Kort geding tegen de staat vanwege de coronamaatregelen

Willem Engel (Biofarmaceut) en Jeroen Pols (Jurist) eisen met een stichting viruswaanzin.nl directe opheffing van de Coronamaatregelen. Ab Gietelink (onderzoeksjournalist) legt de kritiek in 21 stellingen aan hen voor:

 1. De sterfte en ziektecijfers tonen dat Corona vergelijkbaar is met een stevig griepvirus.
 2. De Corona crisismaatregelen veroorzaken hoge werkloosheid en overbodig hoge economische kosten.
 3. De Coronamaatregelen hebben de Grondrechten opgeschort en strafmaatregelen hebben de rechtsstaat onnodig ernstig beschadigd.
 4. De Coronamaatregelen hebben het welzijn van 17 miljoen Nederlanders onnodig beschadigd.
 5. De Coronamaatregelen scheppen onnodig psychologische angsttrauma’s en doen schade aan de geestelijke gezondheid.
 6. De Coronamaatregelen hebben de gezondheid van de bevolking onnodig beschadigd.
 7. Het RIVM haar baseert adviezen op verkeerd gebruikte PCR en AB testen.
 8. Er wordt met data gemanipuleerd.
 9. De Coronamaatregelen hebben geen wetenschappelijke basis en dat is onacceptabel.
 10. Niet gewone conversatie en niet voorwerpen, maar Aerosols (zwevende microdeeltjes) spelen een hoofdrol bij de spreiding van het virus.
 11. Hydroxychloroquine is een werkzaam medicijn mits tijdig toegediend, bij voorkeur in combinatie met zink en vitamines.
 12. Het vrijzinnige Zweden voert een beleid van burgerlijke verantwoordelijkheid en dat is democratischer en succesvoller dan het Nederlandse beleid.
 13. De ‘mainstream’ media geven eenzijdige berichtgeving en verzwijgen alternatieven.
 14. Er zijn betere exits uit de coronacrisis dan mondiale vaccinatie.
 15. Het virus is nu 17 Juni in Nederland praktisch weg en daarmee vervalt iedere legitimatie onder de Corona-maatregelen.
 16. De overheid maakt in relatie met Pharma- bedrijven dezelfde beleidsfouten als ten tijde van de Mexicaanse griep (2009).
 17. De Wet Publieke Gezondheid in combinatie met de lokale verordeningen bieden onvoldoende juridische basis om de maatregelen voort te zetten.
 18. Stop de 1,5 meter samenleving.
 19. Stop de Mondkapjes in het OV.
 20. De Coronamaatregelen moeten per direct worden opgeheven.
 21. De Nieuwe Coronawet moet worden afgewezen.

Donderdag 25 Juni 11.00- 13.00 KORT GEDING Rechtbank Den Haag

COMMENTAAR
In deze video wordt helder verwoord wat er allemaal speelt met betrekking tot het overheidshandelen met alle coronamaatregelen en het kort geding wat op donderdag 25 Juni dient bij de Rechtbank Den Haag. Het vieren van de vrijheid met een demonstratie op het Malieveld in Den Haag op de dag des HEEREN (21 juni 2020) is echter strijdig met het gebod Gods, net als de invulling ervan met artiesten. Dat neemt niet weg dat de argumenten die in deze video naar voren komen hout snijden. Wat opvalt is wat Willem Engel zegt rond de vijftigste minuut: "Dat een CDA-minister (Hugo de Jonge) deze wet naar voren brengt. Ik snap niet waarom de kerken zich hier niet keihard over uitspreken, want dit is zo on-christelijk. Het is ongelooflijk. Dit is in strijd met alles waar de kerk voor staat." Ook hier geldt wederom hetgeen in Lukas 16:8 staat: "En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht." De kerken slapen echter de slaap des doods en voeren klakkeloos de overheidsmaatregelen uit. Hier kunt u meer over lezen in diverse artikelen op deze website, onder andere over de goddeloze anderhalvemeterkerk.

M.G. van der Hoeven

18 juni 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"