De NBV, wat moeten we ermee?

Er wordt wat afgediscussieerd over de Nieuwe Bijbelvertaling, NBV geheten. Ook nu weer in de Christelijk Gereformeerde Kerken. (Zie het Reformatorisch Dagblad van 6-10-2007 ) De afgelopen honderd jaar is de ene vertaling gevolgd op de andere. Het heeft vele splijtzwammen en niet stichtelijke discussies opgeleverd. Wat hebben al die nieuwe vertalingen nu eigenlijk gebracht? Als we ons even beperken tot de NBV en kijken wie er allemaal aan mee hebben gewerkt, wie er allemaal zijn geraadpleegd, tot en met feministische theologen aan toe, dan zou je verwachten dat een kerkelijke vergadering er zo mee klaar is. Als men enigszins gefundeerd is in de Schriften kan er maar één reactie mogelijk zijn: verwerpen.

De Staten Vertaling wordt altijd als moeilijk ervaren. En dat klopt ook. Filippus stelde aan de moorman de vraag: "Verstaat gij ook hetgeen gij leest?" Wat antwoordde deze man?: "Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht?" We zijn allen van nature zo blind als een mol voor geestelijke zaken. Men wil een Bijbel in de hedendaagse taal kunnen lezen alsof het een roman is. De NBV is uitgegeven, maar nu klinken er alweer stemmen om een Bijbel te maken in hedendaagse taal. Men wil de Bijbel kunnen verstaan zonder de Heilige Geest. Het is echt onmogelijk!

Er staan zeker moeilijke woorden in de Staten Vertaling, echter hiervoor is een verklaring beschikbaar. Deze vertaling is echter het dichtst bij de brontekst gebleven, en is ons geschonken van Godswege, waarbij de Heere godzalige mannen heeft gebruikt om de Bijbel uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk over te zetten. Wat we nodig hebben is de doorwerking van de Heilige Geest, dat Die ons leidt in de Waarheid. Dat de Schriften ontvouwd worden en zijn kracht doen, want Gods Woord is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft.

Dan zullen we geen probleem gaan maken van naamvallen in de Bijbel. De Duitse taal is er nog mee doorspekt. Dan zullen we geen probleem maken van woorden als 'Gij' en 'zijt'. In België zijn het nog steeds gangbare woorden. Weet u wat het probleem is? Wij Nederlanders schamen ons voor onze eigen taal, door continue buitenlandse woorden te importeren en elke keer weer de spelling te veranderen. De Belg is wat dat betreft consequenter in het handhaven van het Nederlands.

Er ontstaat steeds meer een Babylonische spraakverwarring op het kerkelijk erf door al die vertalingen en ook een hertaling (HSV). Het resultaat is alleen maar verwarring, en dat is nooit vrucht van de Heilige Geest. Alle kerkgenootschappen roep ik op om te blijven bij die ene vertaling, die al honderden jaren standhoudt, en ook zal houden, omdat ze ons van God geschonken is: de Staten Vertaling.