De Stichting Jij daar!

De heer Koos de Jong van bovengenoemde stichting is een voormalig diskjockey en houdt voor genoemde stichting lezingen voorzien van film- en geluidsfragmenten over popmuziek. De vraag is echter of het tonen van de zonden (de muziek, de uitwassen op sexueel gebied, enz..), om er de ernst van aan te duiden, kan rusten op goedkeuring uit Gods Woord? De Bijbel leert ons duidelijk dat door de wet de kennis der zonde is. Rom. 3:20. De kennis der zonde is dus niet door de zonden publiekelijk uit te stallen. Als de Heilige Geest een adamiet gaat overtuigen van zonde dan worden de zonden wel door de wet in je hart uitgestald, dan wordt je hele bestaan zonde. Als de heer De Jong dus filmfragmenten van zedeloze muziekvertoningen laat zien, met de nodige decibels erbij, dan treedt hij buiten de palen van Gods Woord! De Apostel Paulus zegt in Efeze 5:11 "En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer." Wat zeggen dan de Kanttekeningen bij het bestraffen? Namelijk altijd door uw Christelijke wandel, en door Gods Woord, wanneer zulks met vrucht kan geschieden.

In 2 Petrus 2 wordt gesproken over de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, en hoe God hem daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels, om gestraft te worden. Als Lot zijn ziel kwelde, zouden wij dan die popmuziek met film laten zien en horen? Gaan wij dan adviseren aan de jeugd om clips van Marco Borsato te laten bekijken, en ze hiermee in verzoeking brengen? Hoe kun je nu bidden om niet in verzoeking te worden geleid als je willens en wetens deze bagger gaat vertonen?

Als we de methode van Stichting Jijdaar doortrekken, hoe gaan we dan om met pornografie, pedofilie, homofilie enz..? Gaan we die zonden dan ook uitstallen om aan te tonen hoe Godonterend en duivels het is? Moet je in een riool kruipen om te weten dat het er stinkt? Het lijkt een soort nieuwe trend te worden in de gereformeerde gezindte om de confrontatie met de zonden aan te gaan, als een soort onderdeel van de opvoeding. Gods Woord leert echter om de zonden te vlieden en te haten. Ik weet zeker dat de goddeloze (wellustige) beelden bij de jongeren voor de ogen blijven zweven en ze juist aanzet tot zondigen (al is het alleen al in gedachten)!

We hebben met een Heilig God te doen! NOOIT ZAL GOD GEBRUIK MAKEN van een film die de zonden oproept en in de hand werkt. God werkt in Christus uitsluitend door Woord en Geest. Het remedie is niet confrontatie met de zonden, maar de verkondiging van Jezus Christus en Dien gekruisigd. Als de Heilige Geest aan het werk gaat in je leven, en gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan ga je de gruwelijkheid van de zonde inleven. De adviezen van de ex-disk jockey om je platen niet ineens weg te doen (zie artikel uit het RD van 26 mei 2006 hieronder) zijn van de duivel. Als je zondaar voor God wordt, ga je gruwen van je verleden, en dan heb je geen enkele lust om die zonden te vertonen om de gruwelijkheid ervan aan te tonen. Het overtuigen van zonde is het werk van de Heilige Geest die Zich bediend van Gods Woord, en niet het werk van die duivelse beelden. Binnen Hersteld Hervormde kring wordt ook medewerking verleend aan deze Stiching, zie het RD artikel hieronder. Zelfs is er binnenkort een jongerenavond in een Hersteld Hervormde Gemeente (de Heere mocht het nog verhoeden) met als titels: Popmuziek!!! Duivels? We dagen je uit!!! Beleeft 't! Voel 't! Geloof 't! Het zijn allemaal van die schreeuwerige titels die Gods profeten niet hebben gebezigd. De enige remedie is om het Woord erin te werpen.

Nog even terzijde, film is altijd afgewezen onder het reformatorische volksdeel. Met de komst van de DVD worden de huiskamers ermee overspoeld en komt bijvoorbeeld het Huis van de Prairie (waarbij Hollywood filmacteurs gelovigen naspelen) op het computerscherm in plaats van op de beeldbuis. Velen zeggen dat je de confrontatie samen met je kinderen ermee moet aangaan. Samen kijken naar DVD's en bepalen wat wel en niet goed is. Deze visie is dezelfde als van Stichting Jijdaar. DVD's waarbij toneel gespeeld wordt en mensen personen nadoen die ze niet zijn en ook nog eens de zonden uitleven in de film zijn verwerpelijk. Koos de Jong adviseert ook om clips van Marco Borsato te bekijken als je nog twijfelt of een CD goed is. Het is toch onbestaanbaar!

Daarom, mijn geliefden, vliedt van de afgodendienst. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield. 1 Kor. 10.


RD Artikel (26 mei 2006)

Over de Backstreet Boys, Spice Girls en Britney Spears. Het Revius Lyceum in Doorn was donderdagavond tot de nok toe gevuld. Vijfentwintighonderd mensen, merendeels jongeren, waren afgekomen op een film over popmuziek. De avond was belegd door de Stichting Jongerenavonden Nederland. Ex-diskjockey Koos de Jong uit Doorn zei ontroerd te zijn door de grote opkomst - bezoekers zaten in de aula, in de hal en de kantine, overal. „Ik neem jullie mee naar mijn vorige leven”, zei hij. De Jong vertelde dat hij verslaafd was geweest aan popmuziek, aan porno en aan drank voordat hij tot bekering kwam. Toen hij bezig was met de bewerking van de film had hij het bij tijden moeilijk, omdat zijn vorige leven terugkwam. „Voortdurend heb ik gevraagd: „Houd me vast, Heere.” Ds. R. van Kooten, hersteld hervormd predikant te Soest, sprak een kort openingswoord. „De vorst der duisternis is op een ongelooflijke wijze bezig onze jongeren in te pakken”, stelde hij. De predikant zei te hopen dat de film de aanwezigen voor de rest van hun leven zou bijblijven. Hij waarschuwde dat ze schokkende beelden te zien zouden krijgen. „Het gaat erom dat de vorst der duisternis ontmaskerd wordt.”

Clips
Aan het begin van de popmuziek staat, zo gaf de film aan, de paganist Aleister Crowley met de slogan: „Doe wat ge wilt, mits je niemand schaadt.” Daarna volgden clips van vroegere en hedendaagse popmuzikanten. „Het begin lijkt zo onschuldig”, zei Koos de Jong, „maar is het niet. George Harrison van de Beatles zingt in ”My sweet Lord” over de aanbidding van Hare Krisjna. Luister maar, ze zeggen zelf wat ze bedoelen. De muziek beïnvloedt je tot het doen van dingen die gezegd worden over seks en drugs en andere dingen. Luister naar Eminem, de meeste refojongeren kennen hem wel. Hij zegt dat hij hier is om de kinderen te vernietigen. De beïnvloeding door wat je hoort via de muziekzender MTV is groot. De Backstreet Boys, die zo onschuldig lijken, zingen: „Ik heb je vannacht nodig” en dan gaat het over seks. De Spice Girls zingen over het maken van eigen regels en zingen: „Doe hem om”, waarmee ze een condoom bedoelen. Kijk hoe Britney Spears, die eerst zo preuts leek te zijn, zangeres Madonna innig omhelst. Kijk en luister naar Madonna, die de plaats van Jezus wil innemen, een Bijbeltekst voorleest en tegelijkertijd zingt: „Ik geef er niets om als ik naar de hel ga.” Luister naar de Rolling Stones, die zich tegen Jezus keren met de tekst: „Je zult nooit een heilige van me maken.”

Hard Rock Hallelujah
Na de film was er een clip te zien van de winnaar van het Eurovisie Songfestival 2006, de Finse band Lordi. Deze won het festival met het nummer ”Hard Rock Hallelujah” - een vers dat in het teken stond van de aanbidding van satan. „Alles wat we nodig hebben is bliksem met geweld en macht om de valse profeten neer te slaan. Hardrock engelen brengen jullie in Gods schepping hemelhoog.” Ds. Van Kooten: „Dat is het Europa waar wij in leven. Is het niet verbijsterend? We leven in de tijd van de mens zonder wet. We hebben het nodig de Heere Jezus te kennen. Als je Hem kent, ben je veilig. De Heere Jezus wil je redden. Kun je iemand aanwijzen die tot Hem kwam en weggestuurd is?”

Erbij bidden
Op een vraag of het echt allemaal zo erg is (er zijn toch ook anderen?), antwoordde De Jong: „Ik ben zelf indertijd uren bezig geweest om mijn platen weg te gooien. Ik had een paar platen, onder andere van Julio Iglesias, niet weggedaan. Toen ik ds. Van Kooten om advies vroeg, zei hij: „Zet de plaat aan en ga erbij bidden. Dan merk je vanzelf of hij goed is.” Doen jullie hetzelfde met muziek van Marco Borsato en André Hazes? Als je nog twijfelt moet je eens naar de nieuwe clip van Marco Borsato kijken.” De ex-dj adviseerde jongeren die de Heere Jezus niet kennen hun muziek niet meteen op te ruimen. „Als je de Heere Jezus niet kent, houd je het niet vol. Het enige alternatief is je te bekeren.” Zaterdag wordt de film opnieuw vertoond, eveneens in het Revius Lyceum in Doorn.