De politiek van de Steun Grapperhaus Partij

Deze week was het debat over de handelswijze van minister Grapperhaus op zijn bruiloft, waarbij hij de coronamaatregelen aan zijn laars lapt. De coronamaatregelen gelden wel voor de bevolking en als je hier tegeningaat wordt je als een aso bestempeld door deze minister. Er werd door de oppositie een motie (nr. 512) ingediend die het gedrag van de minister afkeurde. Deze motie kwam 4 stemmen tekort voor een meerderheid. Grapperhaus werd gered door de SGP, de ‘constructieve’ oppositiepartij die vaak als halve gedoogpartner een sleutelrol speelt. Als de regering in de problemen dreigt te komen staat de SGP klaar om ze de helpende hand te bieden. Ook Pieter Omtzigt van het CDA, die altijd de onderste steen boven wil hebben zoals bij dossiers over de toeslagenaffaire bij de belastingdienst of MH17, stemde nu tegen de motie.

Nu ben ik niet tegen het omhelzen, handen schudden enz... Dus wat dat betreft gaf Grapperhaus het goede voorbeeld. Hij blijft echter pal achter zijn coronamaatregelen staan met de daarbij behorende dictatoriale spoedwet die ze willen invoeren. Vanaf het begin heeft de overheid al een rookgordijn opgeworpen en houdt ze de bevolking in de angststand. Je voelt gewoon dat ze niet eerlijk zijn en zaken achterhouden. Ze blijven maar spreken over een zeer gevaarlijk virus, terwijl het RIVM het dit jaar heeft over zo'n 400 griepdoden en 6500 coronadoden. Elk jaar zijn er zo'n 6500 griepdoden maar dit jaar is het verwisseld voor corona. Totdat er een vaccin is blijven we in deze toestand zo roept de overheid. En dat beleid wordt door de SGP niet Bijbels ontmaskerd, gefileerd en verworpen.

Stemming over Grapperhaus

De handelswijze van minister Grapperhaus op zijn bruiloft wordt dus niet afgekeurd door de SGP. Toen bekend werd via de media dat Ferd Grapperhaus zijn eigen coronaregels overtrad heeft hij een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (klik hier). Hieronder tevens de inhoud van de brief:

Afgelopen zaterdag zijn mijn verloofde en ik getrouwd in kleine kring. Er zijn in de media vragen gerezen over de naleving van de coronamaatregelen bij mijn huwelijk. Ik informeer u daarom als volgt. Vanwege de coronamaatregelen hebben we het oorspronkelijk geplande feest uitgesteld en enkel onze gezinnen en een paar goede vrienden uitgenodigd. Tijdens de ceremonie en daarna is er rekening gehouden met de indeling van de gasten die afstand tot elkaar moeten houden, en de gasten uit een huishouden voor wie dat niet geldt. Ik begrijp dat mensen kritisch kijken naar de beelden die gemaakt zijn en vragen hebben over de naleving van de corona maatregelen. Juist ook omdat ik als minister van Justitie en Veiligheid het belang van de naleving van de maatregelen continu benadruk. We hebben van tevoren en gedurende de dag mensen voortdurend geattendeerd op de coronamaatregelen, en specifiek op het afstand houden van 1,5 meter als men niet tot hetzelfde huishouden behoort. Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven.

Er zijn vragen gerezen? Het zijn gewoon feiten.

Als hij werkelijk meent dat het coronavirus zo gevaarlijk is (wat Rutte, Grapperhaus en De Jonge continue beweren) dan had hij helemaal geen huwelijk moeten organiseren. Dan had hij maar moeten wachten op het vaccin om zich daarmee in te laten spuiten.

Hij heeft het over enkel onze gezinnen en een paar goede vrienden. Een paar? Het waren rond de 40 personen. Telt u maar op de volgende foto:

Foto bordes Grapperhaus

Tijdens de ceremonie en daarna is rekening gehouden met de afstandsmaatregelen. Dat dit niet zo was blijkt uit een volgende foto's die op de website van CSTV zijn te zien (klik hier).

Voordurend geattendeerd op zijn eigen coronamaatregelen? Dat is echt lachwekkend. Als je een bordesfoto gaat maken dan ben je daar wel even mee bezig voordat de fotograaf de foto's gaat nemen. Dat is geen foutje maar een bewust gebeuren. Op een vraag van Tweede Kamerlid Baudet of hij niet vond dat hij zijn schoonmoeder in gevaar had gebracht gaf hij continue een ontwijkend antwoord. Men antwoord dan wel, maar gaat niet in op de gestelde vraag. Ook hier geldt dat als je werkelijk vindt dat het virus zo gevaarlijk is dat je dan niet gearmd met je schoonmoeder gaat staan of andere mensen jou laten aanraken.

Er zijn helaas momenten geweest waar de 1,5 meter niet in acht genomen is. Eerst werd gesuggereerd dat het alleen op het bordes fout ging. Ook premier Rutte had het in zijn verweer alleen maar daarover. In werkelijkheid bleken er veel meer momenten te zijn geweest zoals we op de foto's zien. De minister zei aanvankelijk dat de coronamaatregelen ‘voortdurend in de gaten zijn gehouden’. In een verklaring aan de Tweede Kamer kwam hij daar later op terug: "Ondanks alle genomen maatregelen zijn er helaas momenten geweest waar de anderhalve meter afstand niet in acht is genomen. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven." Pas als de grond te heet onder de voeten wordt gaat men toegeven. Eerst zaken onder het tapijt vegen en als er meer foto's naar buiten komen alsnog toegeven dat het vaker fout was gegaan. Hoeveel foto's gaan nog volgen? Als de grond te heet wordt onder de voeten gaan ze krokodillentranen te voorschijn toveren. Eerst niet de hele waarheid spreken (liegen) en dan toegeven.

Dat gedrag wordt door de SGP goedgepraat. Noem het maar de Steun Grapperhaus Partij. De SGP komt met 'Wie zonder zonde is werpe de eerste steen' en 'Laten we een beetje de menselijke maat in acht nemen bij iedereen'. Enfin, kijk zelf de video:

De SGP steunt dus gewoon die 1,5 meter samenleving. Grapperhaus noemde eerder mensen aso's als men zich niet aan de coronamaatregelen hield. Ook het vaccin wordt door Van der Staaij niet op Bijbelse gronden afgewezen. Van der Staaij heeft het later tijdens het debat met minister Grapperhaus ook niet over het liegen van de minister, terwijl de SP dat bij monde van Marijnissen wel doet. Ook gebruikt Grapperhaus een aflaat om zijn schuld af te betalen, en stort twee keer €390 naar een goed doel naar keuze, ofwel het Rode Kruis in dit geval. De eigen maatregelen schrijven voor dat iedereen die in overtreding is beboet moet worden. Toen er enige tijd geleden vier mensen voor hun huis een gebakje gingen eten in het park, netjes op 1,5 meter afstand maar met meer dan drie personen (één teveel dus) werden ze alle vier beboet met €390. Spijt betuigen hielp niet, ze mochten geen geld overmaken naar een goed doel naar keuze. En als je pech hebt en de boete niet terug gedraaid wordt ook nog een strafblad. Dat geldt niet voor een politicus. Dus dat is pure klassejustitie. Bij het gevalletje van Grapperhaus zouden alle personen op het bordes dus beboet moeten worden en niet alleen Grapperhaus. Dat zijn zijn eigen maatregelen. Ook die lapt hij aan zijn laars want hij roept niet alle gasten op om een geldbedrag over te maken. Grapperhaus heeft nu ook nog het voordeel dat zijn gift aan het Rode Kruis aftrekbaar is voor de belasting, iets wat niet geldt voor mensen en bedrijven die een coronaboete hebben gehad. Dat zijn er inmiddels zo'n 23.000!

Grapperhaus heeft tijdens het debat in de Tweede Kamer niet gezegd dat hij het eerst onder de pet wilde houden en pas na de eerste foto met een verklaring kwam. Die verklaring bleek ook niet de hele waarheid te bevatten en ook daar heeft hij geen bekentis over afgelegd. Er geldt hier dus wat Salomo heeft gezegd: "Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen (Spreuken 28:13)." Het gaat hier over een gewillige bekentenis nadat de schuldbrief is thuisbezorgd, en niet over een bekentenis die onvrijwillig wordt gedaan als je je uit de hachelijke situatie wilt redden en je positie wilt handhaven. SGP-er Van der Staaij weet daar niks van en heeft het er daarom niet over. Bij de stemming houden ze Grapperhaus dus de handen boven het hoofd. Dat zijn goddeloze politieke praktijken. Ook de heer Omtzigt (CDA) die altijd de onderste steen boven wil hebben, legt nu zelf een steen op de Grapperhaus beerput, en stemt gewoon mee. Ze verwerpen de motie en keuren dus de handelswijze van minister Grapperhaus goed. Want dat is het tegenovergestelde van afkeuren.

Hierbij enkele relevante moties van 2 september jl. die door de SGP zijn verworpen (klik hier):

Motie van de leden Van Haga en Baudet over terugdraaien van reeds opgelegde boetes: SGP tegen.
Motie van het lid Wilders over intrekken van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19, de huidige handhaving staken en werk maken van juiste ventilatie: SGP tegen.
Motie van het lid Ouwehand over kwijtschelden van de boetes voor overtreding van de coronaregels: SGP tegen.
Motie van het lid Asscher c.s. over afkeuren van de handelwijze van de minister van Justitie en Veiligheid: SGP tegen.
Motie van de leden Van Haga en Baudet over vrijwillig maken van de coronamaatregelen: SGP tegen.
Motie van het lid Krol over een generaalpardonregeling voor opgelegde coronaboetes: SGP tegen.
Motie van de leden Baudet en Van Haga over opzeggen van het vertrouwen in de minister van Justitie en Veiligheid: SGP tegen.
Motie van het lid Wilders over terugstorten van betaalde boetes, seponeren van uitstaande boetes en wissen van aantekeningen in justitiële documentatie: SGP tegen.
Motie van de leden Van Haga en Baudet over in kaart brengen en rapporteren van de cumulatieve onzekerheid van de corona-app: SGP tegen!!!

Dan weet u waar de SGP staat.

De SGP zegt wel dat ze de coronawet kritisch gaat toetsten (klik hier). Dat is helemaal niet nodig. Direct afwijzen. Een coronawet is helemaal niet nodig. We hebben toch ook geen influenzawet? We hebben toch ook geen HIV-wet? We hebben toch geen wetten over elk virus? Weg ermee!

coronamelder

Van der Staaij wil van het kabinet weten wanneer we weer teruggaan naar het 'normale' normaal? Dat weet hij toch al lang? Totdat er een vaccin is roept de overheid. Rutte, De Jonge en Grapperhaus roepen dat bijna tijdens elke persconferentie of debat. Zit Van der Staaij dan met zijn vingers in zijn oren? Is hij afwezig? Zit hij op zijn coronaapp? Baudet heeft tijdens het debat met Grapperhaus het gebruik van deze app (klik hier) geheel afgekraakt. Om een voorbeeld te noemen. Er wordt gebruik gemaakt van Bluetooth. Dat is een draadloos communicatieprotocol wat door mobiele telefoons wordt gebruikt. Bluetooth gaat echter door muren en glas heen. Stel je bent in de buurt van een persoon met corona en er zit een muur of glazen wand tussen, bijvoorbeeld op kantoor of in een restaurant, dan kun je dus al gedetecteerd worden dat je in de buurt van een besmet persoon bent geweest, en dat je dan in quarantaine moet gaan. De corona melder (zoals de app wordt genoemd) weet niet wie u bent of waar u bent, maar de GGD medewerker weet wel wie u bent, want u wordt dan gebeld als u in de buurt van een besmet persoon bent geweest. Ik snap werkelijk niet dat al een miljoen Nederlanders deze app hebben gedownload. Het blijkt maar weer dat Nederlanders een zeer naïef volkje zijn en de gedachte hebben dat de overheid toch altijd het beste met je voorheeft? Het gaat toch om je lichamelijke gezondheid en dat is het allerbelangrijkste voor bijna alle Nederlanders. De app is dus zo lek als een mandje en totaal zinloos. Er worden miljoenen euro's aan uitgegeven die je net zo goed door de wc kunt spoelen.

Bij koning Willem Alexander en koningin Maxima zagen we onlangs ook dat ze in Griekenland op de foto gaan met een restaurant eigenaar. Als het openbaar komt is het 'foutje bedankt'. Tijdens een foto-sessie met zijn kinderen grapte de koning onlangs ook nog bij een opmerking van een fotograaf over afstand houden bij corona dat het fake news was. En inderdaad. Ze maken er grapjes over maar ondertussen. Ze komen elke keer weg met sorry zeggen, maar de bevolking wordt in een dwangbuis gestopt met de coronamaatregelen. De overheid ziet nog maar één oplossing: een vaccin. Het maakt niet uit wat je er tegenin brengt, ze luisteren niet. Of je nu stelt dat er mensen met noemenswaardige klachten het Rhinovirus blijken te hebben, of dat je met een medicijn als HCQ in de eerste lijn mensen helpt en voorkomt dat ze naar het ziekenhuis moeten, het is allemaal aan dovemansoren gericht. Alleen een vaccin, vaccin, vaccin..... In Nieuw-Zeeland gooien ze zelfs een land op slot met 23 doden die corona zouden hebben gehad. Het leger wordt zelfs ingezet om quarantaine maatregelen te handhaven. En dat voor 23 doden? In Australië roept de premier op om over te gaan tot verplichte vaccinaties. Waarom roept zo'n man dat? Je mag aannemen dat hij nadenkt over wat hij zegt. Als er dan kritiek komt zwakt hij zijn uitspraak af, maar hij roept het wel. Wereldwijd is men compleet gek geworden. Dat lijkt natuurlijk zo, maar is het wel zo? Of voeren ze een beleid uit wat wordt opgelegd vanuit globalistische organisaties als VN, WHO, Wereldbank etc... en grote bedrijven als Microsoft, Google, Facebook en Tesla om maar wat te noemen. Tesla oprichter Musk plaatst al chips in varkens en wil verder gaan om het ook in mensen toe te passen. Je hersenen connected met het internet.

Het wordt steed meer duidelijk dat er meer gaande is, maar de Main Stream Media inclusief het RD zwijgt in alle toonaarden. Dominees steken hun kop in het zand en roemen zelfs Bill Gates als filantroop, zoals we onlangs zagen met het complot-artikel van ds. W.A. Zondag (GG). Bill Gates en de door hem mede gefinancieerde WHO zijng gewoon een stel criminelen (klik hier). De overheid blijft maar angst aanpraten en voert daar nu de aantallen besmettingen voor aan. Ik heb het al eerder gezegd, besmettingen zeggen niets. Het gaat om de gevolgen van de besmettingen. De gevolgen zijn op dit moment verwaarloosbaar. Als men elk risico wil uitsluiten dan moet je je ook niet meer in het verkeer willen begeven. Het feit dat de overheid niet wil terugkomen op de genomen maatregelen en de voorgestelde dictatoriale spoedwet geeft aan dat er meer achter zit dan ze bekend maken. De HEERE zal het zien en zoeken van de overheid en allen die deze overheid steunen, tot en met de kerken aan toe. Al eerder hebben we gewezen op het feit dat alle maatregelen tegen Gods Woord indruisen. Land en volk, kerk en staat hebben God verlaten. In refokring volgt men klakkeloos de maatregelen van de overheid. Geen enkel getuigenis klinkt er omdat ze niet door Gods Geest gedreven worden. De wederkomst van Christus komt dichterbij. Zal nog het ware geloof gevonden worden? Het zal er zijn, want er zullen er zijn die levend zijnde, in een punt des tijds veranderd zullen worden in heerlijkheid. Maar of het ware geloof dan nog in Nederland gevonden wordt? Onderzoek uzelf zeer nauw.

M.G. van der Hoeven

4 september 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"