Regering Hongarije wil grondwet aanpassen: ouders zijn altijd een man en een vrouw

In het AD van 11 november 2020 stond een artikel over het voornemen van de regering van Hongarije om de grondwet aan te passen zodat vastgelegd wordt dat ouders altijd een man en een vrouw zijn (klik hier).

Met de aanpassing moet worden gegarandeerd dat ‘kinderen opgroeien met de waarden van de christelijke cultuur van Hongarije’, aldus minister van Justitie Judit Varga die het ontwerpamendement naar het parlement stuurde om de passages op te nemen in de grondwet. ,,De basis voor een gezin is het huwelijk", aldus Varga. ,,De moeder is een vrouw, de vader is een man.” Voor lhbti-stellen zou het door deze toevoeging onmogelijk worden om bijvoorbeeld kinderen te adopteren in het land.

Het ontwerpamendement komt er terwijl Boedapest zich binnen de Europese Unie verzet tegen een systeem waarbij Europese subsidies gekoppeld worden aan het respecteren van de rechtsstaat en het handvest van de grondrechten van de EU. Hongaars premier Viktor Orban dreigt met een veto tegen de Europese begroting als het er komt.

Hongarije krijgt regelmatig kritiek dat het wetten aanneemt en hervormingen doorvoert die niet in overeenstemming zijn met het Europese recht en de Europese waarden. Tegen Boedapest loopt binnen de EU een zogenaamde Artikel 7-procedure naar aanleiding van schendingen van de rechtsstaat. Die kan er uiteindelijk toe leiden dat Hongarije zijn stemrecht in de Europese ministerraden verliest.

Judit Varga

COMMENTAAR
En wat doet het flut RD. Dat schrijft alleen maar copy paste flut artikel 'Hongarije dreigt met veto EU-begroting om rechtsstaat' waarbij het ANP/APP wordt geciteerd
(klik hier). Niets over het beleid van justitieminister Judit Varga. Hongarije is tenminste nog een land dat opkomt voor Bijbelse waarden zoals het huwelijk tussen één man en één vrouw. Ze zitten in Europa en vooral vanuit Nederland alleen maar te zanikken over de rechtstaat in Hongerije omdat ze het niet kunnen verdragen dat Hongarije niet de Europese normen en waarden overneemt. Het goddeloze Nederland binnen de EU (en de EU) denken Hongerije even de les te lezen. Men kan beter de hand in eigen boezem steken met de gezondheidsdictatuur die er momenteel heerst en de dreiging van minister Hugo de Jonge dat bepaalde coronaregels wellicht langer gelden voor mensen zonder vaccinatie wat het AD berichtte (klik hier). Over rechtstaat gesproken. Het RD plaatst wel een flut artikel over de inspiratiebron van Hugo de Jonge: valse leraar Abraham Kuyper (klik hier) maar laat het goddeloze beleid van De Jonge met zijn vaccinatietunnelvisie ongemoeid. Wat Jesaja profeteerde geldt ten volle voor Nederland: Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan (Jes. 59:14).

M.G. van der Hoeven

11 november 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"