De Arke-reis lezing van ds. Belder lezing getiteld "Die ark...? Bespottelijk!"

Het RD verspreid een winterse abonneedag door de Biesbosch met een bezoek aan de Ark van Noach.

Samen gezellig met andere abonnees en dagje uit in de winter? Stap aan boord van de comfortabele “Zilvermeeuw 2”. Dit schip heeft twee ruime dekken en is van alle gemakken voorzien. De bemanning verzorgt een heerlijk stamppottenbuffet. Vanuit Drimmelen vaart u door de Biesbosch naar Werkendam en via de Nieuwe Merwede meert de boot aan bij de Ark van Noach.

Ds. J. Belder uit Dordrecht, columnist bij het Reformatorisch Dagblad, geeft een lezing over de ark met als titel "Die ark ...? Bespottelijk!" Net als in de tijd van Noach zijn er ook nu veel negatieve reacties. U kunt daarna een film bekijken hoe de bouw van de Ark tot stand gekomen is. Daarna kunt u op eigen gelegenheid de ark van Noach bekijken. U komt verschillende dieren en polyester replica’s van dieren tegen. De ‘Ark belevenis’ neemt u mee terug naar het verhaal van Noach. Verder krijgt u wetenschappelijke achtergrondinformatie die aantoont dat de evolutie niet waar kan zijn. Via een andere route, over verschillende grote rivieren, komt u omstreeks 17.00 uur in Drimmelen terug.

Ark

COMMENTAAR

Ds. J. Belder (PKN), columnist bij het Reisjes Dagblad, is gevraagd om na een heerlijk stamppottenbuffet een lezing te verzorgen over de bespottelijke ark van de heer Huibers. Kennelijk werkt ds. Belder tegenwoordig bij Arke reizen. Het duurt nog even voordat de reis naar de ark zal plaatsvinden, maar velen binnen refo NL zullen alwel staan te trappelen om aan te meren bij de ark om daar hun 'geloof' te laten versterken op de replica van de ark door de film over de bouw van de ark. De website van de heer Huibers vermeldt dat het een unieke attractie is, leuk voor jong en oud. Kom aan boord en beleef ongetwijfeld een unieke ervaring! Het is tevens een perfecte locatie voor een huwelijksfeest, receptie, jubileum of verjaardagsfeest. Vergaderen tussen de dieren kan natuurlijk ook. U begrijpt dat ik hier de spot mee drijf, want dit is niet anders dan een baälsgodsdienst.

De website vermeldt verder: "De Ark van Noach op ware grootte werd in de zomer van 2012 officieel geopend. Voor velen is de Ark van Noach een attractiepark, maar de bouw van de Ark van Noach heeft een hele andere oorsprong. De Ark van Noach is gebouwd door Johan Huibers, een aannemer uit een klein plaatsje in Noord-Holland. Johan Huibers had in 1992 een droom waarin de golven van de zee bij zware storm Nederland overspoelden. En hierna volgde nog meer tekenen, de Ark moest herbouwd worden. Maar dit keer niet met het doel om mensen te redden van een wereldwijde overstroming, zoals bij Noach 4000 jaar geleden, maar om mensen te vertellen dat er een God is die van ons houdt en die een plan heeft met ons leven."

Het kinderfeestje wordt aangeprezen door één of andere EO-band:

De titel van de lezing die ds. Belder hoopt te houden geeft aan dat als je tegen deze kermisattractie protesteert je gelijkgesteld wordt met degenen die ten tijde van de echte ark van Noach ook negatieve reacties hadden. Ik dacht bij mijzelf: "Moet ik hier nu nog op gaan reageren of niet?" Toch wel. Het is namelijk zo dat Gods Woord compleet bespottelijk wordt gemaakt. In Hebreeën 11:7 staat opgetekend: "Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is."

Noach heeft de ark door het geloof toebereid. Dat kan van de ark van Johan Huibers in het geheel niet gezegd worden. Huibers heeft een droom gehad waarin hem duidelijk werd dat hij de ark moest herbouwen. Het doel van de heer Huibers is echter een algemene verzoeningsleer over een God die van ons houdt en die een plan heeft met ons leven. In het begin was Donald Duck ook nog betrokken bij de ark in een film waarin Donald de rol van Noach vertolkte. Van de duivelen staat opgetekend dat zij ook geloven dat God een enig God is, en dat zij sidderen (Jakobus 2:19). De heer Huibers en ook ds. Belder sidderen echter in het geheel niet en geloven dat God Zich laat bedienen van deze goddeloze attracties, al heet het "De Ark van Noach".

Die hele attractie van de heer Huibers heeft niets te maken met het geloof van de godzalige Noach, die genade gevonden had in de ogen van de HEERE (Genesis 6:8). Nergens in de Bijbel worden de gelovigen opgeroepen om replica's te maken van de ark. Gods geroepen en gezonden knechten worden bevolen te prediken in Zijn Naam bekering en vergeving der zonden (Lukas 24:47), enkel en alleen door de dwaasheid van de prediking (1 Korinthe 1:21). Noach was bevreesd, namelijk met een eerbied en kinderlijke vrees voor Gods dreigementen tegen de wereld, en voor Gods beloften jegens hem. De apostel Petrus predikt dat God de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal, bewaard heeft, als Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht (2 Petrus 2:5). Noach was een prediker der gerechtigheid, en dat kunnen we van Huibers met zijn droom, Donald Duck film, EO-band en zijn algemene verzoeningsleer niet zeggen! Dat is al genoeg om te stellen dat die hele droom een eigen duivels verzinsel is.

Ds. Belder heeft dus geheel gelijk met de titel van zijn lezing "De ark...? Bespottelijk!" Inderdaad is deze ark van Huibers bespottelijk. Helaas zal ds. Belder dit niet bedoelen. Het is daarom bespottelijk dat ds. Belder een lezing over deze attractie gaat geven die in het geheel niet door het ware geloof is toebereid. Als er sprake is van waar geloof bij Huibers en ds. Belder dan wordt deze attractie vandaag nog in de brand gestoken, en komt men in de schuld voor de God van hemel en aarde.

Bekeert u, bekeert u!

M.G. van der Hoeven