Gewetenloze dr. Stanley Plotkin over gebruik abortussen voor vaccins en experimenten op mensen

Aanvullend op het vorige artikel over het vaccinatiestandpunt van de NPV en het prolife vaccin fabeltje hierbij een artikel over dr. Stanley Plotkin. Informatie hierover vonden we op Stichting Vaccinvrij (Ellen Vader en Door Frankema), CSTV (Leslie Alexis) en 9 for News (klik hier). Hopelijk gaan de ogen bij de NPV, het RD, de refogezindte en de pro-vaccinatie dominees eindelijk eens een keer open over vaccinatie door deze nazistische praktijken. Maar het valt te vrezen van niet. Diederik Van Dijk denkt dat er één abortus ten grondslag ligt aan alle vaccinaties die er zijn, maar dat blijkt een complete massamoord te zijn. Deze dr. Plotkin doet een boekje open en toont aan dat de NPV zich op leugens baseert. Het experimenteren op mensen zoals kinderen met beperkingen wordt ook verzwegen. En geloof me, dit is maar een topje van de ijsberg.

Info over dr. Stanley Plotkin
Dokter Stanley Plotkin wordt beschouwd als een van de meest toonaangevende experts betreffende vaccins en vaccinaties.In de jaren zestig speelde hij een cruciale rol in het rodehondvaccin en veel fabrikanten vragen hem om zijn adviezen. Plotkin is de uitvinder van het kweken van vaccins op cellijnen van geaborteerde foetussen. En dankzij hem injecteren wij onze baby’s met de celresten van cellijnen van geaborteerde foetussen, die onder andere aanwezig zijn in het BMR-vaccin. Deze celresten bevatten erfelijk materiaal (DNA & RNA) van andere (geaborteerde) baby’s dat we laten injecteren in onze baby’s. En onderzoek of dit op lange termijn genetische mutaties (veranderingen) zou kunnen veroorzaken bij ons nageslacht wordt niet uitgevoerd. Emeritus hoogleraar Stanley Plotkin is als adviseur werkzaam voor diverse vaccinmakers, waaronder Sanofi Pasteur, biotechfirma’s en overheden. Hij werkt nu samen met zes bedrijven aan de ontwikkeling van een vaccin voor het coronavirus
(klik hier).

Dr Stanley Plotkin

Verhoor onder ede
Dr. Plotkin werd vorig jaar ingeschakeld als getuige-deskundige voor gedwongen vaccinatie in een spraakmakend juridisch geschil. Een echtpaar lag met elkaar overhoop over het besluit om hun kind wel of niet te laten vaccineren. Aaron Siri, advocaat van de moeder die tegen de vaccinatie van haar kind was, ondervroeg de arts in New Hope, Pennsylvania op 11 januari 2018. Stanley Plotkin verklaarde onder ede dat hij vaccinatie-experimenten heeft uitgevoerd met weeskinderen, verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen van gedetineerde moeders, en ongeveer een miljoen Afrikaanse kinderen onder koloniale heerschappij. Plotkin verklaarde ook dat polio-vaccins cellen van apenieren bevatten, rotavirus-vaccins vervuild zijn met varkens virussen, en sommige vaccin menselijke diploïde celresten bevatten afkomstig van het kweekmedium. Dat spuiten we in – maar stel er geen vragen over, want u bent een antiwetenschapsactivist.

Zijn aanwezigheid bij een vaccinatieproces is niet opvallend, wel opvallend is de arrogante en nonchalante houding die hij aanneemt als hij spreekt over de ingrediënten van vaccins. Onder ede gaf Dr. Plotkin in 2018 toe dat voor het genereren en produceren van vaccinaties die alle kinderen krijgen vanaf hun geboorte apenvirus, varkensvirus, kalsserum, caseïne, varkensgelatine, humaan albumine en MRC-5 humane diploïde cellen gebruikt worden. Aan het eind van de video vertelt Plotkin dat er foetus organen gebruikt worden voor het produceren van de vaccins. Bij een onderzoek naar cel-stammen van foetussen om te kijken of ze voor vaccins gebruikt konden worden zijn 76 foetussen van 3 maanden of ouder gebruikt, gaf Plotkin toe. Op de vraag of mensen religieuze bezwaren moeten hebben tegen vaccins antwoordde hij: "Nee".

Hij claimt op de hoogte te zijn van de morele bezwaren van veel mensen tegen het feit dat er foetusweefsel verwerkt wordt in vaccins, maar dat de Katholieke kerk een document ondertekend heeft dat alle gevaccineerden bevrijdt van hun morele schuld. De zelf joodse Plotkin zegt spottend: "Ik denk dat dat impliceert dat ik degene ben die straks naar de hel gaat voor het gebruik van menselijk weefsel, wat ik graag doen". De Godfather van de vaccins werkt momenteel samen met 6 corona-vaccin bedrijven.

Dr. Plotkin heeft begin 2018 onder ede toegegeven dat hij wezen, gehandicapten, baby’s, kinderen en hele bevolkingsgroepen heeft gebruikt voor vaccintests. Op de vraag of hij ooit weeskinderen heeft gebruikt om een experimenteel vaccin te bestuderen, antwoordde hij: "Ja." Plotkin merkte op dat het in de jaren zestig niet ongewoon was om ook geestelijk gehandicapten hiervoor te gebruiken. "Ik zou niet ontkennen dat ik dat mogelijk ook heb gedaan," zei hij. Om zijn geheugen wat op te frissen werd er een onderzoek aangehaald waarin 13 geestelijk gehandicapte kinderen het experimentele RA 27/3-vaccin kregen. "In dat geval is dat wat ik heb gedaan," zei dr. Plotkin.

In een brief, die is aangemerkt als bewijsstuk 43, schrijft hij aan de redacteur van Ethics on Human Experimentation dat het eigenlijk beter is om te experimenteren op mensen die minder kans hebben om bij te dragen aan de samenleving, zoals kinderen met beperkingen. "Herkent u deze brief?" Dr. Plotkin: "Ja." "Heeft u deze brief geschreven?" Plotkin: "Ja." De arts gaf hierna ook toe dat hij baby’s van gevangenen en individuen die onder koloniaal bewind leefden, heeft gebruikt voor onderzoek naar experimentele vaccins.

Hieronder een video van de ondervraging waarbij het gaat over vaccin ingrediënten en vaccin experimenten.

In een serie Engelstalige opnames (totaal 10 uur) legt advocaat Aaron Siri met zijn lastige vragen op onnavolgbare wijze dr. Plotkin het vuur aan de schenen: (klik hier).

Vax Truth
Vax Truth, ofwel de waarheid over vaccinaties, is een Amerikaanse website
VaxTruth.org. Dr. Plotkin noemt deze website die volgens hem halve waarheden zou vertellen, feiten zou negeren, zou overdrijven en zelfs misvattingen zou verspreiden. Marcella Piper heeft in 2017 een presentatie gegeven over het gebruik van menselijk DNA in vaccins. Haar uitgangspunt is dat als je pro-life bent, je niet pro-vaccine kunt zijn.

Foetale cellen van geaborteerde baby's worden al tientallen jaren gebruikt bij de productie van vaccins. Er is veel verkeerde informatie, waaronder Paul Offit's bewering dat er slechts twee abortussen waren en dat ze niet werden uitgevoerd met het doel om vaccins te maken. Ik heb gewerkt aan het verduidelijken hiervan, omdat ik denk dat we allemaal het recht hebben om weloverwogen beslissingen te nemen als het gaat om wat er in ons lichaam en in het lichaam van onze kinderen wordt geïnjecteerd. Ik ben ook van mening dat het belangrijk is om onze wetgevers ter verantwoording te roepen, als ze op pro-life platforms opereren, pro-life wetgeving aannemen en ook proberen om vrijstellingen van vaccins te schrappen en richtlijnen promoten voor vaccins gemaakt van geaborteerde baby's.

De eerste versie van deze presentatie werd ontwikkeld en gegeven tijdens de Rally for Truth, Transparency, and Freedom in Atlanta, Georgia in oktober 2016. Sindsdien heb ik de presentatie uitgebreid met meer uitgebreide informatie over de bron van foetaal weefsel, de lopende abortussen, en de FDA's langdurige kennis van en zorgen over de resterende foetale DNA en de relatie met kanker. De meest recente updates bevatten informatie over de rol van China in de productie van vaccins en het gebrek aan FDA-toezicht op de productiefaciliteiten waar nu een groot aantal vaccins voor wereldwijd gebruik worden gemaakt.

Hieronder haar video en ook de powerpoint presentatie (klik hier) die ze gebruikt heeft:

M.G. van der Hoeven

30 mei 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"