Coronavaccins, een steen in de slinger? - Blasfemisch artikel van Kors van der Ent in het RD

Op 4 december 2020 stond er wederom een artikel 'Coronavaccins, een steen in de slinger?' van de hand van hoogleraar kinderlongziekten K.R. (Kors) van der Ent (https://www.hetwkz.nl/nl/ziekenhuis/zorgverleners/ent-c-k-van-der) in het RD. Deze hoogleraar is ouderling in de Eskol-kerk van de Gereformeerde Gemeenten in Houten. We zullen zien dat dit artikel van hem zeker geen tros druiven is die verspieders in het dal Eskol vonden en meenamen, maar dat het onrijpe druiven zijn die afgerukt zullen worden zoals Job beschrijft: "Men zal zijn onrijpe druiven afrukken als van een wijnstok, en zijn bloeisel afwerpen als van een olijfboom, Job 15:33." De kanttekeningen schrijven hierbij: God zal zijn ontijdige druiven afrukken. Deze gelijkenissen leren dat de verwachting der goddelozen, waarmede zij zich en anderen bedriegen, gans tenietworden zal.

C.K. van der Ent

Het gaat nu over coronavaccins die Van der Ent vergelijkt met een steen in de slinger die David gebruikte om Goliath neer te vellen. Het coronavaccin wordt vergeleken met een middel in Gods hand om Covid-19 te vellen. Gods Woord wordt misbruikt om een duivels vaccin te promoten. Verder worden er pure leugens verkondigd betreffende vaccins en abortus. Hij suggereert met het vraagteken in de titel een vraag op te werpen, maar hij bedoelt het stellig. We zullen het artikel stap voor stap doorlopen.

KRvdE:Vaccinatie tegen het coronavirus blijft de gemoederen bezighouden. Nu er vaccins naderbij lijken te komen, is het voor iedereen belangrijk om wat feitelijke achtergrondkennis op een rijtje te hebben en tot een weloverwogen keuze te komen.

MGvdH: Een weloverwogen keuze maken betekent dat je Úf het vaccin neemt Úf het vaccin niet neemt. Van een reformatorische krant zou je verwachten dat niet onze keuze maatgevend is maar hetgeen de Bijbel leert. Het injecteren van ziektes in je lichaam druist in tegen de uitspraak van de Heere Jezus dat degenen die ziek zijn een medicijnmeester van node hebben, niet die gezond zijn. Hier wordt niet bedoeld ziek gemaakt worden door ziektekiemen in je lichaam te spuiten. Daarnaast druist het in tegen de voorzienigheid Gods. De mens wil als God zijn en de moderne mens wil alle risicoís uitbannen. We zien dit met het hele corona gebeuren en de spoedwet die, met de anderhalvemeter als basis, indruist tegen de Bijbel. Gezonde mensen moeten in quarantaine worden geplaatst op basis van onbetrouwbare PCR-testen. Ook dat druist in tegen de Bijbelse quarantaine zoals bijvoorbeeld bij melaatsheid.
Verder worden vaccinaties gebruikt om extra stoffen toe te voegen aan het vaccin om een verborgen agenda uit te voeren. Bijvoorbeeld zoals dat in Kenia is gebeurd, waarbij openbaar is gekomen dat de vaccins tegen tetanus waren voorzien van stoffen die onvruchtbaarheid bevorderen. De WHO en de huidige grootste sponsor, de Bill & Melinda Gates Foundation, waren hierbij betrokken. De Keniase bisschoppen hebben aan de bel getrokken. In het RD wordt Bill Gates als een weldoener gezien, maar hij is bezig met duivelse plannen waarbij ook een vaccinatie certificaat gebruikt gaat worden en waarbij beperkingen worden opgelegd als je je niet laat vaccineren. Dat zijn niet mijn complotgedachten maar de woorden van Bill Gates zelf. Diverse artikelen op deze website gaan erover. Die feitenlijke achtergrondkennis verzwijgt deze hoogleraar. En dan gaat deze hoogleraar kinderlongziekten ons twee keuzes voorhouden?

KRvdE: Ondanks de uitgebreide veiligheidsstudies gaan de ontwikkelingen nu snel doordat alle instanties aan coronavaccins prioriteit geven: ze komen niet als de eerste de beste nieuwe pil achteraan in de rij terecht, maar ze liggen direct met een hoge urgentie onder het vergrootglas. Langetermijnbijwerkingen vallen van deze vaccins nauwelijks te verwachten, maar uitstel van vaccinaties zal grote gevolgen hebben.

MGvdH: De ontwikkeling van een vaccin duurt normaliter tien tot twaalf jaar. Daarbij worden onderzoeken gedaan met proefdieren en uiteindelijk ook mensen. Ook zijn onderzoeken nodig om de bijwerkingen op langere termijn te kunnen overzien. Dit alles gebeurt nu niet. Want je kunt onmogelijk binnen een jaar dat weten. Ook de gevolgen van nieuwe technologie, zoals met het geknutsel in het menselijk DNA door de RNA vaccins, zijn onbekend. Dat geeft zelfs de kamerbrief van minister De Jonge aan. En dan gaat deze hoogleraar beweren dat langetermijnbijwerkingen nauwelijks te verwachten zijn. Waar baseert deze hoogleraar dat op?

KRvdE: Zonder vaccinaties zullen de komende drie tot vier jaar wereldwijd miljoenen mensen aan het coronavirus overlijden en tientallen miljoenen mensen met langdurige restverschijnselen te kampen hebben.

MGvdH: Sinds we het Covid-19 virus hebben is het griepvirus zo goed als verdwenen uit de statistieken. Elk jaar zijn er vele mensen die met het griepvirus sterven, waarbij vrij recent in de winter van 2017-2018 er een oversterfte was van tienduizend volgens de CBS statistieken en het RIVM. De uitspraak dat de mensen sterven 'aan' het coronavirus is misleidend. Men sterft 'met' het coronavirus. Bijna alle mensen waarbij het coronavirus is geconstateerd hebben onderliggende ziekten en hebben de leeftijd van de zeer sterken bereikt (Psalm 90:10). Welke ziekte(n) de mens ook krijgt, we sterven door onze zonden (De vaders zullen niet sterven om de kinderen en de kinderen zullen niet sterven om de vaders, maar een ieder zal om zijn zonde sterven, 2 Kronieken 25:4). Griepvaccinaties voorkomen ook niet dat mensen niet sterven met griep. Kortom, deze uitspraak is pure misleiding. Wat verzwegen wordt zijn de gevolgen van vaccinaties. Voor het Pfizer vaccin bijvoorbeeld vermoeidheid (>60%), hoofdpijn(>50%), spierpijn (>30%), rillingen (>30%), gewrichtspijn (>20%), koorts (>10%). Langetermijn bijwerkingen zijn onbekend. Gevolgen voor zwangere vrouwen zijn onbekend. Voorkomen van verspreiding is onbekend. Het Pfizer vaccin is daarnaast ook nog eens gebaseerd op DNA/RNA. In de kamerbrief van minister De Jonge van 16 november 2020 staat notabene het volgende: Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccins gemaakt zijn is een risico. Het gaat dan om de DNA/RNA technologie ofwel genetische manipulatie. De hoogleraar heeft het dan over bouwtekeningetjes. Op die manier verdoezelen ze deze nieuwe RNA-technologie. En dat gaan we in mensen spuiten?

KRvdE: Zonder vaccinaties zullen ook andere ziekten toenemend slachtoffers maken, omdat de gezondheidszorg de epidemie niet aan kan. De economie en werkgelegenheid zullen steeds verder verslechteren en kerkgebouwen zullen langdurig nauwelijks gevuld zijn. Desondanks is er reden om ook de langetermijnbijwerkingen te vervolgen en bij te sturen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

MGvdH: De overheid heeft jarenlang bezuinigd op de IC-capaciteit, terwijl er in Duitsland vijf keer zoveel IC-bedden zijn. Ook in 2016 lagen de ziekenhuizen overvol met grieppatiŽnten die zeer ernstige complicaties hadden. De griepgolf van 2016 trof veel mensen die anders nooit ziek waren. De overheid heeft al negen maanden de tijd gehad om extra te investeren in de zorg. Ze leken dat te doen met het verbouwen van Ahoy Rotterdam en MECC Maastricht voor de opvang van coronapatienten, maar die zijn inmiddels weer afgebroken. Ze plukken miljarden van zelfgecreŽerde geldbomen om over te maken naar herstelfondsen voor Zuid-Europese landen en leggen vele ondernemers in Nederland aan het steunmaatregeleninfuus om ze straks afhankelijk te maken zodat ze de overheid wel moeten gehoorzamen willen ze uit de problemen kunnen komen. De werkende bevolking heeft geen last van het coronavirus (uitzonderingen daargelaten) en toch wordt alles in een lockdown gegooid. Deze hoogleraar hoor ik niet over de gevolgen van de lockdowns. Denk aan psychische nood met zelfs zelfmoorden. Vergeet ook niet wat de impact is op de bevolking in de derde wereld die afhankelijk zijn van het Westen op het gebied van voedsel, medicijnen etc... Die gevolgen overtreffen het aantal doden ten gevolge van het coronavirus. We moeten eens wat verder leren kijken dan onze neus lang is. Maar dat is aan deze hoogleraar kennelijk niet besteed. De economie en de werkgelegenheid verslechteren door het beleid van de rijksoverheid! Dit beleid is totaal niet nodig. Geld wordt over de balk gesmeten voor een grote nivelleringsoperatie in Europa (geld gaat van Noord naar Zuid), terwijl die landen het uitgeven aan een basisinkomen, hoger salaris voor zorgpersoneel en inkomstenbelasting verlaging. Te bizar voor woorden. Per direct uit de EU! Engeland zou grote economische rampspoed krijgen met de Brexit, maar niets is minder waar. Bedrijven willen juist naar Engeland toe, kijk naar Shell en Unilever.

We komen stap voor stap bij de godsdienst van deze hoogleraar terecht, want het gaat nu over kerkgebouwen die langdurig nauwelijks gevuld zijn. Dat doen de kerken zichzelf aan want ze gehoorzamen een overheid die goddeloze maatregelen neemt, en dat gebiedt Gods Woord niet. De kerken zoals ze zich noemen hangen hun oren naar Bašl-Zebub instituten zoals het RIVM en laten zich ringeloren door de overheid. Ze zouden massaal de overheidsmaatregelen naast zich neer moeten leggen, omdat inmiddels wel duidelijk is dat het coronabeleid instant gehouden moet worden. In het begin door de voorspelling van vele doden en nu op basis van de vele valse positieve PCR-testen. Nu wordt ook al geroepen door de WHO dat een vaccin niet betekent dat de maatregelen voorbij zijn.

Vaccin_eindigt_pandemie_niet_volgens_Tedros

Vaccin_eindigt_pandemie_niet_volgens_Tedros

Het vaccin op zich maakt geen einde aan de Covid-19 pandemie (vals, want het is helemaal geen pandemie). Het is nog steeds nodig om verder te gaan met: surveillance, testen, isolatie & zorg voor coronagevallen, volgen en in quarantaine plaatsen, aanmoedigen om voorzichtig te zijn. Sinds het begin van de COVID19-pandemie wisten we dat een vaccin essentieel zou zijn om de pandemie onder controle te krijgen. Maar het is belangrijk om te benadrukken dat een vaccin een aanvulling zal zijn op de andere tools die we hebben, en niet zal vervangen.

MGvdH: Dan komen we nu bij het 'bidt en werkt' onderdeel van de hoogleraar.

KRvdE: Hoe zit dat trouwens met het gebruik van foetuscellen? Dergelijke cellen worden in sommige laboratoria gebruikt om virussen op te kweken, maar er zitten geen foetuscellen in het vaccin. Er worden geen kinderen geaborteerd om vaccins te ontwikkelen. Natuurlijk roept het gebruik van zulke cellen vragen op en zullen we ons gezamenlijk moeten bezinnen op alternatieven. Het is goed om te weten dat er bij de eerste coronavaccins die beschikbaar komen (de "foto"-vaccins van de firma's Moderna en Pfizer) gťťn gebruik is gemaakt van dergelijke cellen.

MGvdH: Hierbij een document met een overzicht van alle rotzooi die in vaccins zit. Neem er goede nota van! Nu noemt de hoogleraar de vaccins van Moderna en Pfizer weer foto-vaccins. U kunt op deze website artikelen terugvinden die gaan over het vervangen van materiaal in het menselijk DNA door RNA-vaccins. Het is een zoek-en-vervang principe. Dit is onverantwoord en ongeoorloofd geknutsel aan het menselijk DNA. De hoogleraar zegt dat er foetuscellen worden gebruikt om virussen op te kweken en tegelijk zegt hij dat er geen kinderen worden geaborteerd om vaccins te ontwikkelen. Dat is natuurlijk een contradictio in terminis (tegenspraak in termen). Daarnaast is het evident dat abortus de grondslag is van de ontwikkeling van vaccins, zoals ook Dr. Plotkin onder ede heeft verklaard. Wat hoogleraar Van der Ent beweert zijn dus pure leugens.

KRvdE: Mogen we die vaccins dan uiteindelijk gebruiken en grijpen we dan niet in op Gods voorzienigheid? God laat in de Bijbel en de geschiedenis steeds zien dat Hij gebruik maakt van mensen en middelen. Hoewel Hij het ook anders had kunnen doen, gebruikte Hij de vaardige David en een steen om Goliath te doden. Hij volvoert Zijn raad via de 'normale' en bij de situatie passende, logische weg. Hij geeft aan zorgverleners en wetenschappers kennis om ziekten en epidemieŽn te bestrijden. Ook hier geldt: "bidt en werkt". Dit is een advies dat voor ons allen geldt en ook de juiste volgorde aangeeft.

MGvdH: We hebben al eerder gewezen op het gevaar van dit vaccin en vaccins in het algemeen door gebruik van menselijke cellijnen afkomstig van abortus en de nieuwe vaccins met RNA technologie. Primair dienen vaccinaties te worden afgewezen omdat het indruist tegen Gods voorzienigheid wat een Christen belijdt zoals in HC Zondag 10 wordt verwoord op grond van Gods Woord, en secundair (maar niet van minder gewicht) is het feit dat menselijke cellijnen (MRC-5, PER.C6, HEK-293 en WI-38) worden gebruikt in vaccin ontwikkelingen. U tikt de genoemde cellijnen maar in op de volgende website:

De hoogleraar vergelijkt het corona-vaccin met een steen in de slinger die David gebruikte om Goliath neer te vellen. Het coronavaccin wordt vergeleken met een middel in Gods hand om Covid-19 te vellen. Gods Woord wordt misbruikt om een duivels vaccin te promoten om de hele wereldbevolking te gaan vaccineren, en om de mensen vervolgens een digitaal certificaat te geven om controle over ze uit te oefenen. Op deze manier wordt het coronavaccin gekerstend als een van God gegeven middel om dit virus te bestrijden. Het is van God vervloekt wat deze hoogleraar durft te beweren. David behoorde tot Gods volk en die hanteren het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord, om de duivel te wederstaan. Lees maar wat hierover staat in Efeze 6 als het gaat om de geestelijke wapenrusting. David als type van Christus, want de Zoon van God is Triomfator over de duivel, de zonde en de dood, hetwelk Hij met ťťn offerande op Golgotha heeft volbracht. De middelen die Gods volk in de hand wordt gegeven in de geestelijke strijd op aarde zijn echter geen vaccinaties gebaseerd op menselijke cellijnen en/of RNA technologie, maar het Woord Gods en het gebed. Het handelen (werk) zal dan zijn in overeenstemming met Gods Woord (zoals het horen en doen waar de apostel Jacobus op wijst in Jakobus 1:22-25). Dat volk houdt het bij de volmaakte wet, die der vrijheid is, en dat is Christus alleen. Dat is een volk wat niet werkt maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, en diegenen alleen doen de wet Gods volkomen.

De godsdienst van deze hoogleraar is dus niet anders dan eigenwillige godsdienst (Kolossenzen 2:23). Ook in dit opzicht sparen ze het lichaam niet met hun vaccinpromotie, maar dit soort hoogleraren zijn niet in enige waarde maar tot verzadiging van het vlees met een beetje vrome godsdienstige poppekast waarmee het artikel wordt omlijst. Dezulken hebben God niet, zoals de apostel Johannes schrijft in zijn tweede zendbrief. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. De leer van Christus is namelijk onverenigbaar met vaccinatieprogramma's waarbij menselijke cellijnen uit abortussen de grondslag zijn, waarbij genetische manipulatie plaatsvindt, waarbij ziektes en stoffen die niet in de bloedbaan thuishoren het lichaam worden ingespoten met alle schadelijke gevolgen van dien (die consequent onder het tapijt worden geveegd en ontkend) en waarbij de goddelijke wet dat degenen die ziek zijn de medicijnmeester nodig hebben, niet die gezond zijn (dat geldt zowel het natuurlijke als het geestelijke) met voeten wordt getreden. Het RD geeft dezulken weer een platform waarbij ze zich altijd vrijmaken met de bezwering dat een column een persoonlijke mening vertolkt van de columnist en dat die niet automatisch de mening van de hoofdredactie vertolkt. Het is een oud geraffineerde zienswijze van de hoofdredactie waarmee ze de lezers vergiftigen met on-Bijbelse leringen. En de lezers hebben het ook nog eens gaarne zo, want ze blijven geabonneerd op deze krant. Lezers, neem het toch eens ter harte! Onderzoekt de Schriften als de BereŽrs, want Gods Woord heeft heerschappij over alles in land en volk, kerk en staat. Wie zijn die BereŽrs? Die in de schuilplaats des Allerhoogsten zijn gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen, en die tot de HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; Mijn God, op Welken ik vertrouw (Psalm 91:1-2).

M.G. van der Hoeven

8 december 2020