De replica van de Ark van Noach

In ons land zijn we een attractie rijker, namelijk een replica van de Ark van Noach (zie www.arkvannoach.com). Een ondernemer uit Noord-Holland, Johan Huibers, heeft eigenhandig deze gebouwd. Hij heeft aangegeven in 1992 een droom te hebben gekregen, waarbij Nederland onder een enorme watermassa verdween. Hij ziet het als zijn opdracht om het Bijbelverhaal dicht bij de mensen te brengen, via de ark. Hij wil visueel de mensen bijbrengen hoe de ark eruit zag, om zo het verhaal meer tastbaar te maken voor mensen die geloven, maar ook voor mensen die niet geloven. Het geheel wordt opgeluisterd met een Walt Disney film waarin Donald Duck in opdracht van Noach alle dieren moet verzamelen.

Hoe moeten we hier nu tegenaan kijken? Mijn eerste gedachten gingen uit naar de rooms-katholieke kerk, die ooit de beeldendienst heeft ingevoerd om de Bijbel voor leken verstaanbaar te maken. U kent de welbekende kerststalletjes waarbij de geboorte van de Heere Jezus zichtbaar wordt gemaakt. Hetzelfde argument wordt hierbij gebruikt: het verhaal tastbaar maken voor mensen die geloven, maar ook voor mensen die niet geloven.

De heer Huijbers ontkent kennelijk dat een natuurlijk, niet gelovig mens, zo blind is als een mol voor geestelijke zaken. Het is de Geest Gods Die leidt in al de waarheid van God, en niet de replica van de Ark van Noach!

Daarnaast wordt Walt Disney ook nog naar binnen gehaald, waarbij Donald Duck ten tonele wordt gevoerd. Dit is al het bewijs dat het hele initiatief niet uit God is. De droom die hij gedroomd heeft is in elk geval een verzinsel van eigen makelij. De Heere heeft Zijn discipelen bevolen om het Woord te prediken aan alle creaturen, en daarvoor was het absoluut niet nodig om replica's te maken van wat dan ook. De heer Huijbers wil wijzer zijn dan God, met deze boot.

In het Nederlands Dagblad van 30 april 2007 staat o.a. het volgende opgetekend uit de mond van de heer Huijbers: De directe, persoonlijke toepassing is typerend voor Huibers, die geen gelegenheid voorbij laat gaan om over het geloof te beginnen. Met zijn ark wil hij dan ook veel meer vertellen dan het verhaal van de zondvloed alleen. ,,Mijn bedoeling is dat de mensen, als ze hier geweest zijn, iets meer begrijpen van Gods boodschap, van het Evangelie.'' Dat kan ook best zonder expliciete evangeliserende boodschap. ,,Als iemand hier 'min tien'-gelovig binnenkomt en 'min negen'-gelovig vertrekt, is er toch iets met hem gebeurd.''

Bovenstaande geeft aan dat de heer Huijbers het onderscheid tussen geloof (het ware zaligmakende) en ongeloof niet kent. Hij kraamt de taal uit van een soort maakbaar replica geloof. Ernstig moet tegen deze zaken worden gewaarschuwd. Ook in Reformatorisch Nederland lijkt men door deze attractie betoverd te zijn. Het roomse gedachtegoed is springlevend, het zit in ons aller hart. Wat is het nodig dat ons hart gereformeerd wordt. Dat is een daad van God en geen replica werk. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. En die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid, ook van de ongerechtigheid van de film industrie uit Holywood a la Walt Disney.

Artikelen in de pers:

Scholieren gratis naar de Ark van Noach (RD, 5 november 2007)

Afrikaanse Ún Aziatische olifanten in het ruim (ND, 30 april 2007)