Manifest over klimaat is een huis van de spinnekop en een gebroken rietstaf

Tien politieke jongerenorganisaties van links tot rechts hebben een gezamenlijk manifest opgesteld voor een duurzamer Nederland. Het stuk is vanavond door de organisaties en Jan Terlouw (oud D66-politicus) gepresenteerd op 22 februari 2017 in het televisieprogramma De Wereld Draait Door (DWDD).

De voorzitters van de jongerenclubs waren voor het opstellen van het plan uitgenodigd bij D66-coryfee Terlouw thuis. Diens pleidooi in DWDD voor het onderlinge vertrouwen dat heerste in de tijd dat er touwtjes uit de brievenbussen hingen, kreeg vorig jaar veel aandacht. "Daarop kreeg ik ongelooflijk veel reacties", aldus Terlouw. Volgens hem was het precies dat soort vertrouwen dat volgens de jongeren nodig is voor de totstandkoming van het manifest. De ondertekenaars zijn de politieke jongerenorganisaties van CDA, D66, VVD, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, PvdD en SGP. Ze willen dat hun punten worden opgenomen in het regeerakkoord van het volgende kabinet. (tekst overgenomen uit het AD)

Het hoofdredactioneel commentaar over dit manifest luidde als volgt: "Wat dat manifest betreft, zou je kunnen zeggen dat de jongeren tegen de rijrichting van de tijd ingaan en ouderen corrigeren of op zín minst ten voorbeeld zijn. Zeker, ook dit manifest kent een bepaalde eenzijdigheid. Het gaat wel erg over het hier en nu. Als er ook andere tonen aangeslagen zouden zijn, zou het nimmer zo breed ondertekend zijn door jongeren van SP tot SGP. Voeg daarbij het feit dat de vroegere D66-voorman Jan Terlouw een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming en het stuk zal zeker in christelijke kring met enig wantrouwen bekeken worden.

Dat is zeker niet verkeerd. Als maar niet wordt weggepoetst dat de jongeren hier wel een statement maken. Waar partijen die zich inzetten voor ouderen voornamelijk druk zijn met het verlagen van de AOW-leeftijd en uitschreeuwen dat de regering van hun ĄpoenĒ en ĄpensioenĒ af moet blijven, doen de jongeren het heel anders. Zij eisen niets voor zichzelf. Geen roep om een royalere studiefinanciering of andere materiŽle zaken. Zij richten de blik op duurzaamheid, op een eerlijke behandeling van kleine en grote bedrijven en op de menselijke maat die niet zelden gemist wordt."

COMMENTAAR
Wat staat er zoal in het manifest (de inhoud ervan werd niet door het RD geplaatst, maar die is wel op internet te vinden)? U kunt het hier lezen. In het eerste punt wordt ertoe opgeroepen om de Parijse akkoorden te concretiseren die stellen dat deze eeuw te gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Liefst minder. Heren en dames politici denken dus dat we een thermostaat kunnen maken met een draaiknop eraan zodat we de temperatuur op aarde wat kunnen bijstellen. Deze politici, en in hun kielzog ook deze klimaatgeleerden van de jongerenorganisaties, denken dat de klimaatverandering voor het grootste (of misschien alleen) wordt veroorzaakt door de mens. Men wijst dan op de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. CO2 is echter niet zozeer een probleem. We hebben het keihard nodig. Er liggen bijvoorbeeld CO2-leidingen naar de kassengebieden in het Westland. CO2 is nodig voor de groei van gewassen in de kas, maar ook op aarde. Ik adviseer u om nog eens het artikel te lezen van Wim Eradus met als titel "klimaatverandering is van alle tijden".

Er heerst een ware klimaat-hysterie in onze samenlevingen en daar doen de SGP-jongeren dus ook gewoon aan mee, net als het RD. Ze zeggen dan dat ouderen geen goed voorbeeld geven als het gaat om religie en het klimaat, want het ging ook nog over religie in het hoofdredactioneel commentaar wat we nu maar even laten rusten. In de wereld zijn vele wetenschappers, en die zijn het allemaal niet met elkaar eens of de mens nu wel of niet de oorzaak is van het zogenoemde klimaatprobleem. Het klimaat is niet door de mens geschapen en kan ook door de mens niet bedwongen worden. De seizoenen, warmte en koude, droogte en natte perioden, ook de stromingen in de zeeŽn worden niet door de mens bepaald maar door God, de Schepper van hemel en aarde. Daar wil het manifest niet van weten, en daar willen de politici niet van weten en daar wil de VN niet van weten, en daar wil de NWO (New World Order) niet van weten. Klimaat wordt als een religie geintroduceerd waarbij het doel alle middelen heiligt. Wat een verademing dat president Trump niet wil meedoen met deze klimaat-hysterie en op de rem trapt, en ook in Nederland zijn er nog seculiere politici zoals bij de PVV die niet aan die hysterie wensen mee te doen.

Betekent dit dat we dan maar erop los kunnen vervuilen? Geenszins! We dienen op een bijbelse wijze om te gaan met de schepping (en dat kan ten diepste alleen als Gods Geest in de raderen is, al zijn de algemene werkingen van Gods Geest ook aanwezig in natuurlijke mensen die de Geest niet hebben). De overdreven consumptie maatschappij met productie van allerlei nutteloze spullen moet een halt worden toegeroepen. Wat te denken van al de plastics die geproduceerd worden en die als plastic soep in de oceanen drijven. Tussen elk plakje vleeswaren zit bijkans een plastic folie. Wat te denken van de mega hoeveelheid verpakkingen in de supermarkt. Elk stukje groente is ook wel verpakt aanwezig. Waar is dat voor nodig? Je kunt toch ook gewoon verse groenten kopen? Wat te denken van veel producten van slechte kwaliteit uit China of andere landen. Het is gemaakt om in no time stuk te gaan. "Nieuw is nog net niet stuk", hoorde ik pas een architect zeggen. Wat te denken over de vele winkels met nutteloze gadgets, of kledingwinkels met kleding die na enkele keren dragen en wassen al weggegooid kan worden. Wat heb je aan al die troep? Zo kunnen we wel blijven doorgaan. Dat moet eens aangepakt worden. Je moet bij de oorzaak beginnen in plaats van de gevolgen te bestrijden. IndustrieŽn moeten zeker worden gestimuleerd om te innoveren op het gebied van productie, energie, hergebruik etc... Het gebeurt overigens al op grote schaal, mede door het feit dat men alternatieven wil voor het zwarte goud (olie) en minder afhankelijk wil zijn van het Midden-Oosten. Daarnaast zijn er vele industrieŽn die innoveren en dat niet pas doen na de klimaatakkoorden van Tokyo en Parijs.

Een andere optie zoals de circulaire economie, waarbij de producent de eigenaar blijft van de geproduceerde goederen en ze ook weer terugneemt bij defect. Men redeneert dan dat je een bepaalde dienst afneemt en daarvoor betaalt, zonder dat je eigenaar van het product wordt. Eigenlijk heb je dat bij een huurhuis ook: je betaalt voor gebruik en niet voor bezit. Bij een leaseauto gaat dat ook deels op (al wordt het gebruik dan bepaald door een vast percentage van de aanschafwaarde, wat niet helemaal klopt, want de ťťn rijdt meer kilometers dan de ander). Nu blijft een producent alleen produceren en is niet of nauwelijks betrokken bij de verwerking van het afval. Eigenlijk moet alles wat geproduceerd wordt geen afval meer opleveren, maar hergebruikt worden. Die gedachte is het waard om verder te ontwikkelen. Overigens wil het niet zeggen dat je geen goederen mag bezitten maar wel zoals de apostel Paulus het schreef aan de gemeente van Korinthe: "... en die kopen, als niet bezittende; En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de gedaante dezer wereld gaat voorbij, 1 Korinthe 7:30-31." De apostel schreef een hoofdstuk eerder: "...als niets hebbende en nochtans alles (d.i. Christus) bezittende, 1 Korinthe 6:10."

Het tweede punt gaat over 'de vervuiler betaalt'. Wie vervuilt niet zou je zeggen? Wat te denken van al die mensen die mega veel vuil op straat smijten, langs de snelweg dumpen of gewoon vanaf een verdieping op een flat naar beneden gooien. Betalen die? Wel allemaal troep aanschaffen (zoals hierboven is genoemd) en dan roepen naar de industrie die het allemaal produceert dat de vervuiler betaalt? Natuurlijk hoort de vervuiler te betalen omdat het vuil ook opgeruimd moet worden, maar dan wel overal dit principe toepassen. Dat geldt niet alleen voor niet-afbreekbare plastics maar ook hondepoep op straat. Wel allemaal toe blijven staan dat elke week kilo's reclamefolders door de brievenbussen worden geduwd, die vervolgens allemaal weer gerecycled moeten worden, maar niet voorkomen dat al die folders (die veelal alleen maar de hebzucht aanwakkeren) door de postbodes worden bezorgd. Daar hoor ik al die zogenaamde milieu-politici nooit over. Wat nu gebeurt is dat er alleen maar veel geld uit de zakken wordt geklopt ten dienste van de milieuprogramma's die gebaseerd zijn op klimaathysterie danwel de klimaatreligie.

Het derde punt stelt dat het kabinet elke maatregel in het nieuwe te sluiten regeerakkoord moet toetsen aan het effect ervan op de kwaliteit van de aarde, nu en in de toekomst. De kabinetsbesluiten of regeerakkoorden moeten echter getoetst worden aan het Woord van God en niet aan een klimaatakkoord! Het laatste punt geeft aan dat de menselijke maat norm moet zijn in wetgeving, regelgeving en beleid. Ook van dit punt geldt dat niet de menselijke maat de norm is, maar de goddelijke maat zoals vastgelegd in het Woord van God! Hoe is het mogelijk dat de jongerenbeweging van de SGP hiermee akkoord kan gaan?

Tot slot komt er nog een horizontale uitspraak bij dat voor een goede respons van de samenleving, onderling vertrouwen en vertrouwen tussen samenleving en politiek essentieel zijn. Gelukkig is dit manifest tot stand gekomen door het onderlinge vertrouwen en de inzet van de tien politieke jongerenorganisaties. Het onderlinge vertrouwen wordt als norm genomen en niet het vertrouwen op God. In dit manifest is God en Zijn Woord geheel buitengesloten. Dit heeft dus de zegen des HEEREN niet! Het is het vertrouwen wat gelijkgesteld wordt aan het huis van een spinnekop (Job 8:13-15) en het zijn niet meer dan gebroken rietstaven waarop men leunt (Jesaja 36:6). Allen die de HEERE verwachten zullen niet beschaamd worden (Psalm 25:3).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"