CGK zelf geheel tuchtwaardig en niet alleen ds. L.W. van der Meij

In het Religieuze Dagblad stond vandaag een bericht dat ds. L.W. van der Meij (CGK) wegens een grove openbare zonde uit het ambt is ontzet. Dat heeft de classis Utrecht besloten in haar vergadering van 21 december. Er is een „openbare grove zonde” aan het licht gekomen (naar art. 79 van de kerkorde), op basis waarvan de kerkenraad eerder besloot tot schorsing over te gaan. Over de precieze reden van de ontzetting uit het ambt wil de classis geen uitspraak doen, omdat het een vertrouwelijke kwestie betreft, zegt ds. J. van Walsem, voorzitter van het moderamen.

Die hele CGK heeft wel een flinke partij boter op het hoofd en is zelf tuchtwaardig. Alleen al alle ambtsdragers die eind 2013 op de Synode van de CGK unaniem voor het homo-rapport hebben gestemd dienen per direct uit het ambt ontheven te worden wegens deze grove openbare zonde. Dat geldt ook voor kerkverbanden zoals de HHK die sodomie toestaan vanwege het niet toepassen van de tucht inzake ds. D. Burggraaf met zijn coming out in 2014, of bij andere kerkverbanden zoals de PKN die sodomie in de kerkorde hebben gelegaliseerd. De kerken in Nederland zijn massaal zwanger van sodomie en zien homofilie helemaal niet als een zonde (PKN) of zien homofilie als een doorn in het vlees in plaats van een grove zonde waarop 1 Korinthe 5 van toepassing is. De kerken hebben echter massaal 1 Korinthe 5 uit de Bijbel gescheurd. Het doel van de Bijbelse tucht (als vrucht van de liefde uit God tot God) is echter de bekering van zondaren. Het blijkt wel dat men die liefde totaal mist en dat het vervangen is door een aardse liefde die het vlees streelt met uitspraken als "je mag er zijn hoor" en "we bidden voor mensen met een andere geaardheid" of spreken over homo-christenen terwijl die in de Bijbel niet bestaan. Het RD biedt dezulken allemaal een platform. Ze mogen tegenwoordig ook al aan het Heilig Avondmaal als ze hebben aangegeven homo-christen te zijn, als ze maar niet samenwonen of trouwen met iemand van het gelijke geslacht. Zeggen dat je het bent valt echter al onder het vrijuit spreken van de zonde (Jes. 3:9) en is al tuchtwaardig. Ook Jesaja heeft men dus massaal in de ban gedaan. Ze maken allemaal God tot auteur van de zonde met hun zogenaamde naastenliefde.

Lees meer over dit goddeloze CGK-besluit via de volgende link: (klik hier).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"