Beloon corona-vaccinatie met meer vrijheden (NRC-artikel)

In het NRC van 13 juli 2020 stond een artikel met als titel 'Beloon corona-vaccinatie met meer vrijheden' (klik hier). Het is van de hand van Marcel Verweij, hoogleraar filosofie aan Wageningen University, en Roland Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doen onderzoek naar de vraag hoe een democratische overheid moet omgaan met vaccinatietwijfel.

Volgens de deze schrijvers duurt het nog even voordat er een veilig en effectief vaccin tegen corona beschikbaar is. Maar de discussies over noodzaak, veiligheid, en verplichting zijn al in volle gang, en niet alleen onder mensen die bij voorbaat tegen zijn. Een eerste RIVM-enquÍte toont aan dat 11 procent van de bevolking zegt een coronavaccin niet te nemen, 18 procent twijfelt. En dat terwijl deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma stijgt; slechts 6,4 procent ziet af van het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond). Verder stellen ze: Al bestaat nu nog veel twijfel, verwacht mag worden dat de meeste mensen zich zullen willen laten vaccineren Ė en helemaal als we een tweede golf hebben meegemaakt of opnieuw in een lockdown zitten. Als velen dan toch nog weigeren, kan dat betekenen dat we allemaal vaker of langer in een lockdown of anderhalvemetermaatschappij zullen blijven zitten.

Als klap op de vuurpijl komen ze met het volgende advies: Laat bijvoorbeeld iedereen die gevaccineerd is dingen doen die anderen nog niet kunnen of mogen in verband met verhoogd besmettingsgevaar: concerten, voetbalwedstrijden of horeca bezoeken, massaal carnaval vieren of demonstreren tegen het regeringsbeleid Ė zonder anderhalve meter afstand. Is dat onredelijk? We mogen van burgers verwachten dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om geen risico te vormen voor medeburgers. Eťn manier is om dit te doen is door je te laten vaccineren. Vasthouden aan beperkingen is een andere optie. Wat zou u kiezen?

COMMENTAAR
Dit is exact wat ik al eerder heb aangegeven dat er steeds meer stemmen opgaan om vaccinatie te koppelen aan grondrechten zoals in de grondwet zijn opgenomen. In dit artikel hebben ze het over wereldse bijeenkomsten als concerten, voetbalwedstrijden, carnaval enz..., maar je kunt aan dit rijtje ook kerkdiensten toevoegen of zakelijke bijeenkomsten als beurzen. De geesten worden steeds meer rijp gemaakt om deze gedachten uit te gaan voeren. De overheid stelt dat terug naar normaal (grondrechten) pas kan als er een vaccin is, en dan zal dit vaccin gebruikt moeten worden. Wat in het NRC artikel wordt bepleit heeft de overheid dus al aangegeven. Ze zeggen natuurlijk dat er geen gedwongen vaccinatie zal worden toegepast (of dat zo blijft is maar de vraag) en dat het vrijwilig is. Er is echter minimaal sprake van indirecte dwang (hopende dat mensen eieren voor hun geld kiezen en zich maar laten vaccineren om grondrechten te behouden). We zien het al op kleinere schaal als het om kinderopvang gaat. De overheid heeft het toegestaan dat niet-gevaccineerde kinderen mogen worden geweigerd door de kinderopvang. Je bent kennelijk als kind een gevaar als je niet-gevaccineerd bent voor een kind dat wel gevaccineerd is.

De wereldwijde vaccinatieprogramma's hebben het natuurlijke immuun systeem echter volledig vervangen door vaccins. In vaccins zitten hulpstoffen (die verschillen per vaccin) en men heeft geen enkel onderzoek gedaan naar de gevolgen van vaccinaties op langere termijn en ook bij combinatie van vaccinaties inclusief de verschillende hulpstoffen en de interactie daartussen. Op de Global Vaccine Safety Summit die op 3 december 2019 in Geneve (Zwiterland) plaatsvond hebben vele wetenschappers van WHO, FDA, Pharma enz.. vergadert over vaccinatie en veiligheid. Altijd is geroepen dat vaccinaties veilig zijn maar de vaccinatiegraad in de samenlevingen daalt en de bevolking heeft steeds meer vraagtekens bij de veiligheid. En terecht. Er is echter een Global Vaccine Action Plan (GVAP) wat een wereldwijde vaccin actie plan is met als doel om volledige vaccinatie van de wereldbevolking te realiseren. Initiatiefnemers zijn de Bill & Melinda Gates Foundation (daar heb je ze weer), de WHO, Unicef enz... Partnerorganisaties van de ĎDecade of Vaccine Collaboration', overheden, medici, academici, vaccinproducenten, de media en andere belanghebbenden zijn een commitment aangegaan om de doelen van het GVAP te bereiken.

GVAP-stakeholders

Op de website van Stichting Vaccin Vrij kunt u hier meer over lezen (https://stichtingvaccinvrij.nl/).

Waar zijn nu de predikanten die op de kansel de geesten beproeven of ze uit God zijn? Af en toe wordt er wel geroepen dat de kerken zich te makkelijk neerleggen bij overheidsbesluiten en zich niet op Bijbelse wijze uiten richting de overheid, maar dat is het dan. Men heeft het hoofd in de schoot geworpen en steekt als een struisvogel de kop in het zand en heeft de anderhalvemeterkerk op landelijk niveau bedacht, geÔntroduceerd en lokaal aanvaard in de gemeenten, waarbij de duivel schaterlacht. Welke kerkenraad staat er tegen op? In de kerken wordt geen geloof meer gevonden om de geesten te beproeven of ze uit God zijn, en loopt men aan de leiband van een goddeloze overheid (pro-abortus, pro-euthanasie, pro-homorechten, pro-transgenderisme, pro-vrijheid van godsdienst), van een instituut als het RIVM en van bijbehorende virologen als Ab Osterhaus (die een fles whisky opentrok toen in 2009 de Mexicaanse Griep voet aan wal zette in Nederland) en Marion Koopmans. Het is allemaal Bašl-Zebub godsdienst. Is het omdat er geen God in IsraŽl is, dat gijlieden heengaat, om Bašl-Zebub, de god van Ekron te vragen?

De kerken beroepen zich op Romeinen 13, maar vergeten dat die gehoorzaamheid wordt begrensd door Handelingen 5:29. In landen met vervolging negeren ze het verbod van de overheid om samen te komen, houden ondergronds kerkdiensten, op straffe van gevangenschap of zelfs de dood. De kerken zijn al bevreesd voor een coronaboete. Als iedereen massaal dit gebod van de overheid negeert, dan is het gauw afgelopen met deze overheidsmaatregelen. Daarnaast roept de overheid dat er pas een oplossing is om naar het gewone normaal terug te keren als er een vaccin is. Dit betekent dat het normaal houden van kerkdiensten pas kan als iedereen straks gevaccineerd is! Dan weet u wat eraan zit te komen. Maar ik verwacht dat de kerken daar in het geheel geen probleem mee zullen hebben. Er wordt zelfs gebeden voor de komst van een vaccin.

De Kerk met een hoofdletter, ofwel de Una Sancta, kan zich evenwel niet inlaten met de kerkpolitiek van de huidige kerken, en dus ook niet met de anderhalvemeterkerk en vaccinaties. In diverse artikelen is gewezen op de gevaren en het gebruik van abortussen voor vaccins. De kerken zwijgen. De onder ons bekende NPV (directeur is Diederik van Dijk, tevens SGP-senator in de Eerste Kamer), draagt ook geen Bijbelse leer uit aangaande vaccinaties. In eerdere artikelen hebben we hier al op gewezen. De NPV stelt dat er ťťn abortus ten grondslag heeft gelegen aan de ontwikkeling van vaccinaties, terwijl de waarheid is dat er massamoorden hebben plaatsgevonden. U kunt dat terugvinden in het artikel over dr. Plotkin. De grondslag van vaccinaties is dus gebaseerd op abortus, en dat moet al genoeg zijn om vaccinaties af te wijzen. Het hele vaccinatieprogramma wat door de WHO, de Bill & Melinda Gates Foudation, de EU, de regering en het RIVM wordt gestimuleerd is dus niet anders dan dienst aan de Moloch. U weet wel dat in die afgodendienst kinderen werden geofferd. We lezen zelfs van koning Manasse dat hij zijn zoon door het vuur liet gaan ter ere van de afgod Molech (2 Kon. 21:6).

Op een ander plaats (Psalm 106:37) lezen we dat de kinderen IsraŽls hun zonen en hun dochters aan de duivelen opgeofferd hebben. Ze deden nog erger dan de heidenen die de HEERE voor het aangezicht van de kinderen IsraŽls verdelgd had (2 Kon. 21:9). In 2 Koningen 24 lezen we dat de HEERE het volk van Juda met name om de zonden van Manasse voor Zijn aangezicht wegdeed (wegvoering naar Babel door koning Nebukadnezar). En in onze tijd? De zonde van abortus met 30.000 moorden per jaar sinds de abortuswet van 1981! Dat zijn al een miljoen mensenlevens die alleen in Nederland zijn omgebracht, laat staan wereldwijd. De abortuswet kwam tot stand met steun van 'christelijke' partijen CHU en ARP, die in het CDA zijn opgegaan. Mensen die het teken en zegel van het verbond aan hun voorhoofd hebben die ingestemd hebben met deze wet! En de huidige 'christelijke' partijen hoor je niet meer over abortus (CDA, CU) of men doet dit nog wel maar wil het woord 'moord' niet in de mond nemen en heeft niet de behoefte om zich 'zo sterk mogelijk uit te drukken' (SGP). Zie de volgende video:

Obama (die een libertijnse VS-president was met een ethische agenda ŗ la D66) hief een keer Amazing Grace aan en die poppenkast werd door SGP-er Van der Staaij ook nooit doorzien (beproeft de geesten of ze uit God zijn!). Ze willen allemaal nette politiek bedrijven, maar dan wel ten koste van Gods Woord. In de kerken zijn ze ook allemaal nette zondaren, bedrijven ze nette kerkpolitiek, en zijn het allemaal van die nette en oppassende mensen. Maar daarmee kunnen we voor God niet bestaan. We zullen als een goddeloze (net als koning Manasse) door God met God verzoend moeten worden in een weg van recht (Lev. 26:41-42, Gal. 2:19-20). Als dat gebeurt dan gaan we kennen dat de HEERE God is (2 Kron. 33:13). Dan is het gedaan met de slaafse gehoorzaamheid van de overheid en zal in alles gelden: HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijs heils; U verwacht ik de ganse dag (Ps. 25:4-5).

M.G. van der Hoeven

22 juli 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"