De coronaleugen die rondwaart en bewust instand gehouden wordt.

Hieronder treft u een gedeelte aan uit een preek van Robert Altier. "Er is tegen ons gelogen. Er is enorm veel tegen ons gelogen", gaf Robert Altier van de roomse kerk van St. Raphael in Crystal, Minnesota. De priester sprak bijna 20 minuten over het coronavirus en haalt uit naar de totale gekte rondom het coronavirus. De video is overgenomen van de website CommonSenseTV.

Deze roomse geestelijke kan als voorbeeld gesteld worden voor het reformatorische gemenebest. De refokerken buiten massaal voor de leugen die verspreid wordt door de regering, het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT). Al eerder hebben we op deze website gewezen op het feit dat dr. Fauci in Amerika al na de installatie van de Trump administration aangaf dat Trump tijdens zijn regeerperiode geconfronteerd zou worden met een verassingsuitbraak. Ook is het hele gebeuren al geoefend tijdens Event 201 van oktober vorig jaar.

De feiten dat we doelbewust in de angst gehouden worden, waarbij gesuggereerd wordt dat het coronavirus zo verschrikkelijk gevaarlijk is, stapelen zich op. De Main Stream Media zoals ook het RD zullen u daar niet op wijzen. Die zijn al helemaal ingepalmd. Dat geldt ook voor de dominees, kerkenraden en de kerkgangers in Nederland. Ik beperk me maar even tot deze groep. Alleen ds. W.J. op't Hof stelt wat kritische vragen in enkele artikelen in het kerkblad van Driedorp, maar wat de roomse priester aansnijdt gaat aan hem voorbij. We komen er nog in een ander artikel op terug.

De inmiddels bekende Diederik Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) zei vandaag in een AD-artikel: "Ik heb me afgevraagd hoe we met zijn allen communiceren. Ik en andere deskundigen komen eigenlijk steeds weer op tv als het aan het misgaan is. Ik bedoel dat we niet alleen maar moeten focussen op getallen, die besmettingsaantallen, de dagelijkse wisselkoersen, want dat is wat ik vooral zie. Corona is ernstig, maar het is geen ebola waar hele steden door omvallen." Pak dan eens even door zou ik zeggen. Waarom heeft de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dan het coronavirus COVID-19 net als Ebola in categorie A geplaatst? Alle maatregelen die genomen worden zijn gebaseerd op maatregelen die bij die categorie horen. Daar hoor je Gommers dan niet over.

In de politiek zijn het ALLEEN Thierry Baudet en Wybren van Haga die de regering kritisch bevragen. U kunt het terugvinden op de YouTube kanalen van Forum voor Democratie (klik hier) en van Wybren van Haga (klik hier). De SGP spaart de kool en de geit en probeert altijd een wit voetje te halen bij de regering. Baudet confronteerde onlangs premier Rutte met de keiharde cijfers, en Rutte stond gewoon in zijn hemd en stond een beetje aan zijn overhemdsmouwen te trekken omdat hij zich ongemakkelijk vond. Rutte komt alleen maar met zuchten en valse verwijten. Rutte heeft het over het ontwrichtende effect van het virus op de samenleving, terwijl het de overheid zelf is die de ontwrichting veroorzaakt. De SGP zal dan even Baudet bijvallen? Vergeet het maar. Die hebben het weer druk met de verkiezingscampagne zodat de naamchristenen er weer op kunnen stemmen. Dat betekent niet dat er dan op andere politieke partijen een stem kan worden uitgebracht, want elke poltieke partij conformeert zich aan de grondwet met het gelijkheidsbeginsel en de vrijheid van godsdienst. Wel blijkt dat de kinderen dezer wereld (zoals Baudet en Van Haga) voorzichtiger zijn dan de kinderen des lichts (de kerkmensen) in hun geslacht.

Rutte heeft het over vele duizenden overleden buiten de normale sterftecijfers, maar dat was het met de griepgolf van 2017-2018 ook. Dus dat is geen argument. Ook de ziekenhuizen kunnen het beter aan, zijn beter voorbereid. Er zijn afspraken met Duitsland over mogelijk gebruik van IC-bedden, iets wat een half jaar geleden veel te traag op gang kwam. Ahoy hebben ze in een eerder stadium helemaal omgeturnd tot zorgcentrum. Er zijn voldoende beademinsgapparaten. Nu maakt men zich druk om de aantallen besmettingen, terwijl Rutte in Maart aangaf dat we groepsimmuniteit moesten hebben. Welnu, dan heb je wel besmettingen nodig. Nu maken ze iedereen gek met besmettingen, terwijl 99,75% geen last heeft van het coronavirus. Rutte voert een goddeloos multilateraal beleid uit, wat vanuit instellingen als de WHO, het World Economic Forum, de VN maar ook via zogenaamde filantropen als George Soros, Bill Gates etc... wordt aangestuurd. Gepland dus, zoals de roomse priester al aangaf. En de oplossing die men creŽert? Een vaccin. Robert Altier ontmaskerde het duivelse van de vaccins in zijn preek. En het refogemenebest? Ze bidden zelfs om zo'n duivels vaccin, doen er het zwijgen toe en laten het aan de kerkmensen zelf over: een ieder doe wat goed is in eigen oog. En de Nederlanders zijn al zo in de angststand gezet dat ze zich massaal laten testen, waardoor de positieve testen van de onbetrouwbare PCR-test toenemen, zodat de overheid vervolgens weer zwaardere maatregelen nemen. Op die manier werken de Nederlanders het zelf in de hand.

M.G. van der Hoeven

29 september 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"