De weg naar een geestelijke trouwdag

"En zoals nu in het natuurlijke de man de vrouw gaat zoeken, zo gaat nu in het geestelijke Christus Zijn bruid zoeken, want niemand van die bruid zal Jezus gaan zoeken. Hij zoekt Zijn bruid in het uurtje van Gods welbehagen. Dan gaat Hij hen leren aller zonden vijand te worden en verkrijgen zij een lust tot alle gerechtigheid. Tot alles wat van de wereld is, roepen zij dan uit: henen uit, henen uit. O, dezulken leren de zonde betreuren en bewenen, en zij zullen voor Hem in het stof nedervallen met een oprechte schuldbelijdenis. Aan hen gaat Hij Zichzelf bekend maken als de enige Weg, de Waarheid en het Leven. Ja, als die dierbare Bloedbruidegom, Die niet zal rusten voordat Hij haar getrouwd heeft. Zo krijgen zij een geestelijke ondertrouw met Hem, om in de zalige samenspreking door het geloof, Hem te ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, in goedertierenheid en in barmhartigheden. Zo zal Hij hen uiteindelijk tot de trouwdag brengen, zodat zij in een rechte weg Jezus ten eigendom worden gemaakt. En zoals nu Jezus het Hoofd is van Zijn duurgekochte bruid, zo wil Hij dat zij lichaam en ziel beide zuiver en heilig bewaren."

Ds. M. van Beek, De Heidelbergse Catechismus, dl. 2, Ochten z.j., p. 257