Clinton en Trump

Het zal niemand ontgaan zijn dat er in Amerika een flinke verkiezingsstrijd aan de gang is tussen de Democraten en de Republikeinen, tussen hun genomineerden voor de presidentsverkiezingen te weten Hillary Clinton en Donald Trump. De laatste weken werden gedomineerd door drie verkiezingsdebatten. In de rest van de wereld en ook in ons land wordt deze verkiezingstrijd met belangstelling gevolgd. De meerderheid van de Nederlanders ziet Hillary Clinton als beste kandidaat voor het presidentschap en een minderheid kiest voor Donald Trump. Vooral vanuit de PVV-aanhang en minder onder de zich christelijk noemende partijen is er een voorkeur voor Donald Trump maar ook Clinton doet mee.

Onlangs was er een debatavond in Ouddorp over de Amerikaanse presidentsverkiezingen die geleid werd door Riekelt Pasterkamp. Zie onder een korte impressie ervan:

SGP-raadslid P.C. Grinwis uit Ouddorp geeft aan dat Hillary Clinton voor meer stabiliteit kan zorgen. De politiek van Trump is niet goed voor Amerika en de Europese samenwerking.Een andere SGP-er, Ard Dam, zou met hangen en wurgen voor Clinton gaan omdat ze een betere visie heeft en dat je voor veilig moet gaan. Op ethisch gebied moeten we dan geloven dat het uiteindelijk wel goed zal komen. SGP-bestuurslid S. Soeteman zou ook voor Clinton kiezen vanwege de NAVO omdat Trump die wil afschaffen (dat is niet zo, hij wil alleen dat alle landen hun beloofde 2% bijdragen). Een ander geeft aan dat abortus en homohuwelijk belangrijk zijn in de keuze voor Trump. Installateur Jan Grinwis zegt dat de tweede man van de Republikeinen, Pence, beter zou zijn als president vanwege de christelijke normen en waarden die hij uitdraagt.

In het RD van 15 oktober 2016 stond een artikel van J. Visscher waarin diverse mensen christelijke huize hun visie geven op de keuze voor Clinton of Trump. Mr. Cor Verkade voert aan dat Trumps visie op IsraŽl gezonder is dan die van Clinton en wijst op de slechte nucleaire deal met Iran die de Obama heeft gesloten met Iran. Een ander zegt dat Clinton nog enigszins moreel besef heeft wat Trump lijkt te missen. Eimert van Middelkoop (CU en voormalig minister van defensie) zou noodgedwongen op Clinton stemmen omdat haar libertijnse uitstraling hem tegenstaat, maar van Trump zou hij nog niet eens een tweedehands auto willen kopen. Eddy Bilder (CDA-burgemeester) zou voor Trump gaan vanuit christelijk perspectief. Enfin, u kunt de reacties lezen.

Wat valt op na het lezen van al die reacties? De visie van de presidentskandidaat op mensenrechten zoals men dat noemt (abortus, euthanasie, homoseksualiteit) is in veruit de meeste gevallen ondergeschikt bij het bepalen van de keuze. Men kiest dan voor Clinton omdat die meer stabielere politiek voorstaat met betrekking tot internationale afspraken, NAVO, immigratie etc.. Trump vinden ze over het algemeen een ongeleid projectiel met zijn politieke statements en daarnaast is men niet te spreken over zijn levenswandel en -handel. Denk bijvoorbeeld aan de uitspraken over vrouwen die zijn gevonden op een video van 12 jaar geleden. De campagneteams doen trouwens niets anders om in iemands verleden te graven en zaken naar voren te brengen om een ander in discrediet te brengen. Een waar christen zal nooit iemands verleden gaan oprakelen om een ander ermee om de oren te slaan, dat wil niet zeggen dat publieke zonden niet publiek bestraft moeten worden.

Clinton begon het laatste debat met haar strijd voor de rechten van de LBGT-gemeenschap (zeg maar de rechten voor homo's en transgenders en ze promoot het huwelijk voor homo's en lesbiennes) en het zelfbeschikkingsrecht voor de vrouw (het baas-in-eigen-buik recht). Abortus noemt Clinton zelfs 'healthcare decissions of the women', een medische beslissing dus. Trump verwijt haar dat ze zelfs abortus tot net voor de geboorte toe wil staan. Aan de andere kant heeft ook Trump ooit gezegd dat hij ook pro-choice is, dus dat de keuze aan de vrouw is (1999). Op dit moment heeft hij andere visie en daar moeten we hem op beoordelen. Hij zegt een protestant (presbyterian) te zijn en naar de kerk te gaan. Clinton aan de macht is niet anders dan Obama 3.0, zo las ik ergens. Clinton noemt zich een methodist maar in de praktijk is het alleen maar het libertijnse gedachtegoed wat ze uitdraagt en wat door Bill Clinton en Barack Obama al in gang is gezet. Trump wil pro-life rechters benoemen in het hooggerechtshof, een hof wat een grote rol speelt bij het toesten van wetten aan de grondwet. Als het gaat om de buitenlandse politiek dan verwijt hij Obama en Clinton (ze was ooit minister van buitenlandse zaken) dat ze een slap beleid voeren als het gaat om het Midden-Oosten, waar Rusland nu de leiding heeft genomen. De deal met Iran is Trump ook een doorn in het oog. Wat te denken van de Amerikaanse politiek ten aanzien van het creŽren van een vacuŁm na het vertrek uit Irak met als gevolg de opkomst van Islamitische Staat en de politiek ten aanzien van het afzetten van Khadaffi in LibiŽ. Terecht voert Trump ook aan dat alle NAVO landen hun verplichtingen moeten nakomen van 2% van het BNP, en dat niet alle inspanningen vanuit de VS gedaan moeten worden als het gaat om de verdediging van NAVO-grondgebied, Japan en andere landen. Dat we vanuit Nederland dit onverantwoorde politiek vinden doet niets af aan de legitimiteit van Trumps visie op dit punt.

Trump wil een betere relatie met Rusland en ook dat getuigt van beter inzicht dan bij Obama en Clinton (en de europese leiders) te vinden is. Clinton wil wel een betere relatie met Rusland, maar dan moet Poetin eerst naar de pijpen (letterlijk want ze loopt meestal in een pantalon) van Clinton dansen. Clinton heeft een Clinton Foundation, een charitatieve instelling zullen we maar zeggen, die veel geld krijgt van allerlei donoren. Daarbij zitten ook regeringen uit Saoedi-ArabiŽ, Oman, Quatar en andere islamitische landen. Er hangt een schijn van belangenverstrengeling richting de campagne voor de presidentsverkiezingen. Ik weet wel zeker dat al die islamitische landen de IsraŽl-politiek van Trump met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van IsraŽl een doorn in het oog is. Moet je ook zien wat een ophef de PLO maakt als SGP-voorman Van der Staaij een Joodse enclave bezoekt op de westelijke Jordaanoever. Clinton heeft daarnaast een flinke scheve schaats gereden met het deleten van 30.000 e-mails (o.a. met betrekking tot LibiŽ) en ze gebruikt haar privť mailaccount voor geklassificeerde informatie. Over stabiliteit gesproken? Daar kun je dus allemaal mee wegkomen in de VS. Clinton zegt in haar laatste debat: "America is great because America is good" en Trump heeft als slogan: "Make America great again". Het zijn allebei uitspraken die getuigen van het ontbreken van de vreze Gods.

De christenheid in Nederland schijnt verder te vergeten dat een politiek ambt (net als het kerkelijk ambt) niet toekomt aan de vrouw. Je hoort helemaal niemand over die bijbelse leer. Men voert over het algemeen rationele overwegingen aan om uit twee kwaden de minst kwade te kiezen. Om even terug te komen op de uitspraak van Eimert van Middelkoop die nog geen tweedehands auto van Trump zou kopen. Het ontbreekt Van Middelkoop aan een bijbels mensbeeld. Kennelijk is hij verheven boven het bijbelse mensbeeld dat de mens een goddeloze is geworden door zijn zondeval. Dat Van Middelkoop op een vrouwelijke presidentskandidaat zou stemmen met haar baas-in-eigen-buik politiek, homorechten en transgenderrechten verplaatst hij naar het tweede plan. Een ieder die om wat voor reden dan ook op Clinton zou stemmen moet zijn of haar christen-zijn maar eens goed nakijken. Als de Heilige Geest in de overtuiging van zonden, gerechtigheid en oordeel de wet Gods komt toe te passen dan is het uit met zulk een christen-zijn.

Geve de HEERE nog waarachtige getuigen Gods die in Amerika mogen spreken: "Alzo zegt de HEERE!". Die het volk mogen opwekken tot waarachtige bekering. Dat het ware christenvolk bidden mag voor de overheid, die als macht over het volk gesteld is, want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd (Romeinen 13:1-7). Maakt het dan niet uit wie er in Amerika aan de macht komt? Als de vreze Gods in de beoefening is dan geeft Romeinen 13 in de toepassing als vrucht om heilig te mogen rusten in Gods beleid en uit te zien naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus ten oordeel. In dit ondermaanse geldt dat de verborgen dingen voor de HEERE onze God zijn, maar de geopenbaarde dingen voor ons en voor onze kinderen zijn tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet (Deut. 29:29). Kan een christen zich dan inlaten met de democratische politiek zoals die op dit moment onder ons en in de VS aanwezig is? Geenszins. Amendement I van de Grondwet van de Verenigde Staten is een onderdeel van de Bill of Rights, die in 15 december 1791 werd toegevoegd aan de constitutie. Het artikel verbiedt het Congres om wetten aan te nemen die een staatsgodsdienst creŽren of ťťn godsdienst boven een ander plaatsen, het recht op vrijheid van godsdienst verbieden, de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid belemmeren of de vrijheid van vereniging hinderen (bron wikipedia). Kortom, ook in Amerika is er de vrijheid om de afgoden te dienen en is dit per grondwet vastgelegd, net als in Nederland. In Nederland is er daarnaast ook nog het artikel 1 betreffende de mensenrechten waarbij mensen het recht hebben om homoseksueel te zijn of zich van geslacht te laten veranderen (transgender), biseksueel te zijn of transseksueel te zijn. Artikel 1 in Nederland leert dus dat een mens het recht heeft om te zondigen! Geen enkele ware christen, in Amerika of waar dan ook, kan stemmen op politici die de eed afleggen op zulke grondwetten met bijbehorende goddeloze grondwetartikelen. Waarom niet? Omdat het Woord van God, ofwel de woorden dezer wet, de leer van Christus, al hun vermaking is geworden. De HEERE regeert, dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubs; de aarde bewege zich. De HEERE is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken. Dat zij Uw grote en vreselijke Naam loven, die heilig is (Psalm 99:2-3).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"