Beroepingswerk op kerktijden.nl is in strijd met Gods Woord

Het Reformatorisch Dagblad (RD) heeft een website www.kerktijden.nl waarop o.a. het beroepingswerk in de protestantse en reformatorische kerkverbanden wordt vermeld. Op dit moment staat er bij het actuele beroepingswerk bij de PKN het volgende vermeld:

Beroepingswerk_kerktijden (23K)

Twee predikanten uit dezelfde gemeente nemen samen een beroep aan naar een andere gemeente. Zowiezo dient het beroepingswerk van valse kerkverbanden, zoals bij de PKN en RKK het geval is, niet vermeld te worden. Ook niet van valse leraars.
Wat blijkt?
Het gaat om een mannelijke en een vrouwelijke voorganger. Ze staan beiden met hun eigen naam, hetgeen tevens nog zou suggereren dat ze samen wonen en niet gehuwd zijn. Hieronder ziet u hen beiden zoals ze op de website van de Agnus Dei gemeente in Waalre staan weergegeven:

PKN_Agnus_Dei_Waalre (21K)

Is dit een beleidswijziging bij het RD? Of zou het soms een misverstand danwel een fout zijn?
Hierover heb ik een bericht naar het RD gestuurd, waarop ik een reactie kreeg dat in het beroepingswerk altijd al het beroepingswerk wordt vermeld van alle protestantse kerkgenootschappen.

Het is dus geen fout, maar gewoon beleid van het RD om dit te doen. Bij wat meer onderzoek blijkt dat kerktijden.nl ook gemeenten met vrouwelijke predikanten vermeldt. Dat valt niet direct op (zeker als ze alleen de meisjesnaam voeren), omdat er geen mw. bij staat vermeld. Een subtiele vorm van onder het tapijt houden dat het om vrouwelijke ambtsdragers gaat?

Volgens de hoofdredactie van het RD is dat laatste echter niet het geval. Ze gaan er ook niet mee stoppen. In de papieren krant wordt al sinds jaar en dag al het beroepingswerk vermeld, van zowel mannen als vrouwen. Dat zegt niets over onze mening over vrouwelijke ambtsdragers, die is volstrekt duidelijk. Het zou een dunne krant worden als we alleen maar het nieuws vermelden waarmee we het eens waren. We willen er wel mee zeggen dat je als krant, die verslag wil doen uit de breedte van het kerkelijk leven, niet door een bericht op te nemen ook instemming betuigt met dat bericht of nieuwsfeit. Aldus de hoofdredactie van het RD.

Het is echt ongelooflijk wat hier gezegd wordt. Als het RD tegen vrouwelijke ambtsdragers is, dan dient het beroepingswerk niet vermeld te worden, net zomin er kerkdiensten met vrouwelijke voorgangers moeten worden vermeld in de krant. De PKN (in dit voorbeeld want ook andere kerkverbanden hebben vrouwelijke voorgangers) wordt gestaafd in de zonde met vrouwelijke ambtsdragers. Hoe kan een zich reformatorisch noemend dagblad daaraan meewerken? Of dit nu al jaren gebeurt of niet dat snijdt geen hout. Reformatie is nodig, zoals het RD in haar naam zo mooi heeft opgenomen. De naam dekt helaas de lading niet. De uitspraak dat het een dunne krant zou worden als ze alleen maar het nieuws vermelden waarmee ze het eens waren is een bedroevende reactie. Dan kun je net zo goed sportwedstrijden en allerlei entertainment gaan vermelden zoals dat ook in de Telegraaf staat. Dan wordt de krant in elk geval niet dunner. Het gaat de hoofdredactie van het RD kennelijk alleen maar om dunner of dikker, maar niet om de norm van Gods Woord. Wee dengenen die in hun ogen wijs, en bij zichzelven verstandig zijn, Jes. 5:21.

Er wordt verslag gedaan uit de breedte van het kerkelijke leven zeggen ze. Als een dominee (PKN, ds. Hendrikse) loochent dat God bestaat dan dient dit zeker gemeld te worden, en ook gezegd hoe godslasterlijk dit is. Maar in dit geval wordt net gedaan alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat vrouwen predikant zijn. Het gaat echter lijnrecht tegen de Bijbel in! Er is trouwens geen enkele vrouwelijke voorganger die de waarheid recht snijdt. Het RD dient alleen daarom al deze berichten niet te plaatsen. Schrijf in plaats daarvan een bijbels getuigenis tegen vrouwelijke ambtsdragers (Gen. 3:16, 1 Kor. 11:34, 1 Tim. 2:12), dan wordt het kerkvolk nog onderwezen. De profeet Jesaja sprak over het vrijuit spreken van de zonde (Jes. 3:9). Dat gebeurt door kerkelijk Nederland, en het RD, ook als het om vrouwelijke ambtsdragers gaat. Het ligt er dus wel degelijk aan hoe met deze berichtgeving wordt omgegaan!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"