De leugens van Karl Lauterbach en evenknie Ernst Kuipers

Afgelopen week was er een coronadebat in de Duitse Bondsdag en daar hield minister van volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) een toespraak. Deze toespraak komt er als volgt op neer (zie ook de video):

We hebben een lang en goed debat gehad. Waar staan we nu? Er zijn vijf scenario's voor de komende hersft die Christian Drosten beschreven heeft. Weer een Omikrongolf, een Deltavariantgolf omdat in Afrika nog maar 14% hiertegen gevaccineerd is, andere varianten kunnen we krijgen, Deltakron varianten, en wat zeer gevaarlijk zou zijn en wat niet onwaarschijnlijk is dat Omikron zich verder ontwikkelt en dieper in de longen indringt.

De waarschijnlijkheid dat we een van deze varianten krijgen is zo goed als honderd procent. De kans dat we in de herst geen moeilijkheden hebben om de coronapandemie te bestrijden is ligt bijna op nul procent. Dat is bijna zo waarschijnlijk als de kans dat we geen herst krijgen. We moeten ons voorbereiden. Wat zal er in de herst op ons afkomen?

In de herfst zullen we opnieuw de vraag stellen of ons gezondheidssysteem overbelast zal zijn? Wat kunnen we doen om deze overbelasting tegen te gaan? Wat moeten we sluiten? Hoe gaan we met de winkels om? Wat kunnen we van onze kinderen verwachten? Zijn de verpleegkundigen er die we nodig hebben? We kunnen tegen de vele niet-gevaccineerden die dan behandeling nodig hebben en ook krijgen niet zeggen dat ze tijd gehad hebben om zich te laten vaccineren en daarom we behandelen we je niet. We zijn een geciviliseerde maatschappij. We zullen deze mensen, die voor een deel zelf schuldig, zijn moeten behandelen.

Dan zal opnieuw het gehele land in gijzeling worden gehouden door deze groep mensen, die zich eenvoudig tegen het wetenschappelijke bewijs van het wereldwijde behandelingsonderzoek keren, en in principe nog trots daarop zijn dat het land op hen wacht of ze zich laten inenten of niet. Dat kunnen we naar mijn mening niet meer laten gebeuren. We moeten meer rekening houden met de kinderen en het verplegend personeel, en voor hen die vechten voor hun bestaan.

Dan kun je natuurlijk de vraag stellen of de vaccins uberhaupt wel of niet werken? Dat weten we toch? We weten dat al die varianten die we zojuist hebben genoemd voor negentig procent genetisch identiek zijn. Alle vaccins, de twee jaar oude Wuhan vaccins, verhinderen ernstige ziekte en dood. Natuurlijk verhinderen ze niet in alle gevallen besmetting. Maar het probleem van besmetting is niet het hoofdprobleem als we niet ernstig ziek worden of sterven.

Het gaat er toch om om ernstige ziekte en dood te voorkomen en daarvoor hebben we de vaccins. Die moeten we inzetten. De vaccinatieplicht komt te laat voor de Omikrongolf We moeten de vaccinatieplicht instellen voor elke golf die nog komt. De ongevaccineerden dragen er de verantwoordelijkheid voor dat we niet verder komen. We kunnen de pandemie beŽindigen met de vaccinatieplicht. Als het bij de 60-jarigen boven de negentig procent vaccinatiegraad komt en bij de overigen zo hoog dat besmettingen zich niet meer kunnen uitbreiden dan komen we erdoor.

COMMENTAAR
Lauterbach is nog een slag erger dan voormalig minsiter van volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) en huidig minster Ernst Kuijpers (D66). Lauterbach haalt Christian Drosten aan. Deze Drosten heeft de procedure bedacht om de PCR-test in te zetten om aan te tonen dat je ziek of besmettelijk bent, ondanks dat de uitvinder van de PCR-test heeft gezegd dat dit niet kan. De hele pandemie is een plandemie waarbij de PCR-test is misbruikt om hele bevolkingen te gijzelen. Het is dus niet zo dat de ongevaccineerden de maatschappij gijzelen maar de overheid met het op de valse PCR-testen gebaseerde beleid gijzelt zelf de bevolking. Ook nu nog zitten bosjes mensen thuis in quarantaine omdat ze een snotneus hebben en zich hebben laten testen en een positieve uitslag kregen. Of ze hebben Łberhaupt geen klachten maar laten zich testen omdat een huisgenoot positief is. Wie gijzelt nu wie?

Verder stelt Lauterbach dat de vaccins ernstige ziekte en de dood voorkomen. Dat dit een klinklare leugen is, is inmiddels wel gebleken met wat naar buiten is gekomen uit de Pfizer papers die openbaar gemaakt moesten worden (wat men eerst 75 jaar lang wilde verhinderen, maar waar de rechter in de VS een stokje voor heeft gestoken). Juist de vaccins leveren enorme gezondheidsschade op met bijbehorende druk op de zorg. En de vaccins hebben tienduizenden en nog eens tienduizenden sterfgevallen veroorzaakt. Het virus zelf is vergelijkbaar met een griepvirus (wat inmiddels ook is toegegeven). In een intern document van Pfizer staat zelf dat ťťn van de bijwerkingen de dood is. Het is staat alleen niet op de bijsluiter in Nederland en wereldwijd.

Lauterbach denkt de p(l)andemie te kunnen beŽindigen met een vaccinatieplicht. Dat dit een drogreden is bewijst de praktijk zelf. In de Belgische deelstaat Vlaanderen was de afgelopen twee weken 93 procent van de coronapatiŽnten van 18 jaar en ouder volledig gevaccineerd of geboost. Van deze patiŽnten had 84 procent de boosterinjectie ontvangen en 9 procent was volledig gevaccineerd. Voor IC-opnames was dit beeld vergelijkbaar: 92 procent van de patiŽnten was volledig gevaccineerd of geboost. Dit blijkt uit een rapport van Sciensano, het Belgische RIVM. U ziet dus dat Lauterbach klinklare leugens uitkraamt in het Duitse mondkapjesparlement. We hebben niet anders gezien sinds maart 2020. Ze blijven de ongevaccineerden als zondebok aanwijzen omdat ze zich niet willen laten injecteren met experimentele mRNA gentherapie. Dat er vergelijkingen worden gemaakt met de jaren '30 van de vorige eeuw is volkomen terecht. Een vergelijking is nog geen gelijkstelling, maar er zijn wel lessen uit te trekken, zoals Gideon van Meijeren (FvD) terecht doet. Je mond wordt dan gesnoerd in het NL-nep-parlement.

De Europese Digital Covid Certificate (DCC) is inmiddels met een jaar verlengd, terwijl de termijn waarop de bevolking input kan leveren loopt tot 8 april. je ziet dus dat men in Europa gewoon doorgaat en de bevolking een beetje zoethout met de idee dat je inspraak hebt. Het is de taktiek die Rutte en co ook toepassen. Besluiten worden genomen en in het NL-nep-parlement vergaderen ze dan waarbij ze denken nog invloed te kunnen uitoefenen op te nemen besluiten in Europa. Dat het DCC een opmaat is voor meer controle heeft Wybren van Haga (BVNL) in een commissiedebat op 9 maart jl. voorgelegd aan minster Kuipers. Hij had een brief waarin het gewoon zwart op wit staat vermeld. In het verslag over het DCC staat overduidelijk dat dit gaat dienen als een opmaat voor een uitgebreid controlesysteem waarbij allerlei gegevens van burgers verzameld worden op uniforme wijze. Kuipers ontkent het gewoon en zegt dat ze alleen maar de coronapandemie bestrijden en dat het geen opmaat is voor meer controle.

U ziet hoe we met z'n allen voor de gek worden gehouden. Al die ministers zijn compleet gehersenspoeld door de New World Order doctrine. Of slaapt u nog steeds?

M.G. van der Hoeven

19 maart 2022