The only boss I listen to

Vandaag heb ik dit artikel geplaatst met bovengenoemde titel waarbij door mij in de eerste alinea een verband werd gebracht tussen afgelopen koningsdag en Frans Timmermans, die met vrienden een toast in de tuin uitbracht, het coronavirus en de 1,5 social distancing die door de heer Timmermans zelf niet in acht genomen zou worden. Door een oplettende lezer ben ik erop gewezen dat deze informatie niet van de twitter-account van de heer Timmermans kwam. Dat bleek terecht. Daarvoor bied ik mijn excuses aan. Dat had niet mogen gebeuren. Op zich zijn de foto's wel echt maar die bleken te maken te hebben met de uitreiking van de hoogste Limburgse carnavalsonderscheiding in 2018. Bekend is wel dat hij een fan is van popartiest Bruce Springsteen, die ook wel 'the boss' als bijnaam heeft. Timmermans luistert niet alleen naar muziek van 'the boss' maar deze tekst slaat ook op elk mens van nature die zichzelf tot een god heeft gemaakt. We laten daarom een foto wel staan als voorbeeld.

Frans Timmermans

Een natuurlijk mens is uit de vader de duivel en doet de wil van de duivel. Dat geldt voor elk natuurlijk mens en dus ook voor Frans Timmermans. Ze gaan dit coronavirus gebruiken om de mensen beperkingen op te leggen vanwege de klimaatagenda, want ze willen zogenaamd de planeet gaan redden door enorme CO2 reducties. De luchtvaart krijgt extra duurzaamheidsvoorwaarden bij overheidssteun, en dat zal bij andere sectoren niet anders zijn. Terwijl CO2 helemaal geen probleem is. Dat kunt u in andere artikelen lezen. Frans Timmermans is verantwoordelijk voor de hele klimaatagenda van de EU. Hij stelt dat moeder natuur het dagelijks laat weten dat ze het zat is. De paus, ofwel de Anti-Christ, linkt het coronavirus al aan het klimaat, en dat zullen ze in de EU dus ook zeker gaan doen, omdat ze de pauselijke vlag met de twaalf sterren voeren. De paus zei onlangs: "There is an expression in Spanish: 'God always forgives, we forgive sometimes, but nature never forgives,'", ofwel er is een uitdrukking in het Spaans: God vergeeft altijd, wij vergeven soms, maar de natuur vergeeft nooit. Dit soort goddeloze uitspraken wordt gebezigd door de paus, en dat is niet verwonderlijk. De natuur is kennelijk boos omdat we de aarde uitbuiten en het coronavirus daar een gevolg van is. Hij maakt van de natuur een god. Die man is gewoon gestoord. De paus heeft zijn tentakels binnen de roomse EU overal zitten. En Refo NL participeert met dit EU-babelbeest door te stemmen op de SGP tijdens NL/EU-verkiezingen, die hun ziel en zaligheid aan dit roomse instituut en de paus verkocht hebben. De SGP participeert dus met de vrouw op het beest en dat doet kerkelijk Nederland dus ook via partijen als SGP, CU en CDA. En de dominees maar bidden voor de SGP en SGP-tijdredes uitspreken. Mensen, doe je ogen eens open!

Stichting HGCU
Vanwege het coronavirus kreeg ik onlangs ook nog een E-mail van Dick Baarssen (HHK-kandidaat) namens de Stichting HGCU (klik hier) om de overheid via een petitie op te roepen tot het uitschrijven van een bidstond terwijl ze zelf die goddeloze EU-participerende-SGP steunen (al zij het op zogenaamd kritische wijze via het blad In het Spoor) en ook de Nashville verklaring aanprijzen die leert dat er celibataire homo-christenen bestaan. Ze laten het homo-besluit van de HHK-synode ongemoeid en ook de valse leraars laten ze ongemoeid. Hij schijnt te vergeten dat het oordeel begint van het huis Gods, en dat oordeel voltrekt zich nu, maar ze zijn ziende blind. En dan de overheid via een petitie tot een bidstond oproepen? Wat roept de profeet Amos over al dit vrome gedoe?

Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Want ofschoon gij Mij brandoffers offert, mitsgaders uw spijsoffers, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien. Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen. Maar laat het oordeel zich daarheen wentelen als de wateren, en de gerechtigheid als een sterke beek (Amos 5:21-24). Ofwel: Mijn straffen zullen u met geweld en menigte overvallen en overal doordringen, om al uw huichelarij, afgoderij en goddeloosheid (kanttekeningen).

De HGCU werkt samen met de Vrije Hervormde Gemeente van Driedorp waar ds. W.J. op't Hof (HHK) aan verbonden is. Onlangs maakte ds. Op't Hof namens de kerkenraad bekend dat hij vanwege het coronavirus vier keer gaat preken op zondag zodat alle gemeenteleden zoveel mogelijk naar de kerk kunnen gaan. Het lijkt prijzenswaardig maar het heeft uiteindelijk geen inhoud. Het is namelijk zo dat het niet voor gastpredikanten geldt. Dat is vreemd. De kerkenraad wil niet heersen over de gewetens van de gemeenteleden en de gastpredikanten, maar het lijkt me dat als het voor de eigen voorganger geldt dat het dan ook voor de andere voorgangers geldt. Het lijkt nu meer dat het gaat om de gemoedsrust van de eigen predikant. Ds. op't Hof werpt wel elders de vraag op of het samenkomen met alleen predikant, ouderling, diaken, koster en organist niet on-Bijbels is? Echter wordt de betreffende kerkenraad niet publiekelijk vermaand dŠt het on-Bijbels is. Het 'Alzo zegt de HEERE' wordt gemist. Ook wordt de PKN de hand gegeven in Driedorp door het verbond met ds. M. van Kooten. Ook dat gaat gewoon door onder het toeziend oog van ds. op't Hof.

Kerken gehoorzamen de overheid blindelings
De kerken passen de regels zelfs nog strenger toe dan vanuit overheidswege noodzakelijk worden geacht
(klik hier). Dit nadat SGP-leider Van der Staaij en minister Grapperhaus hadden geroepen dat ze de grenzen niet moeten opzoeken. Bizar gewoon. Het gaat er niet om, om laconiek te zijn met betrekking tot het coronavirus. Als ouderen beter moeten uitkijken, en zeker als ze al gezondheidsklachten hebben, dan moeten ze dat natuurlijk doen. Ook in verzorgingshuizen moeten ze goed beschermd worden, net als het zorgpersoneel. Maar laat de ouderen vrij en leg geen dwang op. Laat ze vrij of ze hun kinderen willen ontmoeten. Je mag dit niet verbieden. Dat is duivels.

En de kerken denken dat ze God om de tuin kunnen leiden met het volgen van allerlei overheidsregels en ingestelde kerkelijke regels. Voor elk kerkverband in Nederland geldt dat de Godsvreze is geweken en dat men meer vreest voor de gevolgen van de zonde (coronavirus) dan om de oorzaak ervan. Want als de oorzaak wordt ingeleefd en het welgevallen aan de straf onzer ongerechtigheid dan wordt een overheid niet klakkeloos meer gehoorzaamd, bang als ze zijn om vervolgd te worden en daarmee de ergernis van het kruis van Christus teniet doen (Gal. 5:11). Kerken legaliseren ook sodomie om maar niet vervolgd te hoeven worden. Ze passen op goddeloze wijze de Bijbel aan. Ze schrikken in het geval van corona al van een geldboete. Laat staan als flinke gevangenisstraffen dreigen, strafkampen of zelfs je leven ermee gemoeid zou zijn zoals in vele landen het geval is. Overigens heeft de overheid geen ENKELE juridische en grondwettelijke basis om de mensen op te sluiten en geldboetes uit te delen. Daarom proberen ze nu zo snel als mogelijk een noodwet erdoor te jagen.

Kerken danken zelfs de nazistische overheid (abortus, euthansie) voor de genomen maatregelen en doen er zelf nog een schepje bovenop. En 'the only boss they listen to?' Naar welke baas luisteren zij? Naar Mark Rutte. Als hij 'Ga in je hok' roept dan gaan ze in hun hok met een beroep op Romeinen 13. Wat ze niet beseffen is dat gehoorzaamheid aan de overheid begrensd is zoals Handelingen 5:29 leert. Toch geschiedt het alles, en dat heeft ons alles te zeggen. Er geschiedt namelijk niets bij geval. God de HEERE regeert. Hij volvoert Zijn souvereine en koninklijke raad. Er is een God Die leeft en Die op aarde vonnis geeft. Daar gebruikt Hij ook het coronavirus voor, ook al is het niet om het even hoe we dan vervolgens handelen. Als de overheid verbiedt om samen te komen rondom Gods Woord. Als de overheid verbiedt om de ouderen te bezoeken. Als de overheid verbiedt dat je bij een stervend familielid mag waken. Het gaat tegen Gods Woord in en is puur onmenselijk wat er gebeurd. De mens is ook een sociaal wezen, en dat wordt compleet genegeerd. Een ander niet geven waar hij recht op heeft, bijvoorbeeld de zorg voor de ouderen die eenzaam in het verzorgingshuis zijn, of die in de stervensfase verkeren. Het is on-Bijbels om zulke mensen met maanpakken tegemoet te treden en familiebezoek te marginaliseren of uit te sluiten. Zie voor een schrijnend voorbeeld het volgende artikel 'afscheid via de iPad'.

Absurditeit coronamaatregelen
De absurditeit van de coronamaatregelen blijken uit zoveel zaken dat het teveel is om op te noemen. Gelukkig zijn er nog mensen met van God gegeven wijsheid in de wereld die aan de hand van feiten aantonen dat een lockdown met de 1,5 meter economie niet helpt. Maurice de Hond, sociaal geograaf, is zoiemand bijvoorbeeld. Zie interviews met hem op zijn website
'maurice.nl'. Kijk dan eens naar het gesprek met Ad Verbrugge. Vanuit de overheid blijven ze maar met die lockdown maatregelen komen, zoals de absurde 1,5 meter economie. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) blijft ermaar indrammen dat het Openbaar Vervoer nu alleen voor mensen met cruciale beroepen is. Met die 1,5 meter theorie kan het OV maar 25% van de mensen vervoeren, terwijl de ouderen echt niet in de spits reizen maar in de dal-uren. De werkende bevolking heeft geen last van corona (op een uitzondering na) en die kunnen gewoon met het OV. De ouderen kunnen dan in de rustige uren reizen. Wat voor probleem heb je dan eigenlijk op te lossen? Of wat te bedenken van die absurde 1,5 meter theorie in kantoren, terwijl bureau's zowiezo al op voldoende afstand staan, of er vaak schotten geplaatst zijn (denk aan callcenters). Maar nogmaals, onder de werkende bevolking is geen probleeem maar die worden wel in een lockdown gezet. Dat zijn de feiten.

Inmiddels hebben we al een aantal maanden te maken met de coronacrisis zoals dat wordt genoemd. Als we kijken naar de CBS cijfers over de sterfte tussen de 0-65 jaar, dan ligt dit gemiddeld rond de 400 personen per week. Ook in 2020 tot en met week 16 is dit niet anders dan in de jaren ervoor. En toch wordt voor die bevolkingsgroep een 1,5 meter economie afgedwongen. Waarom allemaal? Waarom worden levenswerken van mensen in het MKB, ZZP verwoest? Heel Nederland is in de angststand gezet door de WHO, RIVM, de regering en de Main Stream Media. Ze wachten op een vaccin zodat iedereen verplicht gevaccineerd wordt om je vrijheid weer terug te krijgen. In de supermarkt wordt je karretje gereinigd, maar alle handvatten van de koelvitrines raakt iedereen achter elkaar aan, en vervolgens zitten ze aan hun gezicht of pakken een potje uit het schap en zetten het weer terug. De mensen volgen gedwee de maatregelen maar het is allemaal schijnveiligheid. Het is gewoon placebo. Als je gelooft dat het pilletje helpt verdwijnen de klachten. Weg met dit nieuwe 'normaal'.

20200429_CBS_sterftecijfers

Dan zijn er mensen die je verwijten dat je de menselijke maat vergeet en dat je je door statistieken laat leiden. Dat is complete onzin. Het heeft niets te maken met het vergeten van de menselijke maat. Door al de extreme maatregelen vergeten we ook wat de gevolgschade zal worden met veel menselijk leed. Hebben ze daar wel eens over nagedacht? Wat te denken van het menselijke leed als ouderen hun kinderen niet mogen zien of alleen moeten sterven. Dat wordt allemaal opgelegd door de overheidsmaatregelen. Is dat menselijke maat? Aanvullende vraag: Zouden we al het vervoer willen platleggen om de vele verkeersslachtoffers tegen te gaan? We laten de mensen vrij om wel of niet de weg op te gaan en zich tussen de gevaren te begeven. Met corona leggen we alles plat. Mijn devies: bescherm de ouderen en verzorgers waar nodig, maar laat ze vrij om wel of geen kinderen te ontvangen. Wie bepaalt wat hun kwaliteit van leven is waar we in Nederland altijd de mond vol van hebben? Laat de bevolking gewoon doorwerken en de kinderen naar school gaan.

Onlangs zag ik een gesprek met de bekende viroloog professor Knut Wittkowski (Perspectives on the Pandemic - Episode 2). Hij zegt dat als we niets hadden gedaan de epidemie al voorbij was gegaan: (klik hier). Hieronder een link naar de video voor degenen die het Engels machtig zijn:

(De video is verwijderd van YouTube met de volgende toelichting: Deze video is verwijderd wegens schending van de servicevoorwaarden van YouTube. Zo gaan ze dus om met degenen die ageren tegen het beleid van de WHO. YouTube is eigendom van Google. Google past dus gewoon censuur toe op informatie die ze niet bevalt. Het is maar dat u het weet. De video is alsnog geplaatst, want YouTube moet niet denken dat ze kunnen bepalen wat u wel of niet te zien krijgt).

Niets doen dus! Het werken zit zo in ons bloed. Ook het godsdienstige werken. Het menen Gode een dienst te doen. Het klakkeloos gehoorzamen van de overheid en hun regels nog strikter uitvoeren dan wordt geŽist. Niets doen. Het God laten doen. Wat Hij doet is goed. Mag door genade beoefend worden: Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren (Rom. 14:8). Als we om ons heen zien in kerkelijk Nederland is er dan nog een gram waar geloof te vinden? Was er nog maar geloof als een mosterdzaad. Het ligt alles onder de as. Dat geldt dan wel voor Gods ware volk als het er nog is, want bij een natuurlijk mens wordt niet gesproken van onder de as liggen van het geloof, want dan is er in het geheel geen sprake van waar geloof. Alle ziektes, oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, rampen is door de Heere Jezus voorzegt. Dit geldt ook voor de jaarlijkse griep! Niet pas nu met het coronavirus. Bij de griep leggen we ook niet alles plat. Waarom nu wel? Mede, omdat ze dan een alibi hebben om gedwongen vaccinaties erdoor te drukken en een vaccinatie paspoort af te dwingen (ŗ la de wens van Bill Gates). De EU heeft al een heel vaccinatieplan wat in 2022 gereed moet zijn. En vergeet ook de klimaatagenda niet waar we het al over hadden. Daar hoor je de dominees niet over, want ze weten het gewoonweg niet. Het lijkt wel of ze op een andere planeet leven. Bill Gates is een mega financier van de WHO, heeft banden met RIVM en de overheid. Rutte is zeer gesteld op de Bill & Melinda Gates Foundation die pro-abortus zijn en vaccinatie als onderdeel zien om de bevolkingsgroei terug te dringen. Vaccinatie en chiptechnologie (incl. 5G technologie om dit mogelijk te maken). Denk ook aan een kleine computer (kleiner dan een rijstkorrel) die ze al inplanten in dieren en mensen om gedachtes te kunnen lezen en ermee kunnen sturen. Hiervoor verwijs ik naar een artikel van Martin Vrijland (klik hier) en de Engelstalige video die er getoond wordt van Steve Hoffman. Het voltrekt zich allemaal in het laatste der dagen.

Heeft de HEERE lust aan brandoffers en slachtoffers, als aan het gehoorzamen van de stem des HEEREN? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn (1 SamuŽl 15:22-23). Zo sprak de profeet SamuŽl tot koning Saul, en zo spreekt de Heere nog.

M.G. van der Hoeven

29 april 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"