Fraude bij de Amerikaanse verkiezingen zo goed als bewezen

Het Amerikaans Congres bestaat uit twee kamers, een hogerhuis - de Senaat - en een lagerhuis - het Huis van Afgevaardigden. Zowel de senatoren als de afgevaardigden worden rechtstreeks verkozen. Elk van de 435 afgevaardigden in het Huis (van Afgevaardigden) vertegenwoordigt een congresdistrict en wordt voor een termijn van twee jaar verkozen. De districten en zetels zijn over de staten verdeeld op basis van het bevolkingsaantal dat is vastgesteld in de meest recente volkstelling. Verder heeft het Huis nog zes leden zonder stemrecht, vijf uit Amerikaanse overzeese gebieden en één uit het District of Columbia. In tegenstelling tot het Huis is het aantal Congresleden in de Senaat vastgesteld op 100, twee voor elke staat, ongeacht het bevolkingsaantal. Iedere staat wordt dus vertegenwoordigd door twee senatoren. Zij worden verkozen voor een termijn van zes jaar. De verkiezing van senatoren is zo geregeld dat iedere twee jaar ongeveer een derde van de zetels wordt vernieuwd.

Hoe ziet de huidige verdeling in beide kamers eruit sinds 3 januari 2019?

Samenstelling_Huis_van_Afgevaardigden_per_03012019

Samenstelling_Senaat_USA_per_03012019

Wat is de huidige tussenstand op basis van de tot nu toe getelde stemmen (laten we er eens vanuit gaan dat er geen fraude is gepleegd zoals de main stream media beweren)?

Voorlopige_uitslag_huis_van_afgevaardigen_VS_2020

Voorlopige_uitslag_senaat_VS_2020

Laten we eens naar diverse staten kijken met betrekking tot de stemming voor het Huis van Afgevaardigden. Hieronder een overzicht waarbij elke staat is opgedeeld in counties. Vergelijk het met provincies in ons land.

Voorlopige_resultaten_counties_VS_2020

Op de website van The Guardian is een overzicht te vinden van de stemmingen per county in elke staat. Wat valt dan zoal op?

De staat Wisconsin wordt door de media aan Joe Biden toegekend, terwijl de republikeinen er 5 zetels en de democraten 3 zetels voor het Huis van Afgevaardigden hebben. Dat is vreemd toch?

De staat Georgia wordt door de media aan Joe Biden toegekend, terwijl de republikeinen er 8 zetels en de democraten 6 zetels voor het Huis van Afgevaardigden hebben. Een staat als Georgia wordt toegeschreven aan Joe Biden, maar als we de stemmen van de counties optellen voor het Huis van Afgevaardigden dan krijgen de democraten 2.393.089 stemmen en de republikeinen ook hier meer stemmen en wel 2.490.396. Vreemd toch? Dus ook meer mensen die republikeins stemmen dan democraat.

De staat Pennsylvania wordt door de media aan Joe Biden toegekend, terwijl de republikeinen en de democraten er allebei 9 zetels voor het Huis van Afgevaardigden hebben, maar de republikeinen hebben meer stemmen gehaald, vandaar dat de staat rood is aangegeven. De staat Pennsylvania heeft 18 counties. Tellen we de stemmen op voor het Huis van Afgevaardigden dan komen de democraten op 3.343.400 stemmen en de republikeinen op 3.429.745 stemmen. Bijna 87.000 meer dan de democraten. En toch gaat de staat naar Joe Biden. Vreemd toch?

In de staten Minnesota en Michigan hebben de republikeinen er zelfs een county gewonnen. Dat wordt aangegeven met 'flip'. De republikeinen hebben in het Huis van Afgevaardigden tot nu toe 8 zetels gewonnen en de democraten hebben tot nu toe 7 zetels verloren.

Dan gaan we naar de senaat. Daar hebben de republikeinen op dit moment de meerderheid. Ook hier valt iets op. Niet in alle staten wordt gestemd voor de senaat. De staat Maine is volgens de media aan Joe Biden toegekend, terwijl de republikeinen er gewonnen hebben voor de senaat. Bijna 415.000 stemmen voor de republikeinse afgevaardigde en bijna 343.000 stemmen voor de democratische afgevaardigde. Een groot verschil dus. Voor het Huis van Afgevaardigden gaat de staat Maine met 2 zetels naar de democraten. Het hieronder getoonde overzicht van de staten die Joe Biden gescoord heeft moeten we dus bijna zeker met een korrel zout nemen.

Voorlopige_uitslag_presidentsverkiezingen_VS_2020

Terug naar enkele staten als Wisconsin en Michigan. Hieronder wordt duidelijk dat Trump aan de leiding ging tot het moment dat er een enorme dump van Biden stemmen werd gegenereerd:

Fraud in Michigan

Fraud in Wisconsin

In de volgende video wordt wat in de grafieken hierboven staat toegelicht:

Of wat te denken van de volgende drie klokkenluiders tweet van mevrouw Blossom waar ze schrijft bij het begin van de video wordt voor Pennsylvania aangegeven: Trump 1,690,589 en Biden 1,252,537. Aan het eind van de video zij de totalen voor Pennsylvania de volgende: Trump 1,670,631 (-19,958 stemmen) en Biden 1,272,495 (+19,958stemmen). Wat een toeval! Denkt u echt?

Een slim persoon heeft data onderzocht van de New York Times over de presidentsverkiezingen (json formaat) en deze gevisualiseerd. U kunt het hier lezen. Hij heeft staten onderzocht waar Dominion software is gebruikt en een aantal dingen vallen op. Stemmen verdwijnen of worden gedubbeld. Maar ook percentages veranderen die niet in overeenstemming zijn met de aantallen stemmen. We gaan eerst naar de staat Pennsylvania. U ziet hieronder dat van tijdstempel 187 naar 188 er 54 stemmen bijkomen, maar dat Biden stijgt met 0.5% en dat Trump zakt met 1%.

Manipulatie in Pennsylvania

Of hieronder in Michigan. Er komen 554 stemmen bij van tijdstempel 27 naar 28 en Biden stijgt 0,6% en Trump zakt 0,6%. Dat kan helemaal niet.

Manipulatie in Michigan

Zouden dan de republikeinse kiezers op hun stembiljet kiezen voor een republikeinse afgevaardigde voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden maar voor een democratische president? Er is een heel team advocaten mee bezig, waaronder Sydney Powell. Zij gaf aan dat ze zich niet laten intimideren (denk aan de media), en dat de ontstane puinhoop opgeruimd moet worden. Trump heeft met grote cijfers gewonnen en ze gaan dat bewijzen zegt ze. De Verenigde Staten zullen worden teruggevorderd voor de mensen die voor vrijheid hebben gestemd. Zoals u kunt zien tijdens haar betoog klinkt ze erg verzekerd van deze zaak:

Als we het artikel over drie klokkenluiders van democratisch stemcomputer bedrijf die 38 miljoen stemmen van Trump gestolen hebben lezen dan zie je dat de waslijst van fraude alleen maar toeneemt. Waar rook is is vuur, is een bekende uitspraak. Ook de dominion software Kortom, een kind kan aanvoelen dat er iets niet klopt. Trump heeft het al voorspeld dat deze verkiezingen chaos worden en ook heeft Trump al gewezen op de fraudgevoeligheid van stemmen per post. Het is allemaal uitgekomen. Er is meer aan de hand, lezers. De globalisten verenigd in de VN, het World Economic Forum, de Wereldbank, de WHO, de EU, China, Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab, willen maar één ding: Trump moet van het toneel verdwijnen. Niet goedschiks dan kwaadschiks met verkiezingsfraude. In diverse staten waar Trump ruim voor liep zijn ze op een gegeven moment gestopt met tellen van de stemmen. De andere ochtend stond ineens Joe Biden bovenaan. Het zijn met name de staten die hierboven zijn genoemd. Het stinkt aan alle kanten, maar de main stream media hebben Joe Biden al uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Ook de media spelen onder één hoedje met de globalisten en worden er zelfs door gefinancieerd. Het zijn spreekbuizen geworden van deze globalistische elite die een great reset willen uitvoeren. We schreven er eerder over. De vrije pers waar Rutte zo mee schermt bestaat niet meer. Om te weten wat er speelt moet je bij de vrije media zijn (wat ook wel de alternatieve media wordt genoemd) en niet bij de zogenaamde vrije pers ofwel de main stream media.

M.G. van der Hoeven

20 november 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"