Het complot van dr. A. Huijgen

Onlangs stond er een soort commentaar, getiteld "de ronkende vlaswiek" van dr. A. (Arnold) Huijgen, CGK predikant in Genemuiden, in het Reforooms Dagblad. Hij heeft het ook op zijn eigen website gepubliseerd. Het is een artikel, geschreven in een opwelling, zonder zich op de feiten te baseren. Deze dr. AH heeft zo zijn doctorskwaliteiten laten gelden dat hij geeneens zijn eigen naam op de website van GPPB is tegengekomen als arminiaan, pelagiaan, of wat iets meer zij. Als hij even rustig zijn naam had ingevoerd op de zoekfunctie van de Rokende Vlaswiek dan had hij zo twee artikelen gevonden waarin hij werd genoemd en terecht werd afgefakkeld, om zijn woorden te gebruiken. Dr. AH kan ook de preken niet beluisteren en maakt daar dan een hele ophef over en gaat er conclusies aan verbinden, terwijl het wellicht gewoon ligt aan het feit dat zijn computer geen WMA bestanden herkent. Je moet echt gestudeerd hebben aan een theologische universiteit om dit soort 'verheffende' artikelen te schrijven.

Deze dr. AH heeft een eigen twitter account en daar tweet hij er op los, dat wil je niet weten. Neem de volgende tweet:

Dr. Huijgen

Hij voelt diep respect voor de antichrist, net als K. van der Zwaag in zijn RD artikel van 8 juli 2013 over de geloofsleer van de nieuwe paus. Vroeger zeiden ze dat de halve waarheid de hele leugen is. Daar doet Van der Zwaag niet aan, net zo min dr. AH hier aan doet. Wolven in schaapskleren zijn voor deze doctor in de godgeleerheid kennelijk een onbekend fenomeen.

Waarom levert deze dr. AH eigenlijk kritiek op de stichting HeartCry die de eigen werken (vrije wil) wil laten meewerken in de rechtvaardigmaking en heiligmaking, de zogeheten "je moet het aanvaarden" theologie? Deze dr. AH past prima bij Rome met zijn diepe respect voor de paus, die zich heilige vader en plaatsvervanger van Christus noemt.

Tot slot, wat betreft complottheoriŽn het volgende. Dit soort dominees ŗ la dr. AH, nemen klakkeloos voor waarheid aan hetgeen de gecensureerde media (RD en andere media) schrijven. Media die een afwijkende koers varen en aan objectieve waarheidsvinding doen worden als complotdenkers weggezet. Complotten tegen overheden, om die te gronde te richten, denk aan de SGP steun voor de actie tegen LibiŽ, worden doodgezwegen door dit soort dominees. Terwijl het verboden is op grond van Gods Woord om overheden omver te werpen. Men wil de demoncratie met geweld invoeren, onder het mom van bevrijding van het volk van een dictatuur. De gevolgen van deze acties ondervinden de Christenen in die landen aan den lijve. Met dank aan de SGP en andere zogeheten christelijk politiek bedrijvende partijen. Om nog maar te zwijgen van de verdere complotten (aanslagen) van de SGP op de leer van Christus met het zogenoemde dubbelbesluit over de positie van de vrouw in de politiek. Met dank aan het bestuur en de vindingrijkheid van de daarin zittende dominees uit het refodom om dit soort onbijbelse besluiten bijbels te rechtvaardigen. Dit soort complotten doorziet dr. AH niet en met hem bijkans geen enkele dominee ben ik bang. Ze houden alleen maar tijdredes voor de SGP om wat bij te verdienen.

Het grootste complot is echter die van de satan tegen God en het geschapen mensenpaar in het paradijs. De satan is op de aarde geworpen en doorwandelt die. De mens is gevallen door dit complot niet te doorzien en de satan te geloven, en daarmee de drie-enige God in ongeloof te verwerpen. Gods wedergeboren volk zijn zijn listen echter niet onbekend, omdat Christus hen geworden is wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Als je aan de voeten van Christus onderwijs mag ontvangen dan ga je die complotten van dr. AH doorzien. Dr. AH is echter onbekend met de listen van de satan omdat hij de antichrist nederig te voet te valt, door er diep respect voor te voelen.

Doorziet u het complot van deze dr. A. Huijgen?

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"