaja, en dat is geheel van toepassing op het domineeskorps in onze dagen.

Enkele artikelen tegen deze associatieovereenkomst
De Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen (verder te noemen Landelijke Stichting) heeft in haar uitgave van 'In het Spoor' van februari 2016
(klik hier) vijf belangrijke redenen opgenoemd om tegen het verdrag te zijn. Ook de heer H.J. van Berkum ageert tegen het associatieverdrag in een artikel in het Reformatorisch Dagblad van 26 Maart 2016 (klik hier) en stelt terecht dat dit verdrag een uiting is van opmerkelijke seculier-westerse expansiedrang. De eerder door mij gebezigde woorden 'seculiere jihad' zijn overgenomen uit een artikel van zijn hand getiteld 'De stuwkracht van de tijdgeest ~ 3' uit dezelfde uitgave van 'In het Spoor'. Hij roept op om op DV 6 april 2016 met hart en hand tegen dit verdrag te stemmen. Ook Landelijke Stichting roept in het bovengenoemd artikel op om tegen het associatieverdrag te stemmen en om ons niet van de wijs te laten brengen door de opmerking dat we de Oekra´ne dan in de handen van Poetin drijven, want wat belet Nederland en andere landen om zelfstandig een handelsverdrag met Oekra´ne te sluiten? Dat laatste is zeker waar. Handel drijven met andere landen, en ook met de Oekra´ne, is niet verboden. Daarvoor hoeft echter geen vervlechting plaats te vinden van de economie, het jusitiŰle apparaat, de veiligheidspolitiek, de mensenrechten etc....

Wel of niet stemmen?
Toch blijven we tot slot nog met een onbeantwoorde vraag zitten. De vraag die ik in de tweede alinea al heb opgeworpen, namelijk of een Christen zich kan inlaten met referenda en eraan moet deelnemen? De Landelijke Stichting werpt die vraag ook op. Ze maken dan onderscheid tussen een correctief referendum en een raadgevend referendum. Ze doen voorkomen alsof het eerste bindend is en het tweede niet. Dat klopt helaas niet. Een raadgevend referendum kan ook bindend zijn, maar dat is op dit moment volgens de Nederlandse grondwet niet toegestaan. Dus alle te houden referenda, hoe ze ook genoemd worden, zijn nooit bindend op dit moment. Meer informatie over referenda kunt u vinden op www.parlement.com
(klik hier). De Landelijke Stichting stelt dat de vraag bepalend is of de wil van het volk doorslaggevend is of niet? Bij een bindend referendum is dat het geval en bij een niet-bindend referendum (zoals in dit geval) is dat niet het geval. Is dat zo? Het lijkt me toch wel de bedoeling dat de voor- of tegenstemmers willen dat hun stem wordt overgenomen door de regering, ook al is de uitslag niet bindend. Het ligt in de natuur van een referendum opgesloten dat de uitslag wordt ingewilligd. Het is nu eenmaal een politiek instrument ook al vinden velen dat het niet past binnen het huidige politieke stelsel. Om de uitslag van dit referendum alleen maar een advies te noemen vind ik dan vreemd, ook al klopt het naar de letter. Nogmaals, in de grond van de zaak wil men met een referendum onderzoeken wat het volk vindt, om er vervolgens wel of niet naar te handelen. Volksraadplegingen hebben geen Bijbelse grond. Ik ken een volksraadpleging in de Bijbel waarin de volgende keuze werd voorgelegd: Jezus of Barabbas? We hebben allen hieraan deelgenomen en tÚgen Jezus en vˇˇr Barabbas gekozen met de woorden: "Weg met Dezen, en laat ons Barabbas los, Lukas 23:18". Helaas geeft de Landelijke Stichting geen Bijbelse onderbouwing en volstaat met de opmerking dat het Bijbels gezien niet als ongeoorloofd moet worden beschouwd om een advies aan de regering uit te brengen middels dit referendum. De Landelijke Stichting gaat helaas naast het Spoor als het om deelname aan de politiek gaat. Ze ageren wel tegen Europese verkiezingen, maar niet tegen deelname aan de Nederlandse politiek waarbij je gehoorzaamheid aan de wetten van Bańl moet zweren (gelijkheidsbeginsel in artikel 1). De overheid moet zijn oren helemaal niet naar het volk laten hangen, maar dient zich ten allen tijde te laten leiden door het Woord van God. Is er geen God in IsraŰl om te vragen?, zo lezen we in 2 Koningen 1. Ook het volk dient zich te laten gezeggen door het Woord van God. Een Christen dient zich niet te bedienen van referenda en dit middel volstrekt te verwerpen omdat het volk niet regeert, maar de HEERE regeert! (Psalm 93, 99) Het feit dat we tegen het associatieverdrag met Oekra´ne zijn wil niet zeggen dat we nu ineens voor een niet-bindend raadgevend referendum moeten zijn! Er zijn trouwens al eerdere associatieverdragen gesloten met huidige EU-lidstaten en ook met potentiŰle nieuwe lidstaten waarover helemaal geen referendum is gehouden. Dat kunt u lezen op de hierboven aangehaalde website www.europa-nu.nl.

Het Bijbelse voorbeeld
Wat dan te doen? Zoals we al hierboven aanhaalden uit 2 Koningen 1 dient een Christen de God van IsraŰl te vragen en niet te rade te gaan bij de (instrumenten van) Bańl, of te menen dat dit instrument een geoorloofd middel is om politieke beslissingen te be´nvloeden. Een Christen weet ook dat er geen macht is dan van God, en dat de machten die er zijn, van God zijn geordineerd, en dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat; en die ze wederstaan zullen over zichzelf een oordeel halen. U kunt het lezen in Romeinen 13:1-7. De politiek van de EU en de VS druist direct tegen Romeinen 13:2 in door met of zonder geweld regeringen omver te werpen zoals met geweld gebeurd is in Irak en LibiŰ of zonder geweld in de Oekra´ne. In SyriŰ steunt men opstandelingen die met geweld de zittende regering willen verdrijven. Ook dat druist tegen Romeinen 13:2 in. We denken in onze westerse wereld dat democratie dÚ staatsvorm is die we er overal moeten inpompen. Deze regeervorm vindt haar oorsprong echter in de Franse revolutie en is niet ontstaan door reformatie. Trouwens, we moeten niet denken dat het er in Nederland allemaal democratisch aan toe gaat en dat we menen invloed te kunnen uitoefenen met het uitbrengen van onze stem. Als men dat nog denkt dan leeft men echt in een sprookjeswereld. Er wordt elke keer een mooie worst voorgehouden en het volk hapt er graag in.
Wat is dan nu de plek van een Christen?
DaniŰl geeft het Bijbelse voorbeeld. Toen nu DaniŰl verstond, dat dit schrift (dat al wie in dertig dagen een verzoek doen zal van enig god of mens, behalve van de koning Darius, in de leeuwenkuil geworpen zal worden) getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan) en hij knielde drie tijden des daags op zijn knieŰn, en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij vˇˇr dezen gedaan had. DaniŰl organiseerde geen volksraadpleging maar vroeg de God van hemel en aarde om raad. Hij bad en deed belijdenis zo staat er in Daniel 6:11. In vers 12 staat dat hij biddende en smekende was. DaniŰl mocht beoefenen wat staat opgetekend in 1 Petrus 5:7 met de woorden: "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u". Lees ook eens de verwijsteksten bij deze tekst in Psalm 55:23, MattheŘs 6:25, Lukas 12:22, Filippenzen 4:6, 1 TimotheŘs 6:8 en vele andere plaatsen in de Heilige Schrift. Wat is dit toch een heerlijke plek, in de afhankelijkheid van de Heere God. Om in geen ding bezorgd te zijn, maar om onze begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend te laten worden bij God (Filippenzen 4:6). Om dan te mogen ervaren, om Christus wil, hetgeen staat opgetekend in Jesaja 65:24: "En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen." Die plek en die afhankelijkheid van de Heere wens ik u toe. Dan kunt u met een gerust hart en hand uw ontvangen stempas verscheuren.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"