COVID-19 testkits wereldwijd al beschikbaar sinds 2018

Covid-19 testkits uit 2018
Het WITS, World Integrated Trade Solution, is software die gebruikers de mogelijkheid geeft om toegang te krijgen tot en informatie te ontvangen over handel en tarieven. Diverse organisaties zijn hierbij betrokken: De Wereld Bank, de Verenigde Naties (UNCTAD), de wereld handelsorganisatie (WTO) en andere partijen. Hieronder treft u meer informatie aan over de betrokken partijen en de informatie die is op te vragen:

The World Bank ó in collaboration with the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and in consultation with organizations such as International Trade Center, United Nations Statistical Division (UNSD) and the World Trade Organization (WTO) ó developed the World Integrated Trade Solution (WITS). This software allows users to access and retrieve information on trade and tariffs. Below is list of international organizations that compile this data:

The UNSD Commodity Trade (UN Comtrade) (UN Comtrade) database contains merchandise trade exports and imports by detailed commodity and partner country data. Values are recorded in U,S. dollars, along with a variety of quantity measures. The database includes information on more than 170 countries, and features statistics that have been reported to the United Nations since 1962. These statistics and data continue to be recorded according to internationally recognized trade and tariff classifications.

The UNCTAD Trade Analysis Information System (TRAINS) contains information on tariffs and non-tariff measures for more than 160 countries. The data on tariffs and non-tariff measures are recorded at the most detailed Commodity Description and Coding System (HS), at the National Tariff Line Level. Tariff information contains not only applied MFN tariff rates, but also to the extent possible, various preferential regimes including the Generalized System of Preferences (GSP), Regional Trade Agreements (RTAs) and other Preferential Trade Agreements (PTAs) rates including bilateral trade agreement tariff rates.

The WTO's Integrated Data Base (IDB) contains imports by commodity and partner countries and Most Favored Nation (MFN) applied and, where available, data on preferential tariffs at the most detailed commodity level of the national tariffs. The Consolidated Tariff Schedule Data Base (CTS) contains WTO-bound tariffs, Initial Negotiating Rights and other indicators. The CTS reflects the concessions made by countries during goods negotiations (e.g., the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations). The IDB and CTS are practical working tools and there are no implications as to the legal status of the information contained therein.

The World Bank and the Center for International Business, Tuck School of Business at Dartmouth College Global Preferential Trade Agreements Database provide information on preferential trade agreements (PTAs) around the world, including agreements that have not yet been notified to the World Trade Organization. This resource helps trade policy makers, research analysts, the academia, trade professionals and other individuals better understand and navigate the world of PTAs.

Wat schetst nu mijn verbazing?

Begin september 2020 stond de volgende informatie op deze website (we hebben er een screenshot van gemaakt). Wat zien we daar? Een overzicht van landen die in 2018 Covid-19 testkits hebben ingekocht. Hoe wisten ze in 2018 al dat er Covid-19 testkits nodig waren?

WITS_Testkits_Covid-19_in_2018_05092020

De verbazing wordt nog groter als eind september de website is gewijzigd, en de naam 'Covid-19 testkits' is vervangen door 'Medical testkits'.

WITS_Testkits_Covid-19_in_2018_22092020

Hieronder treft u een video aan die er verder op ingaat:

Eťn verhaallijn
Wat moeten we hiervan denken? De vraag stellen is haar beantwoorden. Steeds meer lijkt het zo dat het hele coronagebeuren een geplande operatie is. Waarom die aanpassingen op de website van het WITS? Waarom de massale censuur door de reguliere media en op de sociale media, maar ook door de Big Tech bedrijven als Facebook, Google, Twitter en YouTube. Waarom een app als Parler uit de Google Store verwijderen? Waarom Trump van Twitter verwijderen maar niet de president van Iran? Uiteindelijk mag er maar ťťn verhaallijn worden gepresenteerd, die van de WHO/VN/WEF in samenwerking met de World Bank (en andere banken), de Big Tech, de Big Pharma en de zogenaamde filantropen zoals Bill Gates (met zijn Bill & Melinda Gates Foundation), George Soros, de Rockefellers enz.... Laten we vooral ook China niet vergeten die goede vriendjes is met de corrupte directeur van de WHO, Tedros. De EU loopt aan de leiband van de globalistische organisaties en foundations. En Nederland? Die volgt slaafs wat wordt opgedragen vanuit de EU. In de Tweede Kamer roepen ze wel moord en brand als ze te weinig inzage hebben gekregen in de deal tussen de EU-onderhandelaars en de Britten over de Brexit, terwijl ze zelf Nederland in de uitverkoop hebben gedaan naar de EU. Nederland is niet meer dan een vazalstaat van de EU, en Rutte met zijn ministers niet meer dan een mariojetten-regering. In de Tweede Kamer mogen ze muggeziften over nietszeggende details. Rutte, Kaag, koningin Maxima zijn grote vriendjes met de 'Great Reset' paus, Klaus Schwab van het World Economic Forum, een grote booswichtenclub. Zie de foto van de bijeenkomst in januari 2019 bij het World Economic Forum.

Booswichtenclub_WEF_Rutte_Maxima_Kaag

Veelzeggend is ook de titel van het nieuwe boek van Klaus Schwab: "COVID-19: The great reset". De dubbele punt geeft namelijk de uitleg weer van COVID-19, en dat is de grote reset. De hele klimaatagenda wordt ook al verbonden met het coronavirus. Men zegt dan dat moeder aarde boos is, en dat het gevolg is dat het klimaat verandert (lees: opwarmt), waardoor virussen vrij spel hebben. Het is echt ongekend wat men allemaal uit de hoge hoed tovert. Onlangs werd er een harige neushoorn gevonden, ergens in Rusland. Dat beest komt nu vrij omdat de permafrost ontdooit. Dat beest leefde in een tijd dat er geen zeven miljard mensen waren, en al helemaal geen industrialisatie.

COVID-19_the_great_reset_Klaus_Schwab

Corona hospitaalschip geweigerd
Men is zogenaamd bezorgd voor het Nederlandse zorgsysteem, met de beperkte hoeveelheid IC-bedden. De hoeveelheid IC-bedden is de afgelopen jaren gehalveerd, terwijl de vergrijzing alleen maar toeneemt. Dat is gewoon vreemd. Als we kijken naar de zorgcapaciteit dan is het van belang dat de reguliere zorg niet in het gedrang komt. Het AHOY Rotterdam en MECC Maastricht waren vorig jaar ingericht voor corona-patiŽnten, maar inmiddels is het allemaal weer afgebroken. Belastinggeld gewoon door de wc gespoeld. Ook heeft men onlangs het aanbod om gebruik te maken van een corona hospitaalschip afgewezen. Hieronder ziet u het gestuntel van de minister van medische zorg bij vragen van Tweede Kamerlid Wybren van Haga (FvD).

De ziekenhuizen in Londen
Het lijkt er inmiddels verdraaid veel op dat ze de hele samenleving gewoon doelbewust in deze angststand willen houden. Elke keer wordt de stip op de horizon, zoals Rutte het altijd zo plastisch verwoord, weer verder gelegd. Eerst zijn het de aantallen sterfgevallen. Vervolgens is het het aantal 'besmettingen' op basis van de PCR-test en de snelteststraten. Als er meer mensen gaan testen, en er meer positieve testuitslagen komen, dan roepen ze moord en brand. Als er minder mensen gaan testen en er vervolgens ook minder positieve testuitslagen komen, dan gaat het de goede kant op, maar het gaat niet snel genoeg naar beneden. Over inzetten op preventie via de huisartsen en het gebruik van medicatie als HCQ en Ivermectine hoor je niemand. De huisartsen worden omzeild, en mensen gaan direct via de GGD naar het ziekenhuis. Belgische deskundigen die onlangs bij De Nieuwe Wereld werden geÔnterviewd gaven aan dat er veel mensen zijn die zo paniekerig worden als ze positief getest zijn dat ze klachten krijgen, en dat men dan naar de Eerste Hulp in het ziekenhuis gaat. Het ziekenhuis gaat die mensen vervolgens niet weigeren, want dan heb je de poppen aan het dansen, en kun je de krantenkoppen al wel verzinnen. Nu hebben we weer een zogeheten Engelse mutatie van het coronavirus, waarbij in de Nederlandse media continue berichten verschijnen dat de ziekenhuizen in Londen het niet meer aan kunnen, met enorme rijen wachtende ambulances voor de ziekenhuizen die de patiŽnten niet kwijt kunnen.

20210111_Telegraaf_Ambulances_in_rij_voor_een_ziekenhuis_in_Londen

In een gesprek met een Londense ziekenhuisdirecteur Marcel Levi, komt echter een ander beeld naar voren. Die situatie is een uitzondering. Hij zegt verder dat ze gelukkig 95% van de ambulances binnen het uur kunnen wegwerken. Soms zijn er wat pieken in de buitenwijken van Londen waar veel corona-patiŽnten zijn. Over de nieuwe Engelse variant van het coronavirus, waar in Nederland zoveel ophef over wordt gemaakt, zegt Levi dat bij de huidige opnamegolf de patiŽnten het oorspronkeljke coronavirus hebben. De media blazen zulke berichten over een gemuteerd virus tot enorme proporties op, ook de Telegraaf. En als ze dan een gesprek hebben met een ziekenhuisdirecteur, dan blijkt het veel genuanceerder te liggen.

Ontwikkelingen
Vorig jaar riep minister De Jonge, dat het vaccin de oplossing is, en nu het totaal overbodige vaccin er is blijkt dit ook geen oplossing te zijn. Ik las ergens de vrolijke uitroep: "Geef mijn prikkie maar aan fikkie". En zo is het. De roep om digitale coronapaspoorten wordt ook steeds groter. Ondanks aangenomen moties dendert de vaccinatietrein voort. Al wordt er in de Tweede Kamer de ene na de ander motie aangenomen, waarbij het stemgedrag van allerlei partijen totaal willekeurig lijkt te zijn, wordt er toch gesproken over beperkingen voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Alleen al het feit dat het bespreekbaar is, geeft al aan in wat voor stadium we aangekomen zijn. Op de website 'Schengen Visa' staat al informatie dat COVID-19 test resultaten (negatieve test) en later een vaccinatie zou kunnen worden vereist om binnen Schengen landen te reizen (klik hier).

Het ene bericht volgt op het andere bericht. Het is bijna niet meer te volgen. Nu weer heeft men het over een avondklok (die inmiddels in Frankrijk als is ingevoerd). En dat alles voor een zeer gevaarlijk virus, wat Covid-19 wordt genoemd. En helaas zijn de meeste Nederlanders hier zeer gevoelig voor, en zijn zeer bezorgd voor hun gezondheid. Als een mens niet meer heeft dan zijn lichamelijke gezondheid, dan slaat de paniek toe, en slaat men vervolgens ook door. Verwijten klinken dan richting mensen die zich niet aan de onzinnige overheidsmaatregelen willen houden, omdat men die toetst aan de feiten. Onlangs kreeg ik ook in de supermarkt een aantal ouderen voor mijn neus die verwijten maakten dat ik geen mondkapje droeg. Men zegt al gauw dat je speelt met de gezondheid van andere mensen, terwijl het RIVM en diverse onderzoeken, onlangs van de TU Delft, aantonen dat mondkapjes schijnveiligheid zijn. Minister De Jonge riep het ook altijd. Ook zijn er diverse studies die aantonen dat mondkapjes schadelijk zijn voor de gezondheid, met name ook bij kinderen. De mondkapjesplicht is niet meer dan een gedragsexperiment.

We dienen overigens niet onverschillig te zijn ten aanzien van wat er gebeurt, maar we dienen wel de geesten te beproeven of ze uit God zijn. De huidige maatregelen die de regering, met steun van de Tweede Kamer, neemt, geadviseerd door het OMT en RIVM, met de media als spreekbuis, leggen beperkingen op aan gezonde mensen, ook al zouden ze het coronavirus onder hun leden hebben. Meer dan 98% van de mensen heeft geen last van het coronavirus, of milde klachten. Dan zijn er mensen die in het ziekenhuis komen en een kleiner deel op de IC.

Gods voorzienigheid
In Gods Woord worden we anders onderwezen: "Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding (Lukas 12:22-23)". Gods kinderen mogen rusten in de voorzienigheid Gods, waaronder verstaan wordt: De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, alsmede alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient deze kennis dan? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich nog roeren, noch bewegen kunnen (HC Zondag 10).

M.G. van der Hoeven

15 januari 2021