Het corona-vaccin is genetische mutatie

Bill Gates
Het corona-vaccin houdt de gemoederen nogal bezig. De overheid ziet het als enige middel om de coronamaatregelen terug te draaien. Ook in de refogelederen wordt er druk over gediscussierd. Onlangs nog een vals RD-artikel van Pieter Beens waarbij Bill Gates de handen boven het hoofd wordt gehouden (klik hier). Bill Gates heeft gezegd dat vaccins nodig zijn om de groei van de wereldbevolking af te remmen. We hebben in Kenia gezien dat in vaccins ook stoffen waren gestopt die de onvruchtbaarheid van vrouwen doet toenemen. Hij houdt een pleidooi dat het opheffen van de coronamaatregelen pas kan als de hele wereldbevolking wordt gevaccineerd tegen COVID-19. En dat voor een ziekte die qua mortaliteit vergelijkbaar is met een griepgolf. Onderzoeken naar schadelijke gevolgen van vaccinaties gaat hij tegen. Dat heeft hij ook tegen president Trump gezegd na twee gesprekken over vaccinaties in 2017. Bill Gates is financieer van de WHO, het RIVM, mediabedrijven en hij heeft een eigen stichting (Bill & Melinda Gates Foundation) die naast naast vaccins ook abortus promoot. Bill Gates was mede organisator van Event 201 (eind 2019), waar een pandemie werd geoefend met het coronavirus. Wel toevallig allemaal. Bill Gates wil een digitaal certificaat waarop staat welke vaccinaties je hebt gehad, zodat op die manier personen gecontroleerd kunnen worden en grondrechten kunnen worden ontzegd als het certificaat niet op orde is. Het niveau van journalistiek in het RD is om te huilen. Ze laten het allemaal liggen en zetten het weg in de hoek van complotdenken. Lange Frans wordt genoemd (wiens youtube kanaal verwijderd is), maar deze wereldse man doet nog onderzoek en spreekt met mensen die kennis van zaken hebben, onder andere ook over het pedofiele netwerk in Nederland. Het RD stopt het net als het vaticaan in de doofpot en zet het weg als complotdenken. Genoeg erover. U gaat zelf maar op onderzoek uit en dan zult u ontdekken dat het RD continue leugens verspreid over Bill Gates, net als die betoverde ds. W.A. Zondag (GREM-GREM-RD-SGP-dominee). Verder verwijs ik u naar artikelen over Bill Gates op deze website. Zoek maar op "Gates" in de zoekbox en u vindt diverse artikelen.

Injecteerbare anticonceptiva
Zoals gezegd kunnen vaccinaties voor diverse doeleinden worden gebruikt, ook als injecteerbare anticonceptiva. Hier wordt al tientallen jaren onderzoek naar gedaan. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NVTG) werd al in 1996 een artikel gepubliceerd van de hand van dhr. Wildschut die inging op controversiële anticonceptie: immunisatie tegen humaan choriongonadotrofine (hCG).
(klik hier). Humaan choriongonadotrofine (hCG) is een hormoon dat tijdens een zwangerschap door de placenta wordt geproduceerd. Vanaf de innesteling gaat de syncytiotrofoblast, een weefsel dat ontstaat na innesteling van een bevruchte eicel in de baarmoederwand, hCG produceren. In dit artikel wordt nu net een link gelegd met tetanus. In een aantal ontwikkelingslanden, waaronder Iran en delen van Afrika, is reeds een duidelijke behoefte aan injecteerbare anticonceptiva geconstateerd schrijft Wildschut (MGvd: Lees gecreëerd). Bill Gates is in Kenia betrokken geweest met zijn foundation bij de Tetanus vaccinaties zoals we hierboven al aangaven. HCG (human chorionic gonadotropin) in vaccins maakt vrouwen onvruchtbaar en het gonadotropin-releasing hormoon (GNRH) verlaagt het aantal zaadcellen bij mannen, verkleint de testikels, vernietigd het mitochondriaal DNA en verkleint de prostaat.

Op 24 oktober 1985 stond er een klein bericht in het RD dat een vaccin tegen zwangerschap in de maak is (klik hier). De researchafdeling van Organon is bezig met het ontwikkelen van mogelijkheden om vrouwen tegen zwangerschap in te enten. De directeur van deze afdeling, dr. K. Wiedhaup, heeft dit gisteren in Oss meegedeeld op een internationale conferentie over geboorteregeling en gezinsplanning in ontwikkelingslanden. Bij de vaccinatie gaat het om het toedienen van afweerstoffen tegen het zwangerschapshormoon HCG. De inenting zou gedurende een aantal maanden werken. Het kan overigens volgens Wiedhaup nog jaren duren voordat deze vaccinatie in de praktijk kan worden toegepast. Hetzelfde geldt voor het implanteren van een membraampje in de bovenarm dat elke dag een kleine hoeveelheid van een anticonceptiemiddel „telaat" en dat gedurende enkele jaren zwangerschap voorkomt. Het toont maar aan dat men al langer bezig is met vaccinaties en anticonceptiva. We hebben dus wel bewezen dat dit geen complottheorie is.

ResearchGate
Op de website van ResearchGate, een professioneel netwerk van wetenschappers en onderzoekers, is een artikel te vinden die ingaat op het feit dat hCG is gevonden in het Tetanus vaccinatieprogramma van de wereld gezondheidsorganiatie WHO (waarvan Bill Gates nu de grootste financiele supporter is). Het is dus onweerlegbaar dat Bill Gates en de WHO onder één hoedje spelen
(klik hier). We lezen onder andere in het rapport: "The Kissinger Report also blamed population growth for pollution far in advance of the 2009 issue of the WHO Bulletin, where Bryant et al. [61] predicted a “significant increase of greenhouse gas emissions” (p. 852). That WHO publication estimated a rise in global population from around 6.8 billion people in 2009 to 9.2 billion by 2050. Extending that WHO argument, Bill Gates in 2010 expressed the hope that vaccines along with “family planning” could bring population growth to nearer to zero [71], ofwel: "Het Kissinger-rapport gaf ook de schuld van de vervuiling aan de bevolkingsgroei. Ver vooruitlopend op de 2009 editie van het WHO Bulletin, waarin Bryant et al. [61] een "aanzienlijke toename van de uitstoot van broeikasgassen" voorspelde (p. 852). Die WHO-publicatie schatte een stijging van de wereldbevolking van ongeveer 6,8 miljard mensen in 2009 tot 9,2 miljard in 2050. Dat WHO-argument uitbreidend, sprak Bill Gates in 2010 de hoop uit dat de vaccins samen met "gezinsplanning" de bevolkingsgroei tot bijna nul zou kunnen brengen [71]. Kortom, de uitstoot van CO2 en de bevolkingsgroei worden aan elkaar gelinkt. Dat geldt overigens ook voor de consumptie van vlees. Binnen de EU zijn al plannen dat we veel minder vlees moeten gaan eten en meer insecten, want de veestapel zorgt voor uitstoot van broeikasgassen en dus de opwarming van de aarde. Terwijl we al lang weten dat er op aarde koude en warme periodes zijn en dat de mens daar geen invloed op heeft (dat is wat anders dan vervuiling en smog vorming natuurlijk). Dat er nu mammoeten worden ontdekt in permafrost gebieden (zoals in Rusland) geeft al aan dat er toen een warmer klimaat was waar die dieren leefden. Er waren toen geen 7 miljard mensen en er was geen industrie. Klimaat, bevolkinggroei, vaccinatie, de veestapel, corona. Het wordt allemaal aan elkaar gelinkt. In de main stream media noemen ze dat complottheoriën.

Genetische modificatie

Veiligheid vaccins
Als we sommige experts, journalisten en politici mogen geloven, is het eigenlijk pas verantwoord om de lockdown op te heffen en we weer ‘normaal’ te kunnen leven, wanneer er een vaccin is, en we die ook allemaal verplicht gaan krijgen. Grotere onzin is bijna niet denkbaar. Een uitzending op The Highwire in december 2019 ging niet over corona maar wel over de veiligheid en effectiviteit van vaccins in het algemeen. Een groot aantal artsen, medisch wetenschappers en hoogleraren beweren glashard dat vaccins veilig en effectief zijn. Erg veilig en erg effectief zelfs, volgens sommigen. Maar de sprekers op de topconferentie over vaccinveiligheid op 2 en 3 december 2019 in Genève, Zwitserland, geven toch een heel ander beeld. Of ze in de gaten hadden dat de camera’s draaiden of niet, het staat gewoon vast op beeld en geluid. De critici op de vaccinatieprogramma’s hoeven zelf geen argumenten meer aan te dragen, de wetenschappelijke top komt er zelf al mee. Lees verder in het volgende artikel, waarin u ook een video kunt bekijken over veiligheid en effectiviteit van vaccins
(klik hier).

Schokkend is ook wat we lezen in enkele reacties op dit artikel (klik hier). Hierbij een citaat van dr. Dolores Cahill, een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van bio-medicijnen: "In 2003 ging SARS-CoV-1 de wereld rond en volgens de WHO waren er maar 770 doden wereldwijd. Sinds 2003 zijn er nog 2 andere virussen viraal gegaan en 7 tot 15% van de wereldbevolking was daarna immuun voor dit virus en heeft dus antilichamen.

We hadden vanaf december 2019 drie verschillende griepvirussen die ronddwaalden over de planeet: Influenza B, Influenza A en COVID-19. COVID-19 raakte vooral oudere mensen en er was, immunologisch gezien, absoluut geen reden om gezonde mensen in quarantaine te zetten. Bovendien hebben we simpele preventieve mogelijkheden: met vit. D, vit. C en zink geef je het immuunsysteem een boost en met gezonde voeding ben je bestand tegen een virus. Je raakt besmet en hebt nauwelijks symptomen. Als je gezonde mensen laat besmetten zullen ze nauwelijks ziek worden en na de besmetting zijn ze immuun. De oudere mensen die je hebt geïsoleerd, kunnen na enige tijd weer naar buiten.

Er was al groepsimmuniteit voordat COVID-19 verscheen: in Ierland alleen al waren er toen reeds 400.000 inwoners met COVID-19-antilichamen. Mensen met een bepaalde bloedgroep hebben niet eens een receptor voor SARS-CoV-2, dus die worden nooit ziek. In Wuhan kregen mensen al hydroxychloroquine en dat hielp. Bovendien werd de provincie afgesloten. Eén tabletje kost €0,10. Ze hadden het immuunsysteem moeten aansterken in de rest van de wereld, in gebieden waar veel ouderen wonen èn waar ook veel luchtvervuiling bestaat (Noord-Italië). Amerikaanse soldaten hadden griepvaccins gekregen in 2017 en 2018. Dezelfde vaccins werden in Wuhan en Italië (met name in Lombardije) verspreid. Heel wat soldaten kregen heftige reacties na aanraking met SARS-CoV-2 als gevolg van cytokinestormen: deze vaccins zijn namelijk ontwikkeld op basis van hondenweefsel en honden staan bekend om hun vele coronavirussen.

Na 17 jaar is het nog steeds niet mogelijk vaccins tegen coronavirussen te ontwikkelen. Er bestaat ook geen enkele noodzaak omdat coronavirussen heel snel muteren. Het duurt minstens een jaar voordat er een vaccin is en dat moet worden getest met randomized placebo-controles, anders is het dus niet veilig! Vele hulpstoffen zoals aluminium- en kwikverbindingen in vaccins zijn sowieso al slecht voor het immuunsysteem. Het is al 60 jaar bekend dat een gewone olie genoeg prikkel geeft tot antilichaamproductie. Het is dus nergens voor nodig om aluminium-, kwik- of DNA-derivaten toe te voegen aan een vaccin. Mondkapjes verminderen de zuurstofopname, brengen het lichaam in een zuurstof-stress en daardoor wordt het immuunsysteem afgeremd. Er is geen basis voor social distancing want er bestaan maar drie micro-organismen die zich op korte afstand verspreiden: tuberculose, pokken en ebola. Dit is de nieuwe idiotie: ons immuunsysteem zou er in 2020 plotseling mee ophouden.

COVID-19-vaccin bevat anti-hCG, naast CTP (een mix van 37 aminozuren)
In Groot-Brittannië zijn 34 van de 37 leden van het UK Vaccine Network financieel gebonden aan de Bill & Melinda Gates Foundation. GlaxoSmith Kline is de grote producent die bezig is om samen met Bill Gates en Microsoft vaccins te ontwikkelen die injecteerbare chips bevatten.

Het reeds ontwikkelde COVID-19-vaccin bevat anti-hCG, naast CTP (een mix van 37 aminozuren). Dr. Andrew Preston van het Milner Centre for Evolution aan de Bath University heeft 30 miljoen euro ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation om een trial uit te voeren. Hij werkt samen met dr. Eric Harvill van de Penn State University die 11 miljoen euro heeft ontvangen van Gates. Preston werkt samen met GSK Biologicals in Wavre (België) dat dagelijks al 2 miljoen vaccins produceert. Dr. Ernst van de University of Baltimore heeft 8 miljoen euro ontvangen. In deze trial is al gebleken dat van 63 vrouwelijke deelnemers 61 vrouwen onvruchtbaar zijn geworden na toediening van het genoemde vaccin. Vaccins met dit antigeen zijn voorheen al succesvol getest in Kenia door bedrijven van de Bill & Melinda Gates Foundation met het oog op geboortebeperking.

Mannen krijgen een ander vaccin toegediend dat het anti-GnRH bevat. Dit is een antigeen dat de testikels doet krimpen, waarna het testosteron-niveau daalt en de prostaat atrofieert. Dit antigeen vernietigt bovendien de mitochondriën van spermacellen en vrouwen die met dit sperma worden “besmet”, worden eveneens onvruchtbaar, zelfs zonder toediening van de vrouwelijke variant van het vaccin.

Daarnaast bevatten beide vaccinsoorten carcinogene hulpstoffen, waarvan dr. Dolores Cahill al herhaaldelijk heeft verklaard dat deze totaal onnodig zijn. Zij ontwikkelt biomarkers voor biomedische applicaties. Na 7-10 jaar zal men een gigantische geboorte-afname kunnen constateren. Wanneer men dit globaal extrapoleert, zal er na die tijd bijgevolg extinctie van de mensheid optreden. Het is mij een raadsel wat dit te maken heeft met SARS-CoV-2 / COVID-19. Dit lijkt wel aan te sluiten bij de doelstellingen van Agenda 2030.

Het corona-vaccin is geplande geboorte beperking en past helemaal in de strategie van de globalisten om zogenaamd de wereld te redden. Daarvoor hebben ze hun globalistische Agenda 2030 / Agenda 21 met de 17 Sustainable Development Goals die tot wereldwijde wet zijn verheven. VN, WHO, EU, Wereldbank, World Economic Forum, Bill & Melinda Gates foundation werken hierbij samen. Een Global Reset is gestart met deze zogenaamde corona pandemie waarbij het plan 'Build Better Back' wordt uitgevoerd. Dat is ook de verkiezingsleus van de Democraten in de VS. Toevallig is het niet.

Pierre Capel: wat is het vaccin?

Vaccin is genetische modificatie en brengt SARS-Cov-2 eiwit permanent in uw lichaam
Deze uitspraak is van Pierre Capel, emeritus hoogleraar immunologie. We laten hem aan het woord: "Het is géén vaccin; SARS-CoV-2 eiwit wordt in jouw genoom gebracht. Maar ze hebben iets bedacht: HET vaccin. Met testen met onder meer het Oxford vaccin is het al een paar keer uit de hand gelopen (ontsteking ruggenmerg / verlamming). ‘Mwah, moet kunnen…,’ vervolgt Capel met cynische ondertoon. Maar het IS helemaal geen vaccin! Het is genetische modificatie. Het is namelijk een adenovirus van een chimpansee, dat ze zo hebben gemodificeerd dat het ook bij mensen binnen kan komen. In dat virus hebben ze het spike eiwit (het eiwit waar corona aan bindt) erin gekloond. Dit is gewoon genetische modificatie, géén vaccin. Het werd gekweekt in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale niercellen.

Wat ze doen? Het SARS-Cov-2 eiwit inbrengen in jouw genoom, en op allerlei weefsels tot expressie brengen. Dan hopen ze maar dat daar een afweerreactie tegen komt die iets doet. Maar het kan ook gigantisch uit de hand lopen*. Als we dan ook nog zien dat hiervoor menselijke embryo’s zijn gebruikt, waar wat tumor genen in zijn gezet om ze te laten groeien, dan is dit gewoon genetische modificatie. (*Mijn idee daarbij? Het Covid vaccin gaat de volgende ‘pandemie’ veroorzaken, die zal worden aangegrepen voor nóg meer vaccinatierondes. Het uiteindelijke doel: de hele wereldbevolking verplicht meerder malen vaccineren en dus genetisch modificeren, en tegelijkertijd alle ‘weigeraars’ uitsluiten, en op den duur ook opruimen).

Vanaf volgend jaar wordt de hele mensheid genetisch gemodificeerd. Wat er vanaf volgend jaar wereldwijd op ongekend massale schaal zal worden gedaan is dus het genetisch modificeren van de hele mensheid. Dat wordt eufemistisch ‘vaccineren’ genoemd. Het IS geen vaccin, dat zijn eiwitten of membraan fragmenten van bacteriën of virussen, vermengd met een hoop prut, om het immuunsysteem te stimuleren. Maar als je dat er dan inspuit en er komt een reactie, dan is het weg. Het Oxford vaccin is echter geen vaccin, en gaat NIET weg.

Menselijke embryo’s… genetisch modificeren van MENSEN… en daar gaan de twee christelijke partijen in het kabinet, met een christelijke minister van Volksgezondheid, mee akkoord? Werkelijk, CDA en CU?? U claimt de God van de Bijbel te volgen, maar u tart ondertussen Zijn meest heilige regels en principes? En hun kiezers vinden dat allemaal prima, en stemmen in maart gewoon wéér op deze partijen?

Omdat het coronavirus als een razende muteert, is het maar zeer de vraag of die mutaties ook in het spike eiwit in het vaccin zitten. Is dat niet het geval (en die kans is buitengewoon groot, om niet te zeggen bijna 100%), dan heeft dit ‘vaccin’ überhaupt geen enkele zin. Er wordt dus een nieuwe techniek gebruikt: genetisch modificeren, in plaats van vaccineren. Daar is erg veel onkunde over. Dierproeven worden haastig overgeslagen, en er wordt van alles en nog wat gebruld, en dat wordt dan de ‘redding’ van alles. Capel laat hierbij een treffend plaatje zien van een bovengrondse kernproef in de VS in de jaren ’50, waar honderden soldaten op enige afstand naar zitten te kijken. Zij hadden te horen gekregen dat een ‘goede zonnebril’ hen voldoende zou beschermen… (In de jaren ’70 hadden bijna al deze jongens leukemie en andere tumoren gekregen)."

Lees verder in het volgende artikel: (klik hier).

M.G. van der Hoeven

7 november 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"