De paus promoot abortusvaccins (inclusief kerkelijk NL), zogenaamd voor het goede doel

Al eerder heb ik in artikelen aangegeven dat abortus wordt gebruikt voor de productie van vaccins, hetgeen totaal verwerpelijk is op grond van Gods Woord. Echter blijft kerkelijk Nederland maar zwijgen over de aanstaande vaccinatie tegen Covid-19 (waarvan nog steeds geen bewijs is dat het bestaat, want het virus is nog steeds niet geisoleerd om er als het ware een foto van te maken). Enkele dominees zijn wel tegen vaccinatie in het algemeen, echter hoor je publiekelijk niemand waarschuwen tegen het coronavaccin. De kerken willen natuurlijk graag weer vol zitten en dan moet straks wel iedereen of een zeer groot deel gevaccineerd zijn. Ook doen de kerken net alsof er straks geen beperkingen komen voor mensen die zich niet laten vaccineren. Ze steken gewoon de kop in het zand. In de maatschappij en de politiek worden de geesten ook al rijp gemaakt om beperkingen op te leggen als je je niet laat vaccineren. Het wordt niet onomwonden afgewezen. Dat hebben we in een eerder artikel ook aangetoond aan de hand van het stemgedrag.

De NPV, bij monde van Diederik van Dijk (SGP), blijft maar het gebruik van abortus voor vaccins bagatelliseren, en het RD blijft dit maar publiceren. Ook gisteren stond weer een artikel in het Rooms Dagblad met als titel 'paus geeft prioriteit aan vaccin'. De openingszin van het artikel luidt: "Als er geen ethisch onbesproken vaccins tegen Covid-19 beschikbaar zijn, is het moreel aanvaardbaar om vaccins te gebruik waarin cellijnen van geaborteerde foetussen zijn verwerkt." Zonder enig tegengeluid in het RD, ofwel bijsluiter bij het artikel, wordt dit geplaatst. Gods Woord wordt terzijde geschoven voor de natuurlijke gezondheid van mensen, waarbij kennelijk het doel alle middelen heiligt. Moord wordt geaccepteerd om daarmee een zogenaamd goed werk van vaccinatie te realiseren. Overigens denkt men in kerkelijk Nederland ook op grote schaal zo. We kunnen ons niet meer verschuilen achter 'Ich habe es nicht gewusst' want het is openbaar dat menselijke cellijnen ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van vaccins. We achten het ook verwerpelijk als mensen hun lichamen aan de wetenschap ter beschikking stellen als ze gestorven zijn, maar achten we het dan niet verwerpelijk als abortus wordt gebruikt voor de wetenschap?

De paus verdedigt de globalisten en promoot hun ideologie. Hij is onderdeel van de Nieuwe Wereld Orde waarbij hij zijn rol als religieuze leider krijgt toebedeelt. Alles moet zich schikken onder het pausdom. Dat blijkt al uit het feit hoe de paus omgaat met valse godsdiensten als de islam, hindoe´sme en ook met het Jodendom. Hiermee komt openbaar dat de paus dÚ antichrist is, want hij ontkent verheft zich boven al wat God genaamd of als God geŰerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Ieder die Christus verwerpt wordt door de paus omarmd, want elke valse godsdienst is volgens de paus op weg naar God. Er is geen wereldlijk leider die in de tempel Gods als een God zit, maar wel de paus en de successie van pausen (ofwel het pausdom). En dan blijft het RD maar doorgaan met een theologenblog van bijvoorbeeld Jaap Dekker met als titel 'Een profetische brief van de paus'. In dit artikel spreekt Jaap Dekker dus over een profetisch getuigenis van de paus, en is hij zijn broeder in Rome dankbaar voor dit profetisch geluid. Hij citeert ook nog eens uit de valse NBV en neemt de oproep van de paus om ons toe te vertrouwen aan Maria voor lief. En dan schrijft het Rooms Dagblad bij het theologenblog: "Wekelijks schrijven theologen van onderzoeksgroep BEST van de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen hier een blog over theologie en actualiteit. De inhoud van deze blogs valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad." BEST staat onder leiding van pausaanbidder prof.dr. A. Huijgen (CGK), en wie er allemaal deel vanuit maken kunt u hier hier lezen.

Op die manier wast het RD dus, net als Pilatus, zijn handen in onschuld. Mensen, mensen, wanneer gaan uw ogen eens open? En u, dominees, wanneer zegt u vanaf de kansel eens dat het RD-abonnement moet worden opgezegd. Het enige wat de dominees doen is wel eens verwijzen naar een artikel in het RD, bijvoorbeeld over ds. L. Gebraad wat recent in de krant stond. Verder komen ze niet. Het RD gebruikt dat artikelen allemaal als dekmantel om hun verderfelijke be´nvloeding en manipulatie van de lezers uit te blijven oefenen. Het is een Religieus Dagblad maar zeker geen Reformatorisch Dagblad. Als Calvijn en Luther in onze tijd zouden leven dan zouden ze het RD publiekelijk in de ban doen en verbranden. Als het u nu nog niet duidelijk is dat een RD-abonnement niet samen kan gaan met de vreze des Heeren dan weet ik het niet meer. U zult zeggen dat ik RD artikelen op de website publiceer. Dat klopt, maar ik heb zelf geen abonnement en betaal niet mee aan de verspreiding van leugen en bedrog via deze krant. Het gaat erom dat u gewaarschuwd wordt en tot inkeer komt.

M.G. van der Hoeven

23 december 2020