Het coronavirus (1)

Het zal u niet ontgaan zijn dat het coronavirus het hele dagelijkse leven in ons land volledig beheerst. Het is alles corona wat de klok slaat in de politiek en de media. In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. COVID-19 staat voor corona (CO) virus (VI) disease (D) opgedoken in 2019 (19). De meeste patiŽnten met dit virus hebben last van koorts en luchtwegklachten. Nederland is compleet in paniek en de ene paniekreactie na de andere komt vanuit de overheden. De laatste stand van zaken nu is dat bijeenkomsten tot 1 juni worden verboden. Daar zullen dan ook wel de kerkdiensten onder gaan vallen. Al is er nu weer verwarring over wat de maatregelen precies inhouden. Ook mag je eigenlijk alleen naar buiten als het nodig is (supermarkt, apotheek, huisarts, ziekenhuis) en liefst alleen. Uitzonderingen zijn er nog voor noodzakelijke beroepen zoals de zorg, industriŽle processen, voedselproductie enz... Bij overtreding van de regels mag de politie nu boetes van 400 euro gaan uitschrijven aan personen en wel tot 4000 euro voor bedrijven.

Corona virus

Wat is er allemaal aan de hand?

De directeur van de World Healthcare Organization (WHO), de Wereld Gezondheids Organisatie, heeft nog niet zolang geleden gezegd dat mensen ziek kunnen worden en dat het voor de meeste mensen niet dodelijk is, maar dat het dodelijk kan zijn. De meeste mensen herstellen. Wat hij er niet bij vertelde was dat dit ook voor de griep geldt. De WHO stelt dat 3,4% van de wereldwijd gerapporteerde gevallen sterft, en dat dit bij de griep 0,1% is. Dus is het coronavirus veel dodelijker dan het griepvirus volgens de WHO. Hoe komt de WHO aan die 0,1%?

Het lijkt erop dat de WHO het aantal griepdoden (deaths) vergelijkt met het aantal doktersbezoeken (medical visits). Hieronder een tabel van de CDC uit de VS:

20200323_Preliminary_US_Flu_Burden_Estimates (673K)

En een tabel over de periode 2010-2019 van hetzelfde CDC (de Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention, vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM instituut) met het aantal griepgevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de VS:

20200323_CDC_influenza-burden-chart (47K)

Zie ook hier meer informatie over de griep in Amerika op de website van de CDC (bron). Als je het aantal doden neemt op het aantal ziektegevallen dan kom je rond de 0,1% uit. Wereldwijd zal het dus rond de 0,1% liggen. Als we echter kijken naar de feiten met betrekking tot de griep dan zegt de WHO het volgende:

Illnesses range from mild to severe and even death. Hospitalization and death occur mainly among high risk groups. Worldwide, these annual epidemics are estimated to result in about 3 to 5 million cases of severe illness, and about 290 000 to 650 000 respiratory deaths (bron). Ze zeggen dus dat er wereldwijd tussen de 3 en 5 miljoen ernstige griepgevallen zijn (dat zijn dan geteste gevallen) met ziekenhuisopname waarbij er 290.000 tot 650.000 doden vallen ten gevolge van ademhalingsproblemen. Dat is een percentage van 10%. Wat dan wel belangrijk is, is het feit of bij de ziekenhuisopname blijkt dat men wel degelijk griep had. Dat is te bepalen door laboratorium testen. Hieronder van de CDC de volgende tabel vanaf september 2019 tot heden wat betreft de griep (flu) in de Verenigde Staten:

20200323_CDC_data_flu_aantallen_USA

20200323_CDC_data_flu_USA

Dit is heel belangrijk! Van het aantal ziekenhuisopnames die verwacht worden deze griepperiode (390.000) is er werkelijk gebleken dat er 231.654 mensen met griep waren (geteste gevallen). Van die 231.654 verwacht het CDC dat er 23.000 zullen sterven. Dat is een percentage van 10%. Voor meer informatie over de huidige griepperiode verwijs ik u naar de website van het CDC (bron).

Hoe was de situatie met betrekking tot de griep in Nederland, bijvoorbeeld in 2017-2018?
Hieronder treft u de gegevens van het RIVM:

20200323_Feiten_en_cijfers_griep_in_Nederland_2017-2018

Er was een oversterfte zoals men dat noemt van 9500 personen ten gevolge van de griep. Zie verder gegevens bij het RIVM (bron). Een zeer hoog aantal als we dat vergelijken met het aantal ziekenhuisopnames. In Nederland sterven ongeveer 150.000 personen per jaar. Dan heeft u een indruk over de aantallen. Klom de politiek en de media toen in de hoogste boom? Toespraken van de premier en de koning? Werd er toen gesproken over een lockdown? Vette koeienletters in de kranten? Niets van dat alles!
Hieronder kunt u een grafiek zien met het aantal sterfgevallen over de eerste 11 weken in 2018, 2019 en 2020. U ziet dat 2019 ongeveer gelijk is aan 2020. Het jaar 2018 was hoger wat verband houdt met de eerder genoemde oversterfte. Deze data kunt u terugvinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek
(bron).

Sterfgevallen_2018-2020_week_1-11

Voor het coronavirus (COVID-19) stelt de WHO dat er wereldwijd 3,4% van de gerapporteerde gevallen sterft. Dat zijn dus die gevallen waarvan in het laboratorium is vastgesteld dat een patient het coronavirus heeft. Het totaal aantal ziektegevallen kent men niet, omdat men die ervaring niet heeft. Het laatste rapport van de WHO meldt dat er 332.930 bevestigde gevallen zijn (vastgesteld door testen) en 14.510 doden. Dat is ongeveer 4,3%. Dat is dus een stuk lager dan de 10% bij de griep. De actuele stand van zaken met betrekking tot het coronavirus en aantal geregistreerde gevallen en aantal doden vindt u op de website van de WHO (bron).

20200323_WHO_Coronavirus_Report_63

Hoe is de situatie in Nederland met betrekking tot het coronavirus op dit moment?

20200323_RIVM_status_coronavirus

We zien in de Nederlandse situatie ook een getal van 4,5% als het gaat om sterfgevallen ten opzichte van het aantal geteste gemelde gevallen. In voetnoot 1 verwijs het RIVM ernaar dat het werkelijke aantal corona patienten hoger is omdat niet iedereen getest wordt. Het aantal van 4749 is niet alleen gemeld maar ook getest. Vergelijk dit eens met het aantal griepdoden in 2017-2018 (9500) en het aantal ziekenhuisopnames (16.000).

Kortom, we kunnen concluderen dat het coronavirus niet 34x zoveel doden geeft (3,4% / 0.1%) dan bij de griep. De werkelijkheid is anders. Het is 10% bij de griep en 4,5% bij corona! Er wordt dus enorm gegoocheld met getallen door de WHO, en onze overheid volgt dit soort instituten blindelings als ze opdragen om alles uit de kast te trekken (pulling out all the stops) om het coronavirus te bestrijden. Men doet voorkomen alsof er een dusdanig urgente situatie is ontstaan die het overheidsoptreden in Nederland en wereldwijd rechtvaardigt. Men slaat compleet door en gooit de hele economie plat, met alle gevolgen van dien. Men reageert puur door de angst en paniek. Parallellen zijn direct te trekken met de klimaathysterie die in ons land en andere lande opgeld doet.

20200323_Toespraak_Rutte

Minister-president Rutte schreeuwt dat meer dan de helft van de bevolking het virus zal krijgen. Pure angst wordt gezaaid! Niet alleen in Nederland maar in de meeste landen. Rutte sprak van groepsimmuniteit die optreedt als zoveel mogelijk mensen het coronavirus krijgen. Op die manier kun je ook zwakkere mensen beschermen. Vaccinaties zijn dus niet nodig, want dat zegt hij eigenlijk. Daar moet u eens over nadenken! Rutte heeft ook in de media gezegd dat de coronacrisis de ergste crisis na WO-II. Hoe durft die man dat te zeggen met zijn grote mond?! 53 miljoen doden in WO-2 en 6 miljoen Joden vergast. 30.000 abortusdoden alleen al in Nederland elk jaar. Dat vindt hij geen crisis. Wat te denken van al die oorlogen die het Westen de laatste decennia is begonnen met duizenden en nog eens duizenden doden en complete chaos. Denk aan Irak. Denk aan LibiŽ. Denk aan het steunen van terroristische organisaties in SyriŽ. En nu de ergste crisis met corona? Het is een grove schande! Deze crisis is georkestreerd. Er komen al signalen dat familieleden niet bij stervenden in het verzorgingshuis mogen komen vanwege de opgelegd corona-maatregelen. Het is een grove schande! Allemaal begonnen met de directeur van de WHO met uitspraken die u hieronder als ondertiteling vindt weergegeven (en naar ik geloof is het allemaal afgesproken op geheime bijeenkomsten van de Bilderberg Conferenties):

WHO_Briefing_1

WHO_Briefing_2

WHO_Briefing_3

WHO_Briefing_4

In Nederland zijn virologen als Ab Osterhaus ineens sterren bij de Main Stream Media. Hij roept continue om een lockdown. Het is geen onomstreden viroloog zoals in een volgend artikel valt te lezen: (klik hier). Hieronder treft u een video aan van mediaster Ab Osterhaus die een fles whiskey opentrekt bij het eerste geval van de Mexicaanse Griep in Nederland in 2009. Walgelijk gewoon. Fleur Agema (PVV) was toen het enige Tweede Kamerlid die deze man ontmaskerde, maar minister Klink wuifde alle kritiek weg. Helaas is de PVV nu met het coronavirus de weg volledig kwijt.

Ook in de politiek roept men om een lockdown of geeft men aan dat dit scenario tot de mogelijkheden behoort. De berichtgeving is helemaal geÔndoctrineerd met beelden van overstromende ziekenhuizen, corona patiŽnten die zelfs in een ziekenhuis in Madrid in de gang op de grond liggen. Berichten dat het helemaal misgaat in ziekenhuizen in Brabant. De ziekenhuizen zijn in rep en roer vanwege te weinig IC-bedden. We hebben een enorm laag aantal IC-bedden op 100.000 mensen. Duitsland en zelfs ItalŽ hebben veel meer IC-bedden. Er wordt allemaal moord en brand geschreeuwd terwijl men gewoon rustig afspraken met andere ziekenhuizen in Nederland kan maken, en zelfs met ziekenhuizen in Duitsland, waar veel minder corona patiŽnten zijn. Het wordt in de media bewust allemaal opgeblazen.

20200323_Grapperhaus_het_kost_levens

Minister Grapperhaus (CDA) durft het te zeggen dat de mensen die met mooi weer op het strand wandelen ervoor zorgen dat er doden vallen. Het kost levens zei hij tijdens de perspresentatie op maandag 23 maart. Je wordt voor moordenaars uitgemaakt als je niet meedoet met die overheidsgekte. En als alles voorbij is dan mag je weer een heleboel feestjes geven volgens Grapperhaus. Die man is compleet gek geworden. Is er enig kamerlid die een motie van wantrouwen indient tegen deze paniekzaaiers? Waar blijft de SGP? In het RD schrijft Wim van Egdom op 20 maart jl. dat premier Rutte uitleg gaf en dat koning Willem-Alexander troost biedt. Rutte zaaide echter angst door te stellen dat de meerderheid van de bevolking het coronavirus krijgt en dat we op de wetenschap moeten vertrouwen.

20200323_Toespraak_Koning_WA

De koning hield een puur atheÔstisch praatje met zijn oproep om op het RIVM (Jaap van Dissel) en de GGD te vertrouwen. De koning is een pure atheÔst en spreekt wel aan het einde van de troonrede 'U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden', maar het heeft niets om het lijf. Hij zegt het omdat het er staat. In werkelijkheid vertrouwt hij God niet maar instituten. Het wordt allemaal ingezegend in het RD en Refo Nederland. Ze vergapen zich aan Achab en Izebel koningshuis in bladen als Terdege en Gezinsgids, hangen op koningsdag netjes de vlag uit. Het is pure afgoderij. Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt, Jeremia 17:5. Het geldt niet alleen de koning maar ook ons. Kwalijke gebeden worden volgens de apostel Jacobus niet verhoord. God is een God van waarheid. Wel is het geboden om te bidden voor degenen die over ons gesteld zijn, zowel voor de overheid als het koningshuis. Maar dat is wat anders dan de afgoderij die binnen Refo Nederland wordt bedreven.

De overheid en de media zijn alleen maar negatieve berichtgeving over de bevolking aan het uitgieten bestaande uit angstberichten (meer dan de helft van de bevolking krijgt corona en het is dodelijk), paniekzaaierij die allerlei paniekreacties onder de bevolking teweeg brengen zoals het hamsteren van voedsel en het dreigen met een volledige lockdown (zoals in ItaliŽ, Frankrijk en Spanje. Er zijn zelfs beelden waarbij de politie in een EU-land mensen die zich toch buiten wagen te molesteren. Het is waar gebeurd, ook met oudere mensen. Verschrikkelijk is het allemaal. In NAZI Duitsland wist men ook hoe het werkte. Joseph Goebbels, minister van propaganda voor de nazi-Duitse regering van het Derde Rijk, begreep de kracht van het herhalen van leugens. "Als je een leugen vertelt die groot genoeg is en deze blijft herhalen," zei hij, "zullen mensen het uiteindelijk gaan geloven." Het is precies wat hier gebeurd! Het coronavirus is er en mensen kunnen er ziek van worden. Er zijn er zelfs die het niet overleven. Dat gebeurt echter ook met het griepvirus! Alle maatregelen zijn buiten alle proporties!

Wat te denken van de jaarlijkse verkeersslachtoffers. Leggen we dan ook het vervoer stil om deze verkeersslachtoffers te voorkomen? Econoom Kees de Kort sprak onlangs voor BNR nieuwsradio en zei o.a.: "We storten de economie in een peilloos diep gat. In de VS zijn nu al vijftien miljoen mensen werkloos, dat is tien procent van de beroepsbevolking. Daar komt in de komende weken nog flink wat bij, waardoor zo'n achttien procent van de Amerikaanse beroepsbevolking werkloos wordt. Dat is desastreus. We zetten de wereld op z'n kop en dwingen de economie op de knieŽn om te zorgen dat van een hele kleine groep mensen het leven verlengd wordt. Ik vind het een krankzinnige prijs. Wat denk je dat financiŽle stress als gevolg van een economische crisis met de gezondheid doet? Luister dus niet alleen naar medici, maar laat ook economen meepraten. Denk na over de consequenties, die zijn vele malen groter dan nu in de zorg."

President Donald Trump (USA) zei:"We kunnen het geneesmiddel niet erger laten zijn dan het probleem zelf. Aan het einde van de periode van 15 dagen zullen we een beslissing nemen over welke kant we op willen!"

20200323_Trump

In de media zijn gelukkig nog geluiden te horen waarbij men met de feiten komt. Een voorbeeld is Robert Jensen. Hij stelt de overheidsmanipulatie en de valse berichtgeving via de Main Stream Media, en daar behoort ook het RD toe (helaas voor u als u zo gehecht bent aan uw krantje), aan de kaak. Hij is een voorbeeld van iemand waarvan geldt: "En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht, Lukas 16:8". Bekijk zijn relaas maar eens in de volgende video (waarbij altijd geldt dat u moet luisteren met onderscheid):

Als we zien hoe blindelings mensen de overheid volgen, terwijl die overheid leugen op leugen stapelt, is de quote van Albert Einstein zeker van toepassing:

Albert_Einstein_quote

Er zijn in het huidig tijdsgewricht nog maar weinig publieke figuren die ageren tegen de volslagen gekte die er heerst. Het lijkt wel of iedereen compleet van zijn verstand is beroofd en niet meer normaal kan denken. Dat is het geval als mensen compleet beheerst worden door angst en paniek. Een ander punt wat speelt is dat Trump door bijna iedereen wordt gehaat. Hij wordt gehaat door Europa, China, de democraten in de VS en andere landen door zijn IsraŽl politiek. Hij heeft de ambassade weer naar Jeruzalem verplaatst. Trump wordt gehaat om zijn homobeleid en om zijn steun voor de anti-abortusbeweging. Hij wordt gehaat omdat hij opriep tot een bidstond. Hij wordt gehaat omdat hij een vice-president Pence heeft die zich niet schaamt om met beleidsmakers in gebed te gaan. Hij wordt gehaat omdat hij kritisch is op de VN (hij heeft subsidies voor pro-abortus plannen van de VN teruggedraaid). Minister Ploumen (PvdA) was er destijds woest over en richtte haar eigen fonds 'She decides' (zij beslist) op. Trump wordt gehaat vanwege zijn klimaatbeleid want hij ontkent dat climate change een probleem is, en gelijk heeft hij. Trump wordt gehaat vanwege zijn handelspolitiek en vanwege zijn NAVO-politiek. Hij eist dat de NAVO-landen hun 2% bijdrage betalen, en gelijk heeft hij. Het zijn afspraken die o.a. Nederland al jaren niet nakomt. Nu met corona wordt ineens 65 miljard vrijgemaakt voor een steunpakket om de economie overeind te houden, terwijl die paniek- en angstpolitiek van de overheid compleet misplaatst is.

De globalisten willen de anti-globalist Trump verwijderen. Dat is wat er aan de hand is. Ook wordt het coronavirus gebruikt om de wereldeconomie te ontwrichten in het verkiezingsjaar 2020 om te voorkomen dat Trump wordt herkozen. De democraten in de VS zijn sinds het aantreden van Trump alleen maar bezig geweest om hem zwart te maken (denk aan de vermeende Russische inmenging in de verkiezingen, waar geen spaan van waar was). Het eerste wat mogelijk presidentskandidaat Biden doet als hij president wordt is het homobeleid omdraaien in progressief beleid. Dan weet je in elk geval wie je een warm hart moet toedragen SGP en RD! Begin er eens aan zou ik zeggen. De SGP omarmt de EU, omarmt de VN, heeft Rutte alleen maar in het zadel gehouden. Het RD schrijft alleen maar positief over de SGP en alle dominees (een enkele uitgezonderd) zijn pleitbezorgers van SGP en RD. Ze zijn allemaal zo blind als een mol.

SLOTSOM
De moderne(natuurlijke, oude) mens wil alles onder controle hebben en accepteert geen risico's. Het belangrijkste is de gezondheid zegt men vaak. Voor ziektes wil men vaccinaties hebben, en voor dit coronavirus is geen vaccin op dit moment. Dan worden de mensen angstig want je kunt eraan dood gaan. Hoe erg het is wordt in de politiek en de media van de daken geschreeuwd. De moderne mens wil niets met ziekte en lijden te maken hebben. Je ziet het ook aan de euthanasiewetgeving en het voltooid leven initiatief van de Demon666 partij. Men ziet dan de dood als een oplossing, want dood is dood zo denkt men. Als een baby ongewenst is moet het geaborteerd kunnen worden. Men wil geen risico dat het eigen leven of de carriŤre wordt verstoord. Echter de dood kan de moderne mens niet tegenhouden, al zoekt men naarstig naar mogelijkheden om de dood verder uit te stellen of misschien te kunnen tegenhouden. De bezoldiging der zonde is de dood, Rom. 6:23!. De vaders zullen niet sterven om de kinderen en de kinderen zullen niet sterven om de vaders, maar een ieder zal om zijn zonde sterven, 2 Kron. 34:4. De moderne mens vertrouwt geheel op de wetenschap en in dit geval op instituten als het RIVM, de GGD enz... Dagblad TROUW schreef onlangs dat het RIVM de plaats heeft ingenomen van God. En dat is maar al te waar. Het wordt door de overheid ingeprent om daarop je vertrouwen te stellen en om zeer nauwgezet de regels van de overheid te volgen op straffe van dwangsommen. De geestelijke mens is echter gestorven aan de oude mens, want die is met Christus aan het kruis genageld. De Wet Gods dondert dan niet meer met 'betaal mij wat gij schuldig zijt!' Dan mag je leven uit Christus, Die het Einde der Wet is en Die de Wet draagt in Zijn binnenst ingewand. Dan mag je bij ogenblikken wel eens verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is verre weg het beste. Dan wil je niet van het lijden en de angst verlost worden, maar dan wil je geheel van de zonde verlost zijn, om God groot te maken. Ik zal U eeuwig loven omdat Gij het hebt gedaan, zingt de Psalmist in Psalm 56.

Kerkelijke gemeenten wordt het steeds moeilijker gemaakt om samen te komen. Het mocht onlangs nog tot maximaal 100 personen, maar dan moet je wel 1.5 meter afstand houden. De recente berichtgeving geeft aan dat deze grens wordt verlaten en dat je met maximaal 3 personen mag samenkomen, al is er inmiddels weer discussie of dit wel klopt en wellicht komt er voor kerkelijke gemeenten een uitzondering, waarbij nog 30 mensen mogen samenkomen. Het zijn allemaal getallen die uit de lucht gegrepen zijn. Ze veranderen bijna met de dag. Het RD roept op om de overheid te gehoorzamen. Er zijn echter grenzen aan het gehoorzamen van de overheid. Als de overheid zaken oplegt die tegen Gods Woord ingaan, zoals met de huidige politiek aangaande het coronavirus, dan moet je helemaal de overheid niet gehoorzamen. Als er een druppel waar geloof gevonden wordt dan komt men als kerkelijke gemeente rondom Gods Woord samen. Dat wil niet zeggen dat je laconiek moet worden. Ook als je griepverschijnselen hebt houdt je rekening met anderen. Maar om samenkomsten zo te ontregelen gaat dwars tegen Gods Woord in, waar de Heilige Geest heeft opgetekend om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert, Hebr. 10:25. Overigens geldt dan wel dat dit geldt voor onderlinge bijeenkomsten waar het Woord Gods recht gesneden wordt, waar de sacramenten recht worden bediend en waar de Bijbelse tucht wordt gehandhaafd.

Het coronavirus en andere virussen, oorlogen en geruchten van oorlogen, ziekten, aardbevingen en andere rampen zijn een gevolg van onze val in Adam. De Heere Jezus heeft het voorzegd:" En Jezus antwoordende zeide tot hen: Ziet toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiŽn, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geŽrgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, MattheŁs 26:4-13."

Er geschiedt niets bij geval. Ook dit niet. Gods regering gaat over alles. Hij is de HEERE onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde, Psalm 16:14. De kanttekeningen wijzen op Zijn regering en Zijn gerichten: "Dat is, hoewel Hij een Regeerder is over de ganse wereld, is nochtans IsraŽl Zijn eigendom uit genade. Of: Zijn gerichten; dat is, Zijn straffen, die Hij over de vijanden Zijns volks heeft laten komen, zijn bekend en ruchtbaar geworden over de gehele wereld." Dat wil niet zeggen dat het huidige handelen van de overheid en media geoorloofd is. De overheid en de media creŽren angst, paniek en chaos. De Heere Jezus zegt: "Wee der wereld vanwege de ergernissen; want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen; doch wee dien mens door welken de ergernis komt, MattheŁs 18:7." De kanttekeningen schrijven bij het woord 'noodzakelijk' het volgende: "Namelijk ten aanzien van de boosheid des duivels, der mensen verdorvenheid en Gods rechtvaardige toelating en oordeel. Zie 1 Kor. 11:19. 2 Thess. 2:11, 12." Ook van het verraad van Judas gold dat het moest geschieden, maar wee de mens waardoor het geschiedde. Het was beter dat die mens nooit geboren was geweest. Ook het Bijbelboek Openbaring beschrijft de oordelen die over de vijanden van God en Zijn volk worden uitgegoten. Er volgde geen bekering op maar lastering van de mensen. Bekering is nodig, gewerkt door Woord en Geest. Daartoe zendt de Heere nog, door Hem getrouw gemaakte en gehouden, dienstknechten uit over het rond der aarde. Deze dienstknechten prediken geen angst, paniek en chaos, maar stellen de mens schuldig voor God en prediken tegelijk het Medicijn waardoor de zondaar weer hersteld wordt in de gemeenschap met God, namelijk Jezus Christus en Dien gekruisigd. Met welk doel? Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont, 2 Petr. 3:13. Kent u die verwachting waar de apostel Petrus van getuigt?

Vleselijke duivels worden door recht verlost en met God de Vader verzoend op grond van de zoen- en kruisverdienste van de Heere Jezus Christus, door het toepassende werk van de Heilige Geest. Dan wordt je als een geestelijk dode opgeraapt van het vlakke des velds, waar je vertreden ligt in je geboortebloed (dat betekent dat het leven eruit is), en dan hoor je de stem van de Zone Gods: Leef, ja leef! Dan is het onmogelijk om niet te geloven, want het geloof is een vrucht van de rechtvaardigverklaring. Geliefde lezers, mag u dat kennen? Is God in Christus uw Vader geworden? Is Christus u van God geschonken van achter het recht Gods en is Hij u geworden, wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing? (Lees Leviticus 26, EzechiŽl 16, 1 Korinthe 1 en het gehele Woord van God). Dan gaat u de oordelen niet meer afbidden maar de oordelen aanbidden. Dat is in de persoonlijke bekering zo: Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig (Psalm 51), maar ook ten aanzien van land en volk, kerk en staat. Dan kan de Heere God geen kwaad meer doen als Hij Nederland overgeeft totdat de ongerechtigheid van ons volk volkomen is. Dan leert Gods Woord dat het oordeel begint van het huis Gods. Gij dan ook, vervult de maat uwer vaderen, Matth. 23:32, sprak de Heere Jezus tot de farizeeŽn. Een volk (en de godsdienst) kan zich uitleven in de vijandschap tegen God, Zijn dienstknechten en Zijn volk totdat de Heere het genoeg vindt en de verdiende straf hen zal overkomen. O land, land, land, hoort des HEEREN Woord, Jer. 22:29!

Tot slot de dag van Nationaal Gebed, die op 18 maart georganiseerd is door de ChristenUnie samen met de Evangelische Omroep (EO), de Protestantse Kerk in Nederland en MissieNederland. Het is een vals oecumenisch gebeuren. De organisatie wil een Ďvirtueleí gebedsbeweging creŽren via internet en social media. Het initiatief telt drie momenten van gebed: om negen uur ís morgens en om twaalf uur en drie uur ís middags. De afsluiting is ís avonds om zeven uur. Ieder gebedsmoment wordt ingeleid via een livestream die wordt opgenomen in de studio van de EO en waarin 'enkele gasten uit de breedte en diversiteit van de kerk' aan het woord komen. Ook gaat een predikant via de livestream voor in gebed. Het is daarna de bedoeling dat iedere deelnemer in de tussentijd persoonlijk bidt, een gebed plaatst op een centrale digitale plek of op sociale media. Inhoudelijk volgt de gebedsdag de lijn uit het e-boekje 'Hoe de vroege kerk omging met twee ingrijpende epidemieŽn', aldus de organisatie. Zelfs Rome krijgt nog een plek. Ds. de Reuver heeft het initiatief van de paus omarmd om gezamenlijk wereldwijd het 'Onze Vader' te bidden. En hiermee denken ze God een dienst te doen, en denken ze God om de tuin te kunnen leiden met hun gebeden en muzikale omlijstingen. Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Want ofschoon gij Mij brandoffers offert, mitsgaders uw spijsoffers, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien. Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen, Amos 5:21-23.

Het is een lange verhandeling geworden naar aanleiding van het gebeuren rond het coronavirus en het handelen van politiek en media. Als er nieuwe feiten te melden zijn dan zal dit artikel worden geŁpdatet.

M.G. van der Hoeven

25 maart 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"