HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Hieronder treft u de belijdenisgeschriften van de Kerk aan, die gefundeerd zijn op de Heilige Schrift

Synode van Dordrecht Apostolische Geloofsbelijdenis

Catechismus van Johannes Calvijn

Dordtse Leerregels

Geloofsbelijdenis van Athanasius

Geloofsbelijdenis van Nicea

Heidelbergse Catechismus

Nederlandse Geloofsbelijdenis