De Herziene Staten Vertaling moet worden afgewezen als ondeugdelijk

Er zijn diverse bronnen beschikbaar die de zogeheten Herziene Staten Vertaling hebben beoordeeld, en tot de conclusie zijn gekomen dat dit geen Herziene Staten Vertaling is, maar een nieuwe vertaling die moet worden afgewezen. Gods Woord is de Heilige Schrift, waar we niet maar mee kunnen doen wat wij willen. We leven in een tijd dat de ene vertaling de andere opvolgt. Het aantal vertalingen is omgekeerd evenredig met de vreze des Heeren in ons land. De zuiverste vertaling is de Staten Vertaling. Het gaat er niet om, dat we conservatief zijn ingesteld en maar wilen vasthouden om vast te houden. Nee, het gaat erom dat gehandeld wordt in dezen overeenkomstig Gods Woord en dat de vermaning uit Openbaring 22:18-19 op ons hart gebonden is. De geest waarin de Statenvertalers handelden wordt ook node gemist, alsmede de argumenten die men meegaf op de Dordtse Synode om tot de Staten Vertaling over te gaan. De Bijbel is geen roman waarvan men kan zeggen: "Het leest als een trein." Het is geen begripsleer, maar geloofsleer. Genoeg zal worden aangetoond dat als de Geest niet in de raderen is, dat dan de ene dwaling na de andere dwaling bij het vertalen niet uit kan blijven. De gevolgen hiervan kunnen niet uitblijven. Daarom klinkt de oproep om de Staten Vertaling te handhaven. Tot zover deze korte introductie.

De argumenten tegen het gebruik van de Herziene Staten Vertaling kunt u terugvinden in het document "De HSV, een duidelijk NEE moet klinken" waar diverse commentaren zijn gebundeld. Deze commentaren zijn afkomstig van de volgende bronnen:

www.derokendevlaswiek.nl
www.bijbelgelovendebaptisten.org
www.getrouwevertaling.nl
De Acta van de Nationale Synode 1618-1619
Gereformeerde Bijbel Stichting

M.G. van der Hoeven