Wat is er mis met de media?

Wat is er mis met de media? U denkt, wat is er mis? Ik lees iedere dag mijn krant die door christenen in elkaar wordt gezet. Dat zijn mensen die volstrekt betrouwbaar zijn en mijn informeren over het wereldgebeuren, over wat er in Nederland plaatsvindt, en die dat doen op een Bijbels genormeerde wijze. Dominees schrijven artikelen in de krant en ze halen met regelmaat de krant aan in een preek. Als de krant dan zijn boekje te buiten zou gaan door ons verkeerd te informeren dan zouden de dominees dit toch zeker wel laten weten aan de hoofdredactie van de krant. Dus ik kan gerust met een goed geweten elke dag uitkijken naar het moment dat mijn krant op de deurmat valt. De krant die ik lees is in de roerige jaren '60 van de vorige eeuw opgericht uit onvrede met de redactionele koers van de toen bestaande christelijke dagbladen. Het initiatief van destijds kwam zelfs voort uit de oprichting van een stichting voor reformatorishce publicatie, dus ik heb volledig vertrouwen dat de redactionele koers van mijn krant niet in dezelfde valkuil trapt als de christelijke dagbladen van destijds. Jaarlijks komt men bijeen met dominees uit rechtzinnige kerkverbanden om een kop koffie te drinken, om elkaar de handen boven het hoofd te houden en om na te praten over degene die nu weer een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Die dominees die met een lintje rondlopen zullen toch zeker de waarheid hoog in het vaandel houden want anders krijg je toch geen lintje?

U raadt het natuurlijk al over welke krant ik het heb? Het christelijke dagblad wat zich met de schone naam 'Reformatorisch Dagblad' heeft getooid. U raadt natuurlijk al dat de oprichting van de Stichting Reformatorische Publicatie tot gevolg heeft gehad dat in 1971 het Reformatorisch Dagblad is gestart, en dat er sinds dat jaar ook een Erdee Holding bestaat die later de naam Erdee Media Groep krijgt. De oprichters van het RD komen uit de kring van de Staatkundig Gereformeerde Partij zoals welbekend is. Bij het 40-jarig jubileum van het RD in 2011 zei ds. L.H. Oosten dat het RD geboren is uit de gebeden en een geschenk is uit Gods hand. We zien de vrucht van al die intiatieven en dat het in het geheel nooit uit God geweest is, net als bij de SGP. Het zijn allemaal van die geridderde dominees die vereringen aannemen en het recht buigen.

In vele artikelen op deze website hebben we u kennis laten maken met de wijze waarop het RD de gereformeerde gezindte (want dat is de primaire doelgroep van dit dagblad) beïnvloedt, en wel op zo'n wijze die hun eigen ontstaanslegitimiteit ondergraaft. Het RD is verworden tot een platform van meningen waarbij het niet uitmaakt of Gods Woord met voeten getreden wordt. In een discussie onlangs met de hoofdredacteur over een geplaatst artikel werd gewoon gezegd dat het een column was met een persoonlijke mening die niet per se die van de hoofdredactie vertolkt. Kortom, dat het RD een platform van meningen is geeft de hoofdredactie dus toe.

De Erdee Media Groep (EMG) heeft zelfs een visie en een missie waarbij ze aangeven bewogen en betrokken te zijn. Ze willen u helpen met het vormen van uw mening over wat er in de samenleving om ons heen gebeurt, en ze willen daarbij het Woord van God als gezaghebbend hanteren. Ze noemen zichzelf gezaghebbend omdat ze betrouwbare, verifieerbare nieuwsfeiten en informatie brengen. Bij de selectie, ordening en duiding hiervan is de Bijbel het uitgangspunt. De mensen die het RD maken zijn mensen met een hart, bewogen met de naaste en betrokken met wat in kerk en wereld gebeurt. De media van het EMG, waaronder dus het RD, bieden verantwoorde informatievoorziening die een reëel beeld van de werkelijkheid geeft.

Tsjonge, als je dit leest dan moet je toch wel bewogen worden tot het nemen van een abonnement op deze, door bewogen mensen die een hart hebben, gemaakte krant. Niets is minder waar beste lezers. Onder de vlag van Bijbels genormeerd en bewogenheid met de naaste en betrokkenheid met kerk en wereld, wordt het homoseksuele vergif van de christen-homo visie de huiskamers ingebracht, wordt de SGP op een standbeeld verheven met de politiek van de zonde bestrijden met de zonde, wordt het koninklijk huis op een voetstuk gezet (denk aan de Terdege), worden kerken gesupport die een goddeloze sodomitische grondslag hebben of die unaniem homo-rapporten aannemen die spreken over homoseksuele broeders en zusters, wordt het regeringsbeleid betreffende corona met de dictatoriale coronawet goedgekeurd, worden leugens verspreid over de inhoud van vaccins (denk aan de NPV of Kors van der Ent), krijgen valse leringen ruim baan via artikelen van valse leraars (denk aan het theologenblog met pausverering en die de paus broeder in het ware geloof noemen), wordt verkiezingsfraude in de VS ontkend en struikelt helaas ook in de VS het recht op de straat, enz... U zoekt op de hoofdpagina van deze website maar op het woord 'RD' en dan vindt u de artikelen wel.

GV-cover-nummer-3-official-compressed-1
Cover van het blad 'Gezond Verstand', nummer 3.

Sinds kort is er een media-kanaal 'Keuringsdienst van Waarheid'. Een eerste video is geplaatst met als titel 'Wat is er mis met de media?'.

De volgende toelichting is overgenomen van de betreffende website:

In deze eerste aflevering van 'Keuringsdienst van Waarheid' kijken we naar de rol die de media spelen in de beïnvloeding van beeldvorming en opinie. Hoewel de media de taak hebben – zelfs de verplichting – om u objectief en zo breed mogelijk te informeren, blijkt dat in werkelijkheid niet te gebeuren. In tegendeel; de media hanteren een verbluffend selectieve werkwijze tijdens hun objectief geachte verslaggeving.

Om deze aflevering niet oneindig lang te maken, zullen we de glijdende schaal waarop de journalistiek zich de afgelopen decennia heeft begeven niet in zijn geheel behandelen. We beperken ons tot het afgelopen jaar, waarin de media een zeer eenzijdige, veelal bepalende rol hebben gespeeld in de corona-crisis en de pandemie. De ene keer, doordat ze essentiële feiten of gebeurtenissen niet met u deelden. De andere keer, doordat deze onjuist werden weergegeven. We gaan een aantal specifieke onderwerpen en momenten van het afgelopen jaar met u doornemen, waarin de media – en de journalistiek – een hoofdrol hebben gespeeld in de beeldvorming.

Om eens een concreet recent voorbeeld te noemen. Het recente artikel in de media, ook het RD, dat we op dit moment de hoogste oversterfte hebben sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt dan toegeschreven aan het coronavirus. Laten we de woorden van Jan Roos eens ter harte nemen die zegt dat elke goede journalist bij alles de vraag moet stellen: Is het wel zo?

Op de website van Forum voor Democratie staat een zeer evenwichtig artikel waarin het nieuws wat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar buiten bracht kritisch wordt beschouwd en in de juiste context wordt geplaatst, iets wat de Main Stream Media zoals het RD niet doen. Deze informatie heb ik naar tientallen hoofdredacties gestuurd van landelijke en provinciale dagbladen. Hopelijk schrikt het niet af omdat het artikel van de hand van Thierry Baudet en Freek Jansen is. We zeggen het er maar bij omdat ik een reactie kreeg van Ab van der Sluis (Chef Nieuwsdienst van het PZC, onderdeel van DPG Media) die luidde: "Een fractievoorzitter die op Twitter roept dat corona niet of nauwelijks gevaarlijk is voor het overgrote deel van de mensen, nemen wij niet serieus. Het CBS daarentegen wel." Lezers, deze reactie is exemplarisch voor alle Main Stream Media in Nederland.

Het CBS heeft cijfers gepresenteerd over de oversterfte en heeft dus iedereen op het verkeerde been gezet en verspreid daarmee fake news, een centraal bureau voor de statistiek onwaardig. Helaas neemt de media dit zonder onderzoek klakkeloos over en verspreidt dus zelfs fake news. Mensen die het coronabeleid van de regering kritisch volgen worden al gauw door de Main Stream Media weggezet als verspreiders van fake news. Het zou goed zijn als men eens in de spiegel kijkt en de eigen handelswijze kritisch gaat beoordelen. Overigens geldt dat achter elk getal over sterfgetallen mensen zitten met families die rouw te verwerken hebben gekregen. Daar doen we niets aan af. Het gaat er wel om dat we de cijfers in de juiste context plaatsen.

Dit voorbeeld toont dus maar weer aan dat de MSM helemaal niet geïnteresseerd is in de waarheid, maar die in ongerechtigheid tenonder houdt. Men wil koste wat kost de verhaallijn in stand houden dat het coronavirus het meest verschrikkelijke virus is wat er geweest is en wat lockdowns rechtvaardigt, een dictatoriale coronawet rechtvaardigt, richting (in)directe vaccinatieplicht gaat met een vaccinatiebewijs wat gekoppeld is aan grondrechten enz.... De werkelijke cijfers in de juiste context plaatsen vindt men niet relevant en het maakt kennelijk ook nog uit wie de afzender is. Men laat de waarheid dus afhangen van degene die het zegt en dat vindt men het CBS betrouwbaar en Baudet niet. Zulke media zijn echter geen knip voor de neus waard. Ze blijven dus bewust meewerken aan de hysterie rondom het coronavirus en blijven de angstgevoelens uitdragen onder de bevolking en stellen geen enkele kritische vraag tijdens persconferenties van de regering.

Zou Rutte en zijn regering ook alle maatregelen hebben genomen als er 5.000 IC-bedden waren en de reguliere zorg totaal niet in het gedrang zou komen? Als Rutte 'Nee' zou antwoorden op die vraag, dan is de wedervraag waarom hij in heel 2020 dan er niet voor heeft gezorgd dat de IC-capaciteit flink is uitgebreid en waarom hij er niet voor heeft gezorgd dat de noodopvang in AHOY Rotterdam en MECC Maastricht niet is afgebroken? Waarom heeft hij dan de in het verleden ontslagen zorgmedewerkers niet opnieuw opgeroepen met een flink salaris (ook voor de bestaande zorgmedewerkers)? Al die tientallen miljarden die nu naar de zuidelijke EU-landen gaan (zogenaamd voor coronabeleid maar in werkelijkheid voor belastingverlaging, een basisinkomen en verbetering van pensioenvoorziening) hadden beter in eigen land aan de zorg kunnen worden besteed. Dan ben je in elk geval voorbereid op een volgend virus. Of gaan we dan hetzelfde lockdowncircus meemaken? Maar nee, niets van dat alles. Als Rutte 'Ja' zou antwoorden dan zou hij hiermee direct aangeven dat er een andere agenda wordt gevoerd en dat het niet om de gezondheidszorg gaat maar om een wereldwijde agenda die we de 'great reset' noemen, en waarbij het beleid wordt uitgevoerd wat wordt bepaald door de Wereldbank, het World Economic Forum, de VN, de WHO, de EU en zogenaamde filantropen als Bill Gates, George Soros, the Rockefellers etc... (zie de cover van het blad 'Gezond Verstand'). Dat laatste is echter de waarheid die op feiten is gebaseerd, zoals in diverse artikelen aangetoond, en daarom doet Rutte het eerste niet. Denk daar maar eens over na.

Tot slot hieronder de video over wat er mis is met de media (waarbij wederom de woorden van de Heere Jezus gelden: "En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht, Lukas 16:8."):

M.G. van der Hoeven

1 januari 2021