Kerstsuites

"Kerst is niet compleet zonder de suites. Je doet jezelf, de Kerst en je publiek tekort als je de suites van Jan Zwart niet speelt", aldus Everhard Zwart in het RD van 24 december 2010.

Commentaar
Al dit soort uitspraken hebben niets met de herdenking van Christus' geboorte te maken. Ze komen voort uit de godsdienstige mens die een bepaalde sfeer rond het Kerstfeest wil brengen, al of niet met orgelsuites. De hele reformatorische gezindte is zwanger van de dwalingen en betoveringen. Everhard Zwart durft zelfs te stellen dat Kerst niet compleet is zonder deze orgelsuites. Het Licht der wereld staat niet centraal, maar werelds licht. Het werelds licht van het eigen verduisterd verstand. Dat zien we ook terug in het artikel over de orgelsuites.
Werelds licht wordt ook gemaakt met kerstbomen of kerststukjes (dat laatste is een gereformeerde variant binnen onze gezindte op de kerstboom). Wat hebben kerstbomen, kerststukjes, uitgebreid dineren, paastakken, paaseieren, allerlei orgelconcerten (waar meestal ook nog liederen ten gehore worden gebracht die de toets van Gods Woord niet kunnen doorstaan) nu met de heilsfeiten te maken? Er heerst een geest van een diepe doodse slaap. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten (Ef. 5:14).

Ach mensen, wat is het toch een nameloze armoede. Als de Heere ons komt te ontdekken door de Heilige Geest in overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8), wat worden we dan een goddeloos beest en een grote dwaas in de bevinding (Ps. 73:22). Wat een wonder dat de Heere nog mensen en beesten (in de inleving) zegent in Christus, als Christus vanachter het recht van God wordt geschonken (Lev. 26:40-46, Jesaja 1:27).

De ware inhoud zoals die door Maria, de herders, de wijzen uit het Oosten, Zacharias en Elizabeth, Simeon en Anna werd gekend door de toepassing van de Heilige Geest heeft niets met al deze orgelsuites te maken. Sterker nog, ze waren er destijds compleet van verstoken en mochten door genade God groot maken. Tegenwoordig hebben ze Kerstsuites, Paassuites, Pinkstersuites en wat al niet meer zij nodig. Kerst wordt compleet geromantiseerd. Men zal het natuurlijk in alle toonaarden ontkennen en men zegt dan ook nog eens dat zonder enige schriftuurlijke onderbouwing en enkel op basis van gevoelsargumenten een tegenstelling gemaakt wordt tussen kerstmuziek en het geloof.

Gods volk heeft echter aan de enige troost, beide in leven en sterven, genoeg. De Peninna godsdienst tiert welig in onze dagen. Echter de bevinding van Hanna, zoals verwoordt in haar lofzang, wordt amper nog gekend, en men maakt zich druk om orgel suites van Jan Zwart. "Och dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt..", in onze harten. Dan is het waarlijk Christusfeest.