Ontmoetingsdag op de 'Ark van Noach'

Op zaterdag 21 september 2013 werd een ontmoetingsdag door zes stichtingen gehouden op de 'Ark van Noach' in Dordrecht. Directeur Jan Bor van de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) interviewt ook nog Johan Huibers, de bouwer van de ark. Hij zegt dat hij de ark bouwde om van God te vertellen. De ark is 's-avonds verlicht, zodat mensen kunnen zien dat ze een keuze moeten maken om in de ark Jezus te stappen om gered te worden. Naast HVC was ook de SGP aanwezig met Van der Staaij. De arkdag noemt HVC het op hun website.

Deze Johan Huibers is een pure arminiaan met zijn vrije keuze godsdienst om in de ark Jezus te stappen. Hij schrijft een boek waarin hij vertelt hoe hij tot de bouw van de ark kwam, met de nodige humor erbij zoals we lazen op zijn website. Dit soort poppenkastgodsdienst wordt niet tegengestaan maar gepropageerd door de aanwezigheid op deze boot. Het is een commerciŽle toverboot waar NIETS van God bij is. Al dat godsdienstige volk dat naar die boot toe kan gaan om dit soort poppenkast te promoten heeft noch de Vader, noch de Zoon.

Op deze boot kun je ook nog terecht voor een kinderfeestje met bijbehorende popmuziek. Het oordeel Gods over de oude wereld wordt belachelijk gemaakt met deze commerciŽle toverboot, alsmede de leer van vrije genade. Allen die er op welke wijze dan ook aan meewerken stijven deze meneer Huibers, en elkaar, in de ongerechtigheid.

WANT DE NAAM GODS WORDT OM UWENTWIL GELASTERD ONDER DE HEIDENEN, GELIJK GESCHREVEN IS (Romeinen 2:24).

Nergens heeft God bevolen om de ark na te bouwen, of om de tempel te herbouwen. Het is enkel aanstoot waarmee de bediening wordt gelasterd (2 Korinthe 6:3). God, de HEERE, zendt Zijn geroepen knechten erop uit om Zijn Woord te prediken en niet om commerciŽle toverboten in elkaar te timmeren. Die de Naam van Christus noemt sta af van ongerechtigheid! Die waarlijk door God tot God bekeerd zijn en de stem van de Zoon van God hebben gehoord ten leven, midden in hun verlorenheid, die kunnen geen stap op deze boot zetten. DOMINEES, ageer ertegen vanaf de kansel en in het kerkblad. Of is er dan helemaal geen knecht Gods meer die de bazuin aan de mond zet om dit soort tovenarij aan de kaak te stellen?