Huilie builie van Grapperhaus en Van der Staaij: zoek de grenzen niet op!

Deze week bulderde minister Grapperhaus (CDA) dat bij bijeenkomsten zoals van kerken niet de grenzen van de maatregelen opgezocht moeten worden. SGP-misleider Van der Staaij huilde mee met de wolven in het bos en is het verlengstuk van Grapperhaus. De MSM-krant RD plaatste hier een artikel over (klik hier). Van der Staaij adviseert om een kerkdienst te laten bestaan uit een predikant, een ouderling, een organist en bijvoorbeeld een beeld- en geluidstechnicus. We zullen eens zien of de overheid zich zelf aan de dwingende adviezen houdt van minister Grapperhaus en marionet Van der Staaij. U kunt dat in de volgende video zien waarbij de tweede kamerleden zijn bijgepraat door zogeheten deskundigen:

20200401_update_coronavirus_tweede_kamer

Ik heb een screenshot opgenomen van de bijeenkomst waaruit blijkt dat er bijna 30 mensen aanwezig zijn, namelijk een voorzitter (mevrouw Lodders, CDA), de afgevaardigden van de 15 politieke partijen in de Tweede Kamer, de deskundigen (dhr. Van Dissel, dhr. Gommers, mevr. Van Diemen-Steenvoorde), 2 bedienden, minimaal 5 cameramensen (maar mogelijk meer). Is dat geen opzoeken van de grenzen of zo? En dit is niet de eerste briefing. Dus de overheid toont zelf al aan dat het allemaal belachelijk is wat er wordt afgekondigd. Is er nog iemand in de politiek die opstaat en Rutte de wacht aanzegt? Er is zelfs een kliklijn om mensen aan te geven als ze zich niet aan de corona maatregelen houden, er vliegen zelfs drones boven het strand, er worden zelfs journalisten het pad op gestuurd om foto's te maken van mensen in de winkelstraat, in een park of op het strand. Het lijkt de DDR wel.

Eerst mag je met groepen tot 100 mensen vergaderen, dan tot 30, en dan is het nog niet goed genoeg, dan moet je met een nog kleinere groep vergaderen. Eerst roept de WHO en de regering dat je thuis moet blijven en alleen in uiterste noodzaak naar buiten moet gaan. Nu weer roept de WHO dat het probleem in het gezin ligt wat betreft virusinfectie, en moet je dus weer naar buiten denk ik dan. Eerst roepen ze dat je 1,5 meter afstand moet houden en nu weer lees je in de media dat er onderzocht is door een onderzoeksinstituut dat je 6 tot 8 meter afstand moet houden. Eerst weer dit en dan weer dat. En de mensen trappen er in, ze zijn totaal verstijfd van de angst. De bevolking is voor het overgrote deel net als een konijn, die midden in de nacht in de koplampen van Rutte kijken, en totaal verstijfd van anticipatoire angst blijven zitten, en als Rutte dan roept 'In je hok' dan gaan ze gedwee hun hok in. Dit heeft niets, maar dan ook niets met de vreze Gods te maken! We vertrouwen op Bašl-Zebub instituten als het RIVM, de GGD, de overheid, de politieke partij. Het is als met Ahazia die door een tralie in zijn opperzaal gevallen was en ziek werd. Hij zond boden tot de afgod Bašl-Zebub, de god van Ekron, of hij van deze krankheid genezen zou (2 Koningen 1:2). Wat zei de profeet Elia tot Ahazia? Is het omdat er geen God in IsraŽl is, dat gijlieden heengaat, om Bašl-Zebub, de god van Ekron, te vragen? (2 Koningen 1:3). Het vervolg kunt u zelf lezen het betreffende gedeelte.

Als we eens de situatie bezien van Christenen die in landen wonen waar gevangenisstraf of de doodstraf staat op het belijden van Zijn Naam, denk aan islamitische landen, China of vroeger achter het ijzeren gordijn. Wat deden die Christenen? Gehoorzaamden ze het verbod van de overheid om samen te komen rondom Gods Woord? Nee, ze kwamen ondergronds samen en hielden wel kerkdiensten. Met gevaar voor eigen leven. En nu? Ze schrikken nu al voor een coronaboete!

Gezondheid wordt tot afgod verheven en is het allerbelangrijkste wat de natuurlijke mens heeft in dit bestaan. Daarvoor is de overheid zelfs bereid om de hele economie in de afgrond te storten. Ze hebben het zelf goed geregeld met hun riante inkomens en toeslagen. Maar de gewone man, de hardwerkende zelfstandige met een eigen bedrijf, het MKB-bedrijf maar ook de bouw en het boerenbedrijf krijgen klap op klap vanwege buitensporige hysterische reacties op dit virus, op stikstof, op PFAS, op klimaatverandering enz... De overheid en helaas ook het overgrote deel van de bevolking is compleet beroofd van zijn verstand. In Europa is Zweden nog het meest normaal en die nemen geen buitensporige maatregelen. De populariteit van regeerders in Europa was tanende, denk aan Frankrijk met de gele hesjes beweging, denk aan Duitsland waar de populariteit van Merkel tot een dieptepunt was gedaald, denk aan Nederland waar bijna niemand Rutte meer vertrouwden. En nu? Het zijn ineens de helden geworden. Miljoenen hangen aan de lippen van Rutte als hij weer op TV verschijnt. Wat zou hij nu weer gaan meedelen? Ongekend wat er gebeurd. Het aantal doden komt nog niet in de buurt van de zogeheten oversterfte van 9500 personen uit 2017/2018, en toen namen we ook geen draconische maatregelen. De huidige draconische maatregelen, die met de dag veranderen, moeten we naast ons neerleggen. Burgelijke ongehoorzaamheid is geboden! Mensen, kom in verzet! We lezen in Gods Woord als de apostel Petrus voor de grote raad staat dat hij door de Heilige Geest spreekt: "Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen, Handelingen 5:29.", en wat zegt de Wet Gods? Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, Exodus 20:8.

Ik hoor mensen al roepen. Je zult maar op de IC terecht komen en aan de beademing gelegd worden! Daar kan ik nog wel een lijstje aan toevoegen. Ja, je zult maar kanker krijgen en elke dag bestraald moeten worden, je zult maar een verkeersongeluk krijgen, je zult maar, je zult maar..... Nogmaals, elke ziekte is erg, maar laten we niet vergeten wat de oorzaak is. Ware er geen zonden, dan ware er ook geen wonden. Je hoort die zogenaamde christelijke politici ook niet over de meer dan 1 miljoen abortusdoden in Nederland. Ze zeggen ook Wilders de wacht niet aan als hij aangifte doet tegen een slachthuis in IJsselsteijn toen er beelden van slechte behandeling van dieren naar buiten kwamen. En de slachterijen die abortusklinieken heten dan? Ook de overheid wordt de wacht niet aangezegd door een abortusverbod te eisen en te prediken dat het abortusbloed roept om de oordelen Gods over land en volk, kerk en staat. Dan noemen we verder nog euthanasie, de levenseinde kliniek die zich volgens de SGP aan de wet moet houden, vaccinaties, orgaandonatie, ontheiliging van de eerste dag der week enz... Het oordeel begint van het huis Gods en we zien het zich voltrekken in Nederland. De profeten moesten bij God vandaan het volk hun overtredingen en hun zonden verkondigen. Als we nu in kerkelijk Nederland ons oor te luister leggen dan komen ze niet verder dan soms te waarschuwen tegen de smartphone en netflix. In alle gevallen is het zo dat ze niet zeggen: Alzo zegt de HEERE!, maar dat een ieder in zijn gemoed ten volle verzekerd zij. De Heilige Geest is echter geen gespleten persoon waarbij ja en nee tegelijk kunnen bestaan. Net als NPV voorman Diederik van Dijk (ook SGP-er) zeggen ze: als je maar een besluit neemt bij een geopende Bijbel dan is het goed, of je nu linksaf gaat of rechtsaf. Op die manier is de ťťn voor orgaandonatie en de ander tegen orgaandonatie.

De hele georchestreerde paniek die uitgedragen wordt door politiek en media levert niet anders dan anticipatoire angst op onder bijna de gehele bevolking, ofwel het fenomeen dat we angstig of paniekerig zijn voor iets wat niet komen gaat. Wat wel komen gaat is dat we allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad (2 Korinthe 5:10). Daar hoor je Van der Staaij niet over. Hij buigt als een knipmes voor alle maatregelen die het kabinet neemt en steekt de loftrompet uit over de liegende Rutte en koning Willem Alexander met zijn zogenaamde troostrede. Ook de dominees buigen als een knipmes voor de overheid en hebben meer coronavreze dan Godsvreze. Ds. A. Kort (OGGinN) heeft dan nog een brief naar de overheid geschreven maar hij wil alleen maar een wit voetje bij de overheid halen door de loftrompet over hun maatregelen af te steken. Hij bedankt de overheid dus dat hij in een lege kerk staat te preken, hij bedankt de overheid dat hij geen huisbezoeken mag afleggen, hij bedankt de overheid dat hij geen catechisaties mag geven, hij bedankt de overheid dat hij geen ouderen mag bezoeken in het verzorgingshuis. Deze dominee met zijn valse rechtvaardigingsleer en tongentaalgebeden kan beter zijn harp aan de wilgen hangen.

Er is meer aan de hand met het corona gebeuren. Rutte zei deze week tijdens een persconferentie en in de Tweede Kamer op een vraag van mevrouw Marijnissen (SP) dat de wereld van vůůr de coronacrisis niet meer terugkeert. Ook zei Rutte tijdens een persconferentie dat we pas aan het einde van het begin staan. Wat bedoelt deze bedrieger nu weer? Er zijn allerlei thema's als de klimaathysterie, het uitbannen van contant geld, de nieuwe wereld orde met Agenda 21, een wereldregering, vaccinaties. Het heeft alles een link met elkaar. Ook Bill Gates speelt een cruciale rol als pleitbezorger van duivelse vaccinaties en het terugdringen van de wereldbevolking om de aarde te redden. Hij spreekt in een interview al over een certificaat wat mensen krijgen als ze genezen of gevaccineerd zijn. We zien steeds meer verrijzen wat in het Bijbelboek Openbaring is opgetekend.

20200402_Bill_Gates_vaccinatie_certificaat

En het refodom slaapt. Vrede, vrede en geen gevaar.

We hebben toch onze voormannen in de Tweede Kamer? Dat zijn toch mannen van stavast die erg goed opletten?
We hebben toch onze dominees in het SGP-bestuur? Die controleren toch de zaak?
We hebben toch ons Rechtzinnig Dagblad, die waken toch bij een geopende Bijbel?
We hebben toch de Erdee Media Groep, die zorgen toch voor verantwoorde lektuur?
We hebben toch toezichthouders bij het RD met veel dominees die toezicht houden en zich niet laten decoreren?
We hebben toch reformatorische scholen met een reformatorische grondslag die C.S. Lewis en Hart voor homo's weghouden bij onze kinderen?
We hebben toch toezichthouders bij de reformatorische scholen die uitpuilen van dominees? Dat zijn toch geen stomme honden die niet bassen kunnen?
We hebben toch onze rechtzinnige dominees die ons wekelijks Gods Woord voorhouden en de geesten beproeven of ze uit God zijn?
We hebben toch onze Reformatorische Omroep en Evangelische Omroep. Die zorgen toch voor verantwoorde televisie en radio?
We hebben toch onze Nederlande Patienten Vereniging (NPV) en die vinden elke beslissing toch geoorloofd, als je het maar bij een open Bijbel doet?
We hebben toch allemaal Jezus aangenomen (een eigen gecreŽerde wel te verstaan), en dan komt het toch goed? Dan ben je toch een wijze maagd?
We hebben toch wat concientie knepen en hebben geringe gedachten over onszelf? Dan zullen we toch wel met een schrik in de hemel vallen?
We doen toch allemaal ons best, en God doet de rest?

En het refodom slaapt. Vrede, vrede en geen gevaar.

GAAT om door de wijken van Jeruzalem, en ziet nu toe en verneemt en zoekt op haar straten, of gij iemand vindt, of er ťťn is die recht doet, die waarheid zoekt; zo zal Ik haar genadig zijn. En of zij al zeggen: Zo waarachtig als de HEERE leeft; zo zweren zij toch valselijk. O HEERE, zien Uw ogen niet naar waarheid? Gij hebt hen geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld; Gij hebt hen verteerd, maar zij hebben geweigerd de tucht aan te nemen; zij hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een steenrots, zij hebben geweigerd zich te bekeren. (Jeremia 5:1-3).

M.G. van der Hoeven

4 april 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"