De voormalige Pfizer-baas waarschuwt tegen de verschillende covid-vaccins

In deze NL ondertitelde zeer recente serie van 2 afleveringen breekt de zojuist gepensioneerde Pfizer baas los over de inhoud van de verschillende covid vaccins. Levensgevaarlijk is zijn conclusie en wie kan het beter weten dat de fabrikant zelf?

Deze door het Amerikaanse charismatisch christelijk TV station Daystar gemaakte serie heeft ervoor gezorgd dat ook zij van alle social media weg gecensureerd zijn. Toch geven ze juist extra gas, waarmee ze hun decennia lange uitstekende reputatie ‘op het spel zetten’, althans t.a.v. de mainstream media. We zijn ontzaglijk blij met hun top uitzendingen die zeker vele levens redden. Niemand kan zeggen dat dit ondoordachte herrieschoppers zijn, wappies etc zonder zichzelf daarmee voor schut te zetten, want met zelfs 1% overgebleven gezond verstand kan iedereen die deze video’s bekijkt zien dat hier uiterst journalistiek verantwoord professioneel werk is verricht.

Stuur deze video direct naar naar je huisarts, lokaal ziekenhuis en iedereen in je vrienden en familiekring. Dit is van levensbelang. Juist degenen die de massa volgen, krijgen een kans door deze zeer genuanceerde duidelijke uitleg in in beide uitzendingen te bekijken.

Bronlink: https://www.weesdeweerstand.nl/de-komende-dreiging-pfizer-baas-breekt-los-1/

COMMENTAAR
We zien dat we in het einde van het laatste der dagen leven. De vervolgingen zullen gaan toenemen en voor Gods ware volk zal de tijd nog verkort worden. De kerken zwijgen. Het oordeel begint van het huis Gods. De geesten worden niet beproefd of ze uit God zijn. We lezen in het Bijbelboek Openbaring 18 verse 23 het volgende: "En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest." Door een lezer werd ik gewezen op het woord 'toverij' zoals dat in de Staten Vertaling is gebruikt en wat in het oorspronkelijke Grieks staat. Als we naar het Grieks kijken dan zien we het volgende:

Openbaring_18v23_Grieks

In het Grieks staat er een woord ‘pharmakeia’. Je herkent daar het woord 'pharmacie' in. Toverij is veelomvattend en daar valt dus ook pharmacie onder (niet dat medicijnen vergelijkbaar zijn met toverij, want medicijnen worden niet verboden in de Bijbel). Met de vaccinaties ligt dat duidelijk anders en ook de huidige gentherapie met de mRNA-vaccins. Ook een product van de pharmacie, ofwel de Big Pharma. We zien dat alle volken erdoor betoverd zijn. Kijk maar naar wat zich onder de Verenigde Naties heeft geschaard met de WHO en dat onder controle van de groten der aarde als bijvoorbeeld Bill Gates, die met hun miljarden alles naar hun hand zetten. Er lijkt geen leven meer mogelijk zonder gentherapie. Als je hierin niet meegaat wordt al snel het etiket complotdenker, gevaar voor de samenleving, outcast enz... opgeplakt. Niet dat dit erg is, maar we zien wel een framing ten opzichte van hen die zich niet willen vaccineren, zoals we ook bij de overheid en de media tegenkomen. Je doet het toch voor elkaar, zegt men. En als je je lichaam niet wilt gebruiken om een gentherapiemiddel in te spuiten, en een ongeoorloofd risico te nemen, dan ben je a-sociaal bezig. Daarvoor hoef je nog niet tot Gods volk te behoren, om zo'n vaccin te weigeren.

De vraag is wel of we persoonlijk ons het eigendom van Christus weten, en door Hem met God de Vader zijn verzoend, door het werk van de Heilige Geest. Zijn we ingeënt in de ware Wijnstok, Christus? Dan hoeven we niet bevreesd te zijn voor de toekomst, wetende dat het beste nog komt. Dat gaat door een weg van strijd, want zonder (wettige) strijd geen overwinning. De satan kan wel het lichaam doden, maar God kan beide, ziel en lichaam, verderven in de hel. De HEERE is de Bewaarder Israëls Die niet slaapt noch sluimert. HIJ zal de Zijnen niet begeven en niet verlaten. Hoe het ook zal tegenlopen, dat we gestadig op Zijn goedheid zullen hopen.

M.G. van der Hoeven

7 juni 2021