Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes (NCVM)

Tot voor kort waren alle gezondheidsautoriteiten – zoals de WHO, de CDC in de Verenigde Staten, het RIVM, het Amerikaanse National Center for Immunization and Respiratory Diseases – het er over eens dat mondkapjes niet moeten worden voorgeschreven aan de bevolking bij epidemieën van luchtwegvirussen zoals influenza en corona. Er is overstelpend bewijs dat mondkapjes niet effectief zijn in het terugdringen van virusverspreiding. Daarnaast is een mondkapjesplicht disproportioneel omdat ook de grote meerderheid van niet-besmettelijke personen erdoor wordt getroffen. De redenen waarom desondanks in veel landen is overgegaan tot deze maatregel zijn niet medisch van aard, maar zijn uitsluitend bedoeld om gedragsverandering teweeg te brengen. Het NCVM beschouwt dergelijk manipulatief beleid als een onacceptabele aantasting van de lichamelijke integriteit van het individu.

Maatregelen zoals de mondkapjesplicht worden vaak voorgesteld als “tijdelijk”, dat wil zeggen, totdat het virusgevaar is geweken. Duidelijke criteria om de tijdelijkheid te bepalen worden echter niet vermeld en zijn ook ten aanzien van de mondkapjesplicht nergens geformuleerd. Het is dan ook niet onaannemelijk dat de autoriteiten van plan zijn om de mondkapjesplicht op diverse manieren voor langere tijd te handhaven, regelmatig te laten terugkeren – bijvoorbeeld bij toekomstige griepepidemieën – en wellicht permanent te maken. Het NCVM wil dit voorkomen.

Het NCVM zet zich in voor de afschaffing op zo kort mogelijke termijn van de mondkapjesplicht. Het NCVM vindt dat een ingrijpend besluit als dragen van een mondkapje ten allen tijde een individueel besluit moet zijn van burgers zelf.

Tegenstanders van het huidige coronabeleid richten zich doorgaans op het totale pakket aan overheidsmaatregelen. Het NCVM beperkt zich tot de mondkapjesplicht, omdat wij deze maatregel beschouwen als de meest zichtbare en vergaande maatregel, die aantoonbaar ineffectief en manipulatief is. Het NCVM acht het principieel onjuist dat de overheid zich het recht toeëigent om sociale experimenten als een mondkapjesplicht uit te voeren op vrije burgers.

Lees verder op de website van het Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes:

M.G. van der Hoeven

9 november 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"