Het EO-lidmaatschap

In het Reformatorisch Dagblad van 16 februari 2009 staat het volgende advies van ds. R. van Kooten opgetekend:

APELDOORN – Ds. R. van Kooten roept in de Hervormde Kerkbode de Reformatorische Omroep (RO) op de taak van de Evangelische Omroep (EO) over te nemen.

De hersteld hervormde predikant uit Apeldoorn bespreekt in het Veluwse weekblad de ontstane commotie na omstreden uitspraken van EO-presentator Andries Knevel over de schepping.

Ds. Van Kooten, die vorige week zijn lidmaatschap op het EO-blad Visie heeft opgezegd, verwerpt de koers van de Evangelische Omroep. „De liefde is over.” Hij vergelijkt het mediabedrijf met een familiebedrijf waar „de derde generatie gaat opsouperen wat de eerste met noeste arbeid bewerkte.”

In het uitgebreide artikel roept de hersteld hervormde predikant EO-bestuurder ds. A. van der Veer op om de kwestie voor zijn pensioen „recht te zetten, om werkelijk te kunnen gaan genieten van de rust.”

Ds. Van Kooten spreekt verder de wens uit dat de Reformatorische Omroep „in het klein de taak gaat overnemen om de Bijbelse boodschap te verkondigen onder ons volk. Laten we dit in ieder geval steunen.”

Onlangs heeft de heer Frank van der Zwan via http://eoherroep.blogspot.com een actie gestart waarbij de EO is opgeroepen duidelijk aan te geven dat de Heere God Zijn schepping in 6 dagen heeft geschapen. De heer Van der Zwan vindt echter dat de EO daarnaast goede verantwoorde programma's uitzendt, en kennelijk vond ds. R. van Kooten dit ook tot vorige week getuigende zijn EO-lidmaatschap. Daarnaast wordt opgeroepen om ons heil bij de Reformatorische Omroep (RO) te zoeken en ds. Van der Veer moet de zaak rechtzetten voor zijn pensioen om dan van de welverdiende rust te gaan genieten. Ten eerste moeten we het ook niet van de RO hebben en ten tweede gaat het er niet om de commotie rond Knevel recht te zetten, want zij die bewust zielen laten misleiden zetten niets recht. Nodig is waarachtige bekering.

Tot slot. Het was echter al helemaal niet mogelijk om lid te zijn van de EO, die een zielsmisleidende leer verkondigt, en een puur wereldse omroep is met een godsdienstig sausje. Daar had ds. Van Kooten al zeker voor moeten waarschuwen. Enkele bezwaren tegen de EO die een lidmaatschap al helemaal onmogelijk zouden moeten maken zijn onder andere:

  1) De jongerendagen van de EO zijn puur werelds en proclameren een vals evangelie. Hetdoet de EO niets dat men de jongeren bedriegt voor de eeuwigheid en betoverd met wereldse muziek met een religieus sausje.
  2) Als Christen mag je een vriend van de wereld blijven (denk aan de koppeling naar het wereldkampioenschap voetballen op een EO jongerendag).
  3) De muziek(stijl) van de zogenaamde gospelrock artiesten komt rechtstreeks uit de hel.
  4) Op de radio blaast men ook haar partijtje mee met wereldse popmuziek, zelfs via Radio 1.
  5) Op radio 1 op maandag praat men ook gewoon mee over de zaken die op zondag hebben plaatsgevonden (voetbal, sport).
  6) Men zendt gewoon op zondag uit en laat heel Hilversum voor ze werken, terwijl men zou moeten oproepen tot bekering binnen Hilversum. Als dat zou plaatsvinden dan zou er geen technicus meer werken op zondag en zouden ze allemaal onder Gods Woord geschaard zitten. Gods Woord is toch niet onduidelijk over de rustdag?!
  7) De EO verkondigt een andere Jezus dan de Jezus der Schriften, zoals staat opgetekend in 2 Kor. 11:4.
Dit zijn enkele punten die aangeven dat de EO het spoor van Gods Woord al helemaal verlaten heeft. De visie van Knevel is daar een gevolg van. Het wordt wellicht allemaal wat bedekt door vage religiousiteit, echter die de Naam van Christus noemt sta af van ongerechtigheid leert Gods Woord.

Men wil steeds meer de wereld gelijk worden en denkt dan een woord voor de wereld te hebben. Het is pure dwaasheid en betovering van de duivel.

Er heerst een totale geest der dwaling in kerkelijk (en ook EO) Nederland, en men berooft God en zegt "Waarin zullen wij wederkeren" zoals verwoord in Maleachi 3. De Heere zij ons volk genadig en Hij geve dat de nood van land en volk, kerk en staat, Zijn volk opgebonden wordt en blijft. Dan komt er tegelijk een volk dat het van de voorbede van de gezegende Immanuël moet hebben. Beste lezers, wat hebben we de doorwerking van de Heilige Geest nodig, die leidt in al de Waarheid Gods. De profeet Jeremia betuigt in hoofdstuk 3:40: "Laat ons onze 84wegen onderzoeken en doorzoeken, en 85laat ons wederkeren tot den HEERE." De kanttekenaren schrijven hierbij:

84 Dat is, onze gedachten, woorden en werken, gedenkende wat dezelve wel verdiend hebben, naar de weegschaal van Gods rechtvaardig oordeel.
85 Hebr. eigenlijk: laat ons wederkeren tot den HEERE toe, dat is, laat ons hartelijk berouw hebben vanwege onze menigvuldige zonden, en om vergiffenis van dezelve bidden, met een vast vertrouwen van hetzelve te zullen verkrijgen, en met een voornemen van ons leven voortaan te beteren. Vgl. Hos. 14:2. Joël 2 op vers 12. 2 Kor. 7:9.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"