Voorkom het gebruik van gevaccineerd bloed bij bloedtransfusie

In de Andere Krant stond recent een artikel over iemand die slachtoffer is geworden van het toedienen van gevaccineerd bloed, in dit geval bloed wat besmet is met het Covid-19 mRNA-vaccin. U kunt het artikel hier lezen of op de website van de Andere Krant. Als u op betrouwbare wijze geďnformeerd wilt worden dan moet u niet bij de main stream kranten te rade gaan. Laat die links liggen.

Bloedtransfusie

In het betreffende artikel stond ook interessante informatie en tips als het gaat om bloedtransfusie. Denk hierbij aan een ijzerinfuus, autologe donatie en autotransfusie. Een andere optie die we er nog aan toe kunnen voegen is nog om dan te kijken of een familielid bloed kan doneren. We zullen dus extra alert moeten zijn als er bloed wordt toegediend.

Mensen die geen coronavaccins hebben genomen en een transfusie met gevaccineerd bloed willen vermijden, hebben meer opties dan ze vaak denken. Het klopt dat de indicaties voor ‘bestemde donatie’, waar de nabestaanden van Ems om vroegen en waarbij bloed wordt gedoneerd voor een specifieke patiënt, beperkt zijn. “Dat gebeurt alleen als het echt niet anders kan”, zegt voormalig donorarts Trudy van den Berg. “Bijvoorbeeld bij kinderen die kanker hebben en dan bloed krijgen van een ouder.”

Maar voor andere opties is de drempel lager. Zo kun je vragen om een ‘ijzerinfuus’ in plaats van een bloedtransfusie. Zo’n ijzerinfuus kan een bloedtransfusie helpen voorkomen. “Maar daar moet je bij je arts nadrukkelijk om vragen.” Dit geldt ook voor ‘autologe donatie’, waarbij je voorafgaand aan een operatie bloed doneert voor jezelf. “De medisch specialist kan dat voor je aanvragen. Het kan niet in alle gevallen, omdat je in een goede conditie moet zijn om bloed te kunnen doneren. Voor mensen met bijvoorbeeld kanker of een infectieziekte is het meestal geen optie. Maar bijvoorbeeld wel bij een heup- of knieoperatie.”

Ook ‘autotransfusie’ is een mogelijkheid. Hierbij wordt het bloed dat je tijdens een chirurgische ingreep verliest door een speciale machine (‘blood saver’) opgevangen, verwerkt en weer aan je lichaam teruggegeven. “Ziekenhuizen beschikken over die apparatuur. Maar nogmaals: je moet er nadrukkelijk om vragen bij je behandelend arts.”

Intussen streeft organisatie SafeBlood Donation Nederland er naar om op termijn ongevaccineerde bloeddonoren en -ontvangers bij elkaar te brengen. Hun website biedt veel aanvullende informatie, onder andere over autotransfusie: safeblood.ch/nl/faq

Tot slot
Dit gaat over natuurlijk bloed, wat onmisbaar is voor het natuurlijke leven. Voor het geestelijke leven hebben we echter ander bloed nodig. Alleen het bloed van Jezus Christus. de Zoon van God, reinigt van al onze zonden (1 Joh.1:7). Het gestorte hartebloed van Gods Zoon op Golgotha dient door Gods Geest te worden toegepast aan onze ziel midden in de verlorenheid van ons bestaan. Een ziel die God rechtvaardigt: Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig (Ps. 51 berijmd). Ofwel de rechtvaardiging van de goddeloze. We hebben dus een geestelijke bloedtransfusie nodig.

M.G. van der Hoeven

15 juni 2024