Politiepaarden weigeren een gaybrapad over te steken

In het centrum van het Engelse Sheffield rijden twee politieagenten te paard over de weg (mounted police force, ofwel bereden politie). Dan komen ze bij een zogeheten gaybrapad met de kleuren van de homobeweging. Wat doen de paarden? Ze weigeren resoluut om gebruik te maken van dit van God vervloekte gaybrapad, en gaan eromheen.

In de wereld noemen de mensen homofilie en homoseksualiteit geen zonde meer, we zien dat vooral in de westerse wereld. De kerken volgen de wereld en kerstenen deze zonde, die ook nog eens tegen nature is.

De brief aan de Romeinen is hierover duidelijk:

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden (Rom. 1:18)...

Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden (Rom. 1:22)...

Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. En gelijk het hun niet goedgedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen die niet betamen (Rom. 1:26-28)...

De onredelijke dieren spreken nog met hun daden en getuigen hiemee van de wijsheid Gods.

M.G. van der Hoeven

11 september 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"