De SGP brengt een bezoek aan de 'replica' van de Ark van Noach

Al eerder hebben we u bericht over de zogeheten replica van de Ark van Noach die in Dordrecht is gebouwd en waarvoor men nog wacht op vergunning om ook mensen te mogen ontvangen op de boot. Zie het artikel in het RD van 2 maart 2012. Er moet nog het nodige papierwerk gedaan worden om mensen op de ark te mogen ontvangen. Voor de SGP is echter een uitzondering gemaakt, want die mochten alvast een voorproefje nemen. Zoals al eerder werd aangegeven wordt Donald Duck ten tonele gevoerd in de bioscoopzaal op de ark. En dit allemaal onder het mom van christelijk. Mensen, mensen, zien jullie nu niet dat dit alles van de duivel is? De heer Venema van de ark vertelt de SGP: " We hebben niet alles volgebouwd met hokken. We willen niet alleen over dieren praten, maar vooral over de God Die leeft." Wat deze goede man vergeet te vertellen is dat de God Die leeft ook op aarde vonnis geeft (Psalm 58:8 berijmd). In dat vonnis zal ook deze ark verbranden. Het is alles een complete zotheid en duivels om Gods Woord met Donald Duck te vermengen. De SGP laat zich ook al hiermee in. De HEERE GOD laat niet met Zich spotten, en is geen ledig Toeschouwer!

Zie onder het eerder geplaatste commentaar.

In ons land zijn we een attractie rijker, namelijk een replica van de Ark van Noach (zie www.arkvannoach.com). Een ondernemer uit Noord-Holland, Johan Huibers, heeft eigenhandig deze gebouwd. Hij heeft aangegeven in 1992 een droom te hebben gekregen, waarbij Nederland onder een enorme watermassa verdween. Hij ziet het als zijn opdracht om het Bijbelverhaal dicht bij de mensen te brengen, via de ark. Hij wil visueel de mensen bijbrengen hoe de ark eruit zag, om zo het verhaal meer tastbaar te maken voor mensen die geloven, maar ook voor mensen die niet geloven. Het geheel wordt opgeluisterd met een Walt Disney film waarin Donald Duck in opdracht van Noach alle dieren moet verzamelen.

Hoe moeten we hier nu tegenaan kijken? Mijn eerste gedachten gingen uit naar de rooms-katholieke kerk, die ooit de beeldendienst heeft ingevoerd om de Bijbel voor leken verstaanbaar te maken. U kent de welbekende kerststalletjes waarbij de geboorte van de Heere Jezus zichtbaar wordt gemaakt. Hetzelfde argument wordt hierbij gebruikt: het verhaal tastbaar maken voor mensen die geloven, maar ook voor mensen die niet geloven.

De heer Huijbers ontkent kennelijk dat een natuurlijk, niet gelovig mens, zo blind is als een mol voor geestelijke zaken. Het is de Geest Gods Die leidt in al de waarheid van God, en niet de replica van de Ark van Noach!

Daarnaast wordt Walt Disney ook nog naar binnen gehaald, waarbij Donald Duck ten tonele wordt gevoerd. Dit is al het bewijs dat het hele initiatief niet uit God is. De droom die hij gedroomd heeft is in elk geval een verzinsel van eigen makelij. De Heere heeft Zijn discipelen bevolen om het Woord te prediken aan alle creaturen, en daarvoor was het absoluut niet nodig om replica's te maken van wat dan ook. De heer Huijbers wil wijzer zijn dan God, met deze boot.

In het Nederlands Dagblad van 30 april 2007 staat o.a. het volgende opgetekend uit de mond van de heer Huijbers: De directe, persoonlijke toepassing is typerend voor Huibers, die geen gelegenheid voorbij laat gaan om over het geloof te beginnen. Met zijn ark wil hij dan ook veel meer vertellen dan het verhaal van de zondvloed alleen. ,,Mijn bedoeling is dat de mensen, als ze hier geweest zijn, iets meer begrijpen van Gods boodschap, van het Evangelie.'' Dat kan ook best zonder expliciete evangeliserende boodschap. ,,Als iemand hier 'min tien'-gelovig binnenkomt en 'min negen'-gelovig vertrekt, is er toch iets met hem gebeurd.''

Bovenstaande geeft aan dat de heer Huijbers het onderscheid tussen geloof (het ware zaligmakende) en ongeloof niet kent. Hij kraamt de taal uit van een soort maakbaar replica geloof. Ernstig moet tegen deze zaken worden gewaarschuwd. Ook in Reformatorisch Nederland lijkt men door deze attractie betoverd te zijn. Het roomse gedachtegoed is springlevend, het zit in ons aller hart. Wat is het nodig dat ons hart gereformeerd wordt. Dat is een daad van God en geen replica werk. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. En die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid, ook van de ongerechtigheid van de film industrie uit Holywood a la Walt Disney.

Artikelen in de pers:

Scholieren gratis naar de Ark van Noach (RD, 5 november 2007)

Afrikaanse Ún Aziatische olifanten in het ruim (ND, 30 april 2007)