Het RD is een positief-christelijke-roomse-homokrant geworden

U zult wel denken: moet dat nu weer zo geschreven worden met die titel boven het artikel? Ja, dat moet want het is helaas de waarheid. Het is niet de eerste keer dat we hier over schrijven. De uitdrukking positief-christelijk heeft in orthodoxe kring ineens vleugels gekregen. Het werd onlangs gebezigd door SGP-partijleider Van der Staaij tijdens een uitzending van het programma Nieuwsuur (RD, 2 november 2015). In dat programma werd de SGP uit 1989 vergeleken met die van anno 2015. Hieronder een gedeelte uit het betreffende RD-bericht:

De uitzending leverde enkele boeiende beelden op. Bijvoorbeeld van de toen 47-jarige partijleider Van der Vlies, die in 1989 op een SGP-bijeenkomst in Aagtekerke tv-verslaggever Pim van Galen de toegang tot deze partijbijeenkomst ontzegt. Door diezelfde Van Galen anno 2015 om een terugblik verzocht, antwoordt Van der Vlies: "Dat had beter gekund en beter gemoeten."
De enige SGPer die destijds in Aagtekerke Van Galen te woord stond, was Rien de Haan. Hij zette tegenover de journalist keurig het gangbare SGP-standpunt uiteen: "Wanneer in de Tweede Kamer geregeerd moet worden, vinden wij dat specifiek het werkterrein voor de man. De Haan, jaren later en tegenwoordig ontdaan van baard en snor: Zulke stellige uitspraken zou ik nu niet meer doen."
Anders omgaan met de media, anders omgaan met de vrouw, via gedogen actief meeregeren; al die zaken leiden ertoe dat de SGP tegenwoordig niet snel meer als 'poldertaliban' zal worden weggezet. Wat zou dan eigenlijk wel een goede typering voor de partij zijn, wil Van Galen van Van der Staaij weten. De huidige partijleider hoeft niet lang na te denken: "Een positief-christelijke partij."

U leest het goed, positief-christelijk. Onlangs kreeg ik een RD-artikel toegestuurd wat op vrijdag 28 augustus 2015 was gepubliceerd. Het was het laatste artikel in een negendeligeserie over waar Tweede Kamerleden wonen. In dat artikel kwam Henk Krol van 50PlUS in beeld en aan het woord. We lezen in dat artikel de volgende uitspraak van Henk Krol: "Dan ga ik graag terug naar Eindhoven, de plek waar ik al jaren woon met mijn vriend. Ik bemerk tot mijn vreugde dat veel lezers van het RD zon relatie tussen twee mannen anders gaan zien dan vroeger omdat ook steeds meer orthodoxe christenen begrijpen dat elke liefde door God gegeven is."

En dit wordt dan gewoon gepubliceerd door het RD alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Henk Krol wordt een podium geboden om zijn goddeloze homobetoog te houden en het RD heeft het gaarne zo. Publiceren die boel en wederom wordt deze homogal uitgestort over het lezerspubliek. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het wordt gedurig herhaald en op deze wijze wordt door de gestage druppeling de steen uitgehold. Het RD doet elke dag weer zijn best om een positief-christelijke krant te maken. Dat kreeg een vriend te horen toen hij hierover zijn verontwaardiging had uitgesproken. Daar heb je die uitspraak weer, net als Van der Staaij die bezigde. Tja, positief-christelijk klinkt natuurlijk wat anders dan staatkundig-gereformeerd, maar je kunt er gewoon een is-gelijk-teken tussen zetten. Ze betreuren het als je je niet in alle artikelen kunt vinden die in het RD worden gepubliceerd en ze bedanken je omdat het ze helpt scherp te blijven. Het zijn allemaal van die onzinnige reacties die standaard op de reactieplank liggen. Ze gaan toch gewoon door, want het RD-personeel hoeft immers niet een reformatie te ondergaan. De naam van de krant vloekt dus met de inhoud van deze krant.

Die hele homo-ongerechtigheid wordt door het RD gekerstend. Ze schamen zich ook in het geheel niet om dit te publiceren. De profeet Jesaja sprak er al van in het derde hoofdstuk waar hij spreekt over het vrijuit spreken (of publiceren) van hun zonden, gelijk Sodom (Jes. 3:9). Het kwade wordt gewoon als goed gepubliceerd en Gods Woord mag verkracht worden door te stellen dat elke liefde, dus ook homoliefde, door God gegeven is. Romeinen 1:27 spreekt duidelijke taal wat betreft de schandelijkheid die mannen met mannen bedrijven. Laat ons het kwade doen (homofilie) zeggen ze, opdat het goede (de liefde die door God gegeven is) daaruit kome. Welker verdoemenis rechtvaardig is, zegt de apostel Paulus er achteraan in Rom. 3:8. Dat geldt ook degenen die deze ongerechtigheid publiceren. Kranten uit de wereld (AD, Telegraaf) doen het ook, maar het RD doet het onder een christelijke dekmantel, en is daarmee de meest ongerechtigde krant die er bestaat. Het is gewoon een positief-christelijke homokrant.

Onlangs heb ik de RD-redactie nog aangeschreven (geen reactie terug gehad) vanwege die theologenblog met theologen van allerlei snit. Op 22 oktober stond er een blog van Sjaak Biewenga, masterstudent aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij houdt zich bezig met het thema duurzaamheid. De pauselijke encycliek wordt weer opgehemeld en hij eindigt met de uitspraak: "Daarom zal ik de volgende keer toch maar doorzetten en vegetarisch koken. Om menswaardig te leven. Niet voor de paus, maar voor Jezus." Al die blogs ademen rome en nog eens rome, arminianisme en complete vrijzinnigheid zoals met deze blog. Laat het RD nu eens Rooms Dagblad boven de krant zetten, dan weten we gelijk waar we aan toe zijn. Ze moeten nu eens stoppen met al dat gehuichel.

We hebben u dus kennis laten maken met positief-christelijke politiek (SGP) en positief-christelijke berichtgeving (RD). Wat zegt de profeet Amos, gedreven door Gods Geest hiervan? Doe het getier (van uw politiek en van uw publicaties en) van uw liederen van Mij weg, ook mag Ik uwer luiten spel niet horen, Amos 5:23. Koning Josia zou de RD-Bal en de SGP-Bal afbreken en verbrijzelen. Dat is ware reformatie en staatkundig-gereformeerd. Reformatorische mensen, wanneer gaan uw ogen eens open?! Als ze pas open gaan in de hel, dan is het te laat. Nog is het de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Nog wordt de doden het Evangelie verkondigd. En oh wonder van vrije, souvereine genade: d doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven, Joh. 5:25. Heeft u Zijn stem al levendwekkend mogen horen? Bazuin dan de gerechtigheid van Christus uit en verhef uw stem tegen de ongerechtigheid. En begin dan maar binnen het reformatorische gemenebest met het vermanen van predikanten en ambtstdragers die alles onder een dekmantel van (vleselijke) liefde bedekken en valse leraars de handen boven het hoofd houden. Strijd de goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen, 1 Tim. 6:12.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"