Kwaliteitsjournalistiek RD?

De website van het RD toont tegenwoordig een advertentie waarin ze aangegeven dat deze tijd vraagt om juiste duiding. Volgens eigen zeggen staan ze voor christelijke kwaliteitsjournalistiek. Ze roepen op om hen te steunen en te profiteren van aantrekkelijke misleiding:

Kwaliteitsjournalistiek RD

Het is echt belachelijk wat ze hier naar voren brengen. Het RD vertrapt doorlopend de leer van Christus, geeft valse leraren een podium, prijst valse boeken aan, leert dat een christen ook homo kan zijn, misleid de mensen inzake het coronavirus en wat er werkelijk aan de hand is met de corrupte WHO/RIVM, bejubelt Rutte als een 'gelovige', is een grote ANP kopieer krant, verwijt complottheorien zonder onderbouwing, houdt de demoNcratische SGP-politiek de handen boven het hoofd, bepleit de vrijheid van godsdienst (terwijl Gods Woord die verbiedt), is een pleitbezorger voor vaccinaties, kortom is een leugenachtige manipulatie krant en nog erger dan de overige main stream media (MSM) kranten als de Telegraaf, AD, Volkkrant, Parool enz.... Het RD is gewoon een platform van meningen en af en toe wordt er een godsdienstig hoofdredactioneel commentaar de ether in geslingerd om dat allemaal toe te dekken, en op pagina 2 staat trouw een meditatie.

Het RD pleegt totaal geen journalistiek laat staan onderzoeksjournalistiek. Als ze dat wel gedaan hadden bij viroloog Ab Osterhaus dan hadden ze hem niet op het podium gehesen met een uitgebreid interview, waarbij ze alleen maar knikken voor deze crimineel. Als je over de gezondheid van mensen heen de wiskey fles opentrekt en de handen in de lucht steekt als er door minister Ab Klink 34 miljoen vaccins worden besteld (die nooit gebruikt zijn en Ä 20 per vaccin kosten) dan wordt je in het RD bejubelt. Het RD loopt aan de leiband van de overheid, RIVM, WHO als het gaat om het coronavirus (covid-19) en doet geen enkele onderzoeksjournalistiek. Een goede onderzoeksjournalist zal bij elk bericht wat ze onder ogen krijgen altijd de vraag moeten stellen: Is dat wel zo? Het RD doet dat in het geheel NIET! Het RD misleid en geeft geen juiste duiding!

Met vele artikelen op deze website is inmiddels wel duidelijk dat het RD dubbel zo gevaarlijk is als een andere MSM-krant. En het erge is dat de doelgroep die ze bedient, de reformatorische gezindte, slaapt en misleid wil worden. Dominees slapen ook vrolijk door en zijn lid van het RD, zitten in raden van toezicht van de Erdee Media Groep, zijn lid van de SGP, houden de SGP de handen boven het hoofd, stemmen op de SGP, bidden voor SGP en RD. Er geldt echter het Schriftwoord: "En die dienstknecht welke geweten heeft den wil zijns heren, en zich niet bereid noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Maar die denzelven niet geweten heeft, en gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En een iegelijk wien veel gegeven is, van dien zal veel geŽist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen (Lukas 12:47-48)."

De weg geweten te hebben en niet bewandeld te hebben is erger dan de weg niet geweten te hebben. Geld in een RD steken door een abonnement is hetzelfde als het financieren van de leugenleer, en die leugenleer is als een rode draad door het RD (en aanverwante bladen als Terdege) gesponnen. Dit soort farizeÔstische bladen horen bij een farizeÔstische gezindte en farizeÔstische kerken. Jezus, nederbukkende, zou met zijn vingers in de aarde schrijven (Johannes 8:6-8), hetgeen beduidt wat de profeet Jeremia verkondigde: "O HEERE, IsraŽls Verwachting, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; en die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden; want zij verlaten den HEERE, de Springader des levenden waters, Jeremia 17:13."

M.G. van der Hoeven

27 mei 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"