Ds. F. van Binsbergen (HHK) onderwerpt zich aan, en legitimeert de islam.

In het RD van 2 maart 2019 staat een artikel (klik hier) over een HHJO-conferentie waar ds. F. van Binsbergen (HHK) heeft gesproken.

HHJO_ds_F_van_Binsbergen

Ds. van Binsbergen werpt in het begin van zijn lezing de vraag op of de jeugd in balans is? Volgens hem blijkt uit de levenswandel of we in balans zijn. Als er geen werken zijn is er geen geloof. Waar deze balans in de praktijk op neerkomt kunt u zien als hij zijn schoenen uittrekt en vervolgens de Essalaammoskee in Rotterdam betreedt. Moskee betekent 'plaats van nederwerping'. Lees het artikel in Trouw (klik hier).

Floris_van_Binsbergen_in_moskee

Door zijn schoenen uit te trekken en de moskee te betreden onderwerpt hij zich aan de islam. De islamitische reinigingswetten vereisen dat. Het is dus niet alleen om de vloerbedekking schoon te houden. Maar er is meer te zeggen.

In 638 verovert de islam het land dat de HEERE aan IsraŽl gegeven heeft, en op de plaats van een Christelijke kerk uit de Byzantijnse tijd bouwt kalief Abd al-Malik in 691-692 een moskee, de Rotskoepel, moskee van Omar. Het koepeldak van bladgoud is nu de blikvanger in het panorama van de stad Jeruzalem. Op de moskee staat een citaat uit de koran: 'allah heeft geen zoon', duidelijk gericht tegen het Christendom en tegen Johannes 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." Vanuit de andere moskee op het voormalige Tempelplein, de Al-Aqsa-moskee, wordt elke vrijdag haat gepredikt tegen de Joden. In de koran wordt Jeruzalem geen enkele keer genoemd, wel de naam ĎAl Qudsí (de heilige plaats) Het is omstreden dat dit Jeruzalem zou zijn. Waarom is Jeruzalem dan toch zo belangrijk voor moslims? Arafat riep meermalen op tot Ďjihadí voor het heilige Jeruzalem. Kinderen moeten hun bloed geven voor de bevrijding van Al-Quds. De vijandschap tegen de drie-enige God, Zijn volk IsraŽl (en dieper, het IsraŽl Gods uit Joden en heidenen) en Jeruzalem als de stad des groten Konings (Ps. 48) komt erin openbaar. Zul je zo'n Godevijandige Bašlsdienst gaan vereren met een bezoek aan een moskee?

Christus en Belial kunnen niet samengaan. Wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? (2 Kor. 6:14-17). De moskee is voor de moslims een heilige plaats en dat erken en respecteer je door je schoenen uit te doen en deze in de ogen van moslims heilige plaats te betreden. De moskee is geen gebouw waar we heen gaan voor onze dagelijkse boodschappen, het is een afgodstempel waar afgoderij wordt bedreven en waar de muren volgeschreven staan met leugenteksten.

In het artikel zegt Van Binsbergen o.a. het volgende: "Ik zie dat heel veel moslims een leven leiden waar veel mensen die zich christen noemen jaloers op kunnen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de positie van de vrouw, om het ontzag voor het heilige, om de diepe overtuiging dat reinheid en orde in het leven wezenlijk zijn. Om daarover dan te zeggen dat de satan op de achtergrond bezig is - nee, dat vind ik geen recht doen aan de persoonlijke levens van mensen."

De positie van de vrouw in de islam stelt hij ten voorbeeld, net als het ontzag voor het heilige (bedoelt wordt onheilige). Hij vindt de islam geen vondst van de satan. Wat is het dan wel, beste balancerende dominee? U bent geheel uit balans getuigende het artikel in Trouw, om met uw eigen woorden te spreken. De profeet Elia zou vandaag de dag een kopje koffie gaan drinken met de Bašlspriester om in balans te blijven. Het hele gesprek in Trouw getuigt van het hebben van respect voor elkaars opvattingen. Dat is niet hoe een geroepen dienstknecht van God handelt.

Verder lezen we in het artikel dat het niet de eerste keer is dat Van Binsbergen in de moskee is geweest. Voor zijn studie is hij er ook eens geweest. Hij zal zijn studie aan het HHK Seminarium aan de VU in Amsterdam bedoelen. Op deze Vrije Universiteit moet je geen exclusieve leer verkondigen want dan wordt je op het matje geroepen. Zelfs voor het ondertekenen van de Nashville-verklaring wordt je al door de VU op het matje geroepen. Een gereformeerde theologie-opleiding hoort helemaal niet thuis op een Vrije Universiteit. Een christen mag de aanwezigheid van moskeeŽn niet legitimeren door deze te bezoeken en de schoenen uit te doen. Hetzelfde geldt voor een hindoeÔstische tempel of een boeddhistische tempel.

Een Christen heeft dus niets te zoeken in een moskee. De werken van moskeebezoek, onderwerping aan de islam door je schoenen ervoor uit te trekken en ontkennen dat de islam satanisch is, zijn dus geen vruchten van het ware geloof. Het staat tevens haaks op artikel 36 van de Belijdenis des Geloofs om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord van het Evangelie overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geŽerd en gediend wordt, gelijk Hij in Zijn Woord gebied. In het parlement is alleen de PVV voor een verbod op de islam en bezoeken aan de moskee, al doen ze dat vanuit een seculiere visie. De SGP vaart weer eens een slappe koers bij monde van kamerlid Bisschop. Een bezoek aan de moskee is voor Bisschop geen probleem.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"