De griepgolf van 2016, WHO-minister Kaag en huisarts Steenis over de PCR-test en de overheidsmaatregelen

De griepgolf van 2016
We gaan even vier jaar terug in de tijd. Een bericht destijds in het Algemeen Dagblad (klik hier):

Griepgolf

Griepgolf treft veel mensen die anders nooit ziek zijn
Ziekenhuizen in het land stromen vol met grieppatiŽnten. Hier zitten opvallend veel gezonde mensen tussen, die vaak al jaren niet ziek zijn geweest. Sommigen reageren zo heftig dat ze met kapotte longen op de ic belanden. Dit zegt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

De patiŽnten die op de ic terechtkomen hebben een longontsteking die zo agressief is, dat die het longweefsel heeft aangetast. Gewone beademing is bij hen niet genoeg. Zij liggen in uiterst kritieke toestand aan de hartlongmachine, die de functie van de longen overneemt. "Als ze deze acute fase doorkomen, kunnen de longen weer herstellen," legt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care uit.

Ziekenhuizen hebben de handen vol aan de griepgolf. "Medewerkers rennen de benen onder hun kont vandaan. Die hebben geen tijd om te lunchen. Maar de ziekenhuizen kunnen de druk nog wel aan," reageert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Meer bedden
Bij tal van ziekenhuizen van het Zuyderland in Heerlen tot het Medisch Spectrum in Twente zijn er meer bedden bezet dan normaal. Ook op de spoedeisende hulp is het drukker, waar grieppatiŽnten zich melden met benauwdheidsklachten. Het AMC in Amsterdam heeft het juist drukker dan normaal doordat ook medewerkers zijn geveld door het virus.

Lang niet iedereen heeft de griepvariant die zo zwaar ziek maakt. De gevaarlijke variant heet H1N1, beter bekend als de Mexicaanse griep. In 2009 dook deze op tijdens de wereldwijde pandemie. Sindsdien komt het virus elk jaar terug.

Kritieke toestand
In het Erasmus MC in Rotterdam, waar Gommers ook arts is, zijn twee operaties uitgesteld, vanwege de volle ic. Gemiddeld liggen op deze afdeling nu wekelijks drie tot vijf grieppatiŽnten in kritieke toestand, die 10 dagen tot een maand moeten blijven. Op de ic van het Sophia Kinderziekenhuis liggen ook kinderen aan de hartlongmachine.

De patiŽnten komen uit de hele regio. "Deze week hebben we nog een ernstig zieke overgebracht uit Gouda," vertelt Gommers. Waarom juist opvallend veel sterke, normaal gezonde mensen ziek worden, onderzoekt het Erasmus. "Deze mensen hadden de afgelopen jaren geen griep. Hun sterke afweersysteem geeft mogelijk nu een overreactie. Dit ontregelt het hele lichaam."

Leg deze berichtgeving nu eens naast de berichtgeving over corona. Als er nu gezonde mensen corona krijgen wordt dit breeduit in de media aangepakt om aan te geven hoe ernstig het coronavirus COVID-19 is. In 2016 een vergelijkbaar bericht maar geen ophef in de media en de politiek. Het werd toen kennelijk voor kennisgeving waargenomen. Er zijn diverse jaren waarbij volgens het RIVM een flinke oversterfte was ten gevolge van de griep. In de winter van 2019/2020 was de influenza-epidemie kort en mild (week 5 tot en met 7 2020). De oversterfte was in deze periode met 404 veel lager dan de gemiddelde oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieŽn (6.443). Inplaats van influenza is het nu corona geworden met een oversterfte vergelijkbaar met de griepepidemie van 2017-2018. U kunt het allemaal terugvinden op de website van het RIVM. Kortom, de gevolgen van het coronavirus zijn vergelijkbaar met een flinke griepgolf. Daar horen dus geen dictatoriale maatregelen en dito wetgeving bij!

De rol van minister Kaag (D66)
De WHO heeft in januari COVID-19 op lijst A gezet waar ook Ebola op staat. Ze blijven maar ontkennen dat het virus die A status niet toekomt. Met de data na een half jaar crisis is het overduidelijk dat het virus qua gevolgen die A status niet mag hebben. Als het van die lijst afgehaald wordt kunnen alle coronamaatregelen direct van tafel, net als de corona wet. Ik ben benieuwd wat minister Kaag hiermee gaat doen als directielid van de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). De vraag stellen is haar beantwoorden natuurlijk. Minister Kaag is sinds 2018 ook verbonden aan het World Economic Forum in de High Level Group on Humanitarian Investing en de Wereldbank. Daarmee is minister Kaag gelieerd aan drie stakeholders van de vaccinatie-alliantie GAVI
(klik hier). Minister Kaag bekleedt een opvallende dubbelrol. Enerzijds draagt zij medeverantwoording voor de implementatie van het beleid in Nederland. Anderzijds is zij directielid van de onder de World Health Organization vallende Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) dat toezicht houdt op de wereldwijde doorvoering van het stappenplan ďVersterking en aanpassen van publieke gezondheidsmaatregelen tijdens de COVID-19 overgangsfasen.Ē

Minister Kaag

Op de foto: Huidig PLO-D66-Minister Kaag-Anis Al-Qaq met haar echtgenoot en kinderen op bezoek bij PLO-terrorist Yassar Arafat in Ramallah. Wie is Kaag? Lees de volgende artikelen op Israeli Christian News Network (klik hier) en op Ongehoord Nederland (klik hier). Dat kan gewoon minister worden in Nederland.

Het protocol van de WHO schrijft voor dat de bevolking in een uitzonderingstoestand gehouden moet worden tot er een vaccin beschikbaar is. De ingecalculeerde schade op economisch, menselijk en sociaal gebied is onvoorstelbaar groot. De vraag is of een minister de belangen van de Nederlandse bevolking nog voldoende kan meewegen in deze dubbelrol.

Is er ook een influenzawet met vrijheidsbenemende maatregelen (bijvoorbeeld naar aanleiding van de berichtgeving uit 2016 over de griepgolf)? De gevolgen voor de bevolking zijn namelijk vergelijkbaar. Nee, die is er niet. Er is dus meer aan de hand met deze wereldwijde reset. Is het u inmiddels duidelijk, lezers? Laat u niet bedriegen door de overheid, de Main Stream Media en de kerken die aan de leiband van de overheid lopen en de kop in het zand steken als en struisvogel. De geliefde krant van het reformatorisch volksdeel, het RD, hoor je nooit over deze zaken. De dominees (meestal met een kliksafe mailaccount van het RD), die dus alleen het RD lezen, zetten vervolgens Bill Gates op een voetstuk (zie het artikel over ds. W.A. Zondag). Ze weten gewoon nergens van en houden de waarheid op een vrome manier in ongerechtigheid ten onder. Ze zullen u straks wel adviseren om het coronavaccin in te laten spuiten zodat u weer naar de kerk kunt komen zoals u gewend was. Allerwegen horen we steeds meer geluiden dat het vaccin wel niet verplicht wordt (of misschien toch wel?). Maar dat betekent dan dat als u het vaccin niet neemt er op grondrechten wordt beknibbeld. We horen het ook al in de ziekenhuizen dat als zorgpersoneel het coronavaccin niet neemt ze toegang tot bepaalde afdelingen wordt ontzegd, bijvoorbeeld de IC's. We noemen dit indirecte dwang. Het zou zo maar zijn dat ze dan hun baan verliezen. Als je een geluid laat horen wat tegen de main stream opinie van overheid en media ingaat, dan wordt je gemuilkorfd en probeert men je het zwijgen op te leggen. Dat gebeurt gewoon in Nederland.

PCR-test
PCR-test staat voor Polymerase Chain Reaction. Een citaat van huisarts Bettina van Steenis: "Een besmetting is iets totaal anders dan een positieve test. Een besmetting is dat je een kiem of ziekteverwekker op je draagt die anderen ook ziek kan maken. Maar een positieve test wat we nu testen is een PCR-test. Die zegt niets anders, en zo moeten de media het iedere avond zeggen: vandaag zijn in 200.000 Nederlands neuzen wattestokjes gestopt, die zijn naar verschillende laboratoria gestuurd, die verschillende technieken hanteren van PCR-testen die niks anders laten zien dan dat op dat moment op dat wattestokje in die neus een klein stukje RNA van een corona, of van een ander dood of levend virus zit. Meer zegt die test niet. Die is Łberhaupt niet bedoeld om op grote schaal bevolkingsonderzoek te doen. Een besmetting is wat anders dan een positieve test. Hoe meer wij testen hoe meer fout-positieve uitslagen we hebben. Als je 200.000 vandaag hebt getest heb je zowieso 2.000 fout-positieven. We moeten eindelijk ophouden. Deze berichtgeving geeft zoveel onrust en angst."
Zie het interview met haar:

Deze huisarts wordt ook geÔnterviewd door Tom Zwitser in een aflevering van Blue Tiger Studio. Aan tafel in dit eerste artsenpanel zitten huisarts Bettina van Steenis en arts ouderenzorg Elke de Klerk. Van Steenis schreef alle mogelijk instanties aan over het komende vaccin. Wat zit erin, hoe werkt het, en wat zijn de verzamelde data van de (vermeende) wetenschappelijke studies en testen met dit vaccin? Legitieme vragen voor, wat blijkt, een op voorhand omstreden vaccin. Ze stuurde brieven met haar vragen naar o.a. het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Beroepsvereniging NHG en het RIVM, maar niemand kon of wilde haar tot nu toe vertellen over de werking van het vaccin en de ingrediŽnten. Ook de medische tijdschriften in Nederland geven tot nu toe niet thuis om haar vragen te publiceren. En Hugo de Jonge riep gemakshalve het hele vaccin maar even tot staatsgeheim uit. Waarom zulke groteske trucs voor iets wat volledig transparant zou moeten zijn, nl: een vaccin dat als type (een RNA-vaccin) nog nooit toegepast is, tenzij met hele grote kwalijke gevolgen, zoals Elke de Klerk vertelt ...

Slot
Bovengenoemde waarheid inzake het coronavirus en het handelen van de overheid wat door deze huisartsen wordt aangekaart hoor je niet vanuit de kerken, lees je niet in het RD en wordt verzwegen door de SGP. We zien steeds meer voltrekken wat in het Bijbelboek Openbaring staat opgetekent. Het is echter niet zo dat Gods volk nog vervolgd moet gaan worden. Gods volk wordt altijd vervolgd omdat Christus Zelf vervolgd werd, en dus ook Christus in Zijn volk. Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Het zal wel in alle hevigheid gaan toenemen. De zaligsprekingen uit MattheŁs 5 zijn niet los verkrijgbaar, maar gelden in zijn totaliteit voor degenen die zalig zijn en nog worden. Dat is het volk dat op aarde gelukzalig gemaakt wordt (Psalm 41:3). Het wonder is dat de HEERE dit volk zal bewaren en bij het leven zal behouden, al gaat het door de benauwdheid en de dood heen. Als dat wonder beleefd wordt dan leeft het in de ziel: Ik zal U eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. In God zal ik het woord prijzen; in de HEERE zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zal mij de mens doen? (Psalm 56:11-12). Het gaat toch goed, ondanks alles wat er geschiedt onder de zon. Mag u in het geloof zien op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs? De HEERE volvoert Zijn raad, en Hij vergist Zich niet. Tegelijk geve de HEERE door Zijn Geest dat Gods knechten wereldwijd als een Nehemia mogen twisten met de overheden en de edelen (Nehemia 5:7; 13:17) vanwege de toestand van land en volk, kerk en staat en ook vanwege de goddeloze coronawetgeving die gebaseerd is op de al even verdorven anderhalvemeter-maatregelen, zoals die ook door de kerken massaal zijn overgenomen. Deze coronamaatregelen zijn NIET uit het ware geloof.

M.G. van der Hoeven

21 september 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"