Geconstateerde fraude bij de verkiezingen in de VS dient tot de bodem te worden uitgezocht

'Dewey defeats Truman'. Deze kop stond 4 november 1948 in de Chicago Daily Tribune, ofwel Dewey verslaat Truman. Dat was tijdens de presidentsverkiezingen. Dewey was een republikeins senator en Truman was de democratische opponent. In dat jaar werd door de pers Dewey uitgeroepen tot winnaar, maar het werd uiteindelijk Truman.

Truman_laughs_about_news_paper_fake_news

Dit voorval kunnen we ook betrekken op de huidige presidentsverkiezing in de Verenigde Staten. De media proclameerden het afgelopen jaar continue dat presidentskandidaat Joe Biden (democraten) ruim voorliep op de zittend president Donald Trump (republikeinen). Niets bleek minder waar. Het is een nek-aan-nek race waarbij het nog nooit is voorgekomen dat een zittend president tot dit moment zoveel stemmen (71 miljoen) heeft gehaald.

Ondanks het feit dat in veel staten nog niet 100% van de stemmen is geteld, dat er onrechtmatigheden zijn geconstateerd zoals in de staat Wisconsin, er toezichthouders zijn geweigerd in bepaalde steden, het afplakken van stemlokalen, het vinden van stembiljetten in vuilnisbakken en er stemmen van dode mensen zijn geteld wordt toch door de media de winnaar uitgeroepen: Joe Biden. Mensen die dubbel gestemd hebben in Georgia. Stembiljetten die onjuist gedateerd waren en geteld zonder de handtekeningen te controleren. 40.000 te late niet-verzegelde stembiljetten werden mondeling geteld en ze waren allemaal voor de democraten in Nevada. Zelfs Big Tech heeft zich ermee bemoeid. Silicon Valley heeft Trump supporters dwars gezeten. Denk aan Facebook, Google, Twitter. Het onder de pet houden van zaken die schadelijk zijn voor Biden (zoals de affaire met zijn zoon in de OekraÔne). Advertenties weigeren van Trump supporters. Wat te denken van de opinie-peilingen die er enorm naast zaten. Dat heeft ook invloed op het stemgedrag van mensen als ze zien dat de kandidaat waar ze op zouden willen stemmen totaal geen kans maakt. Reken maar dat dit soort peilingen bewust in het voordeel van Joe Biden zijn gemaakt. En dan riepen de Democraten in 2016 dat de Russen de verkiezingen hadden beÔnvloed. Ze kunnen beter in eigen land blijven.

Zie hieronder de video met Tucker Carlson op Fox News die stelt dat er veel vragen gesteld worden over deze verkiezing en dat dit betekent dat we die moeten beantwoorden. Hij noemt diverse zaken die geconstateerd zijn door klokkenluiders:

Het is ongehoord wat er plaats heeft gevonden en dat moet eerst tot de bodem worden uitgezocht. Tot die tijd is er geen officiŽle uitslag. Zelfs Rusland en China wachten met officiŽle felicitaties voor de nieuwe president. Joe Biden kan ook niet wachten en houdt al zijn overwinningsspeech. Trump en zijn campagneteam zijn inmiddels rechtzaken begonnen vanwege onregelmatigheden terwijl de media maar roepen dat er geen bewijzen zijn. Die zijn er dus wel degelijk zoals blijkt uit de video van Tucker Carlson. Ook als zou blijken dat de misstanden bij de verkiezingen geen verandering in het resultaat teweeg zou brengen dan nog dient dit alles uitgezocht te worden. Er zijn teveel klokkenluiders die onder ede de misstanden hebben benoemd. Wat te denken van de volgende grafiek die ABC News toonde:

ABC News graph showing Wisconsin race results, with huge jump for Biden at about 6 AM, Nov. 4, 2020

Bronlink: https://www.lifesitenews.com/news/voter-fraud-concerns-surface-over-sudden-unexpected-biden-jump-in-wisconsin-michigan

U ziet ineens een enorme sprong waarbij 200.000 stemmen worden bijgeschreven op het conto van Joe Biden en exact 0 voor Donald Trump. Je zou verwachten dat er bij zoveel stemmen tochwel eentje voor Trump erbij zou zitten? Trump leidde tot dat moment formidabel en in ťťn klap was het weg. Ook in andere staten verdampte ineens de ruime voorsprong van Trump zoals in Pennsylvania. Het is overigens het recht van de president om daar waar nipte verschillen zijn om hertellingen te vragen, zoals in Michigan, Pennsylvania, Nevada en Wisconsin. Ook in Arizona is het nog geen uitgemaakte zaak. Bij systeem voor het controleren en tellen van briefstemmen in bijvoorbeeld Pennsylvania ontbreekt alle waarborgen voor transparantie en controleerbaarheid die er wel zijn voor kiezers die naar het stembureau gaan, aldus de ingediende stukken bij de rechter. Daar komt bij dat de democraten de afgelopen jaar niets anders hebben gedaan dan te proberen om Trump beentje te lichten met valse aantijgingen. Dat werd in de media breed uitgestald. Terwijl de corrupte handelswijze van Biden en zijn zoon in de OekraÔne onder het tapijt werd geveegd door de Media en de Big Tech bedrijven uit Silicon Valley.

Een website als Real Clear Politics heeft inmiddels de staat Pennsylvania weer als onbeslist aangemerkt en Joe Biden op 259 kiesmannen gezet (270 zijn er nodig). Wat ook opvalt is hoe goed de Republikeinen het doen voor het Huis van Afgevaardigden (House), waar de democraten nu de meerderheid hebben. De republikeinen hebben op dit moment de meerderheid in de Senaat (Senate). Wel opvallend als ze in beide kamers de meerderheid zouden krijgen terwijl Biden dan president zou worden.

Het RD heeft ook al de conclusie getrokken en stelt: "Joe Biden wordt de 46e president van de Verenigde Staten en verslaat daarmee zittend president Donald Trump. Na dagenlang stemmen tellen wint Biden volgens Amerikaanse media in de belangrijke swing state Pennsylvania, wat hem 20 kiesmannen oplevert en onbereikbaar maakt voor Trump."

Dit is niet anders dan een vals getuigenis spreken, want men dient af te wachten totdat alle stemmen zijn geteld en er geen juridische belemmeringen meer zijn. Anders zou het wel eens kunnen gaan zoals in het voorbeeld van Truman en Dewey. Er zijn er die zich christen noemen en God danken dat Joe Biden is gekozen tot president. Men beseft niet dat Joe Biden een politiek voert die op ethisch vlak identiek is aan die van D66. Ook wil Biden de corrupte WHO met de communistische directeur Tedros weer gaan steunen. Hij wil direct werk maken van progressieve LHBTI-wetgeving. Hij is een voorstander van abortus. Daarnaast wil hij de klimaathysterie nieuw leven inblazen door het Parijs akkoord weer te ondertekenen en wil hij de gezondheidsdictatuur (zogenaamd om het coronavirus te bestrijden) invoeren. Het past allemaal in de plannen van de globalistische organisaties zoals de VN die de sustainable development goals tot wereldwijde wet hebben verheven en die bijvoorbeeld ook door D66-minister Kaag (en de hele regering overigens) tot wet zijn verheven. Daar moet alles voor wijken. Onderdeel daarvan is ook de hele genderneutrale samenleving. Christenen die dit soort politiek omarmen zijn geen christen maar nog het eigendom van de duivel.

Uiteindelijk gaat het niet om Trump of Biden want de HEERE volvoert Zijn raad, en daartoe moeten alle dingen meewerken. Hij verzamelt Zijn Kerk en daartoe moet alles meewerken ten goede. Doch tegelijk geldt wee die mens die goddeloze wetgeving support zoals de coronawet in Nederland die niets anders is dan de belichaming van de gezondheidsdictatuur, of die Joe Biden promoten met zijn goddeloze LHBTI-agenda en pro-abortus agenda. Er is een enorme hetze geweest tegen Trump de afgelopen jaren terwijl hij de enige president is geweest die de pro-life beweging een warm hart toedroeg. Zijn vice-president Mike Pence heeft daar tevens een grote rol in gespeeld. Hij heeft Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van IsraŽl aangemerkt en de ambassade vanuit Tel-Aviv verplaatst naar Jeruzalem. Hij heeft recent een vredesakkoord met diverse arabische landen en IsraŽl getekend. Hij heeft Iran de duimschroeven aan gedraaid vanwege hun gesloten leugendeal (atoomakkoord) met Obama en de EU. Hij heeft China de wacht aangezet vanwege hun tech spionage. Hij heeft NAVO-leden als Nederland de wacht aangezet met hun valse beloftes aangaande afgesproken verplichtingen om 2% van het BNP aan defensie te besteden. Hij heeft de WHO de wacht aangezegd vanwege hun valse coronapandemie beleid. Hij heeft de klimaathysterie met het Parijs akkoord de wacht aangezegd omdat klimaat geen probleem is maar een feit. Zo kunnen we nog wel doorgaan. Hij voegde dus de daad bij het woord. Echter dit wordt niet gepruimd door de globalisten want Trump stak een spaak in hun wiel en dan spannen alle satanische machten samen.

Het refodom in Nederland (daar beperk ik me maar even toe) ziet niet dat er een strijd der geesten gaande is. Die strijd is al gaande vanaf de zondeval en zal gaande blijven totdat Christus wederkomt op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Men is totaal verblind voor hetgeen momenteel gebeurt en wat wordt uitgerold zoals de Nieuw Wereld Orde, Agenda 21, ID 2020 enz..., en verwijst alles naar het rijk der fabelen als dit ontmaskerd wordt en noemt het dan complottheoriŽn. Al die leugenachtige RD-artikelen over complottheoriŽn zijn daar een voorbeeld van waarbij ze met een vals argument een op feiten gebaseerd onderwerp proberen te ontkrachten. De globalisten in deze wereld hadden maar ťťn doel met deze verkiezingen: Biden moest president worden met zijn 'Build Better Back' slogan. Ga maar eens zoeken op internet wat daarmee bedoeld wordt. De HEERE zal lachen in het verderf van allen die de wetenschap gehaat hebben en de vreze des HEEREN niet hebben verkoren.

De opperste Wijsheid roept overluid daarbuiten, Zij verheft Haar stem op de straten.
Zij roept in het voorste der woelingen; aan de deuren der poorten spreekt Zij Haar redenen in de stad.
Gij slechten , hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten?
Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.
Dewijl Ik geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt, Mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte,
En hebt al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild,
Zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten wanneer uw vreze komt.
Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting, en uw verderf aankomt als een wervelwind, wanneer u benauwdheid en angst overkomt,
Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden;
Daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben, en de vreze des HEEREN niet hebben verkoren.
Zij hebben in Mijn raad niet bewilligd, al Mijn bestraffing hebben zij versmaad.
Zo zullen zij eten van de vrucht huns wegs, en zich verzadigen met hun raadslagen.
Want de afkering der slechten zal hen doden, en de voorspoed der zotten zal hen verderven.
Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads.
(Spreuken 1:20-33)

M.G. van der Hoeven

10 november 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"