Privacy gevoelige apps en 'De Chinese griep' overheidsfilm (2003)

Volgapps
Richard Zijlstra was al in de jaren 2012-2014 betrokken bij experimenten van de veiligheidsregio Groningen in samenwerking met Ordina, om volgapps te ontwikkelen die massaís kunnen sturen op grote evenementen, zoals op het jaarlijkse Noorderzon in Groningen.

De techniek achter deze app bestaat dus al heel lang, is bewezen techniek bij de grote ICT jongens, en kan zelfs al heel lang bij de overheid op de plank liggen, wachtend op een 'kans' als deze: de coronauitbraak. Er werd en wordt alleen niet over gesproken omdat het zeker niet aan de privacywetgeving voldoet. Tom Zwitser bespreekt met Zijlstra steeds verder gaande 'gamification' van de werkelijkheid door een machtsgeile overheid.

Tom Zwitser van de Blue Tiger Studio interviewt Richard Zijlstra over de toepassing van privacy gevoelige apps of apps die privacy regels overtreden. Ook komen chips aan bod zoals die nu al in dieren wordt toegepast. De overheid creŽert een noodtoestand die niet nodig is geweest. De vraag dient zich op of de verantwoordelijke politici zich niet voor de rechter dienen te verantwoorden vanwege bewust onbekwaam handelen. Het gaan niet alleen over een app maar ook over andere wetgeving zoals het stikstof dossier, grondonteigening enz...

Voor meer informatie zie het YouTube-kanaal van de Blue Tiger Studio.

De Chinese griep
In dit interview wordt verwezen naar een overheidsfilm uit 2003 over de chinese griep. Het is een video rampenoefening regio Utrecht.De ontwikkeling van deze film is gefinancieerd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelasties (BZK). We hebben deze film weten te traceren en hieronder treft u die aan. Het scenario komt wel heel erg overeen met de huidige situatie rond het coronavirus COVID-19.

Bij deze video stond de volgende begeleidende tekst: Video rampenoefening regio Utrecht voorbeeld voor Europa. Op 24 april kwam er een delegatie van het European Centre of Disease Control (ECDC) uit Stockholm voor een vierdaags bezoek aan Nederland.

Het European Centre of Disease Control (ECDC) is drie jaar geleden opgericht om op Europees niveau te monitoren op infectieziekten en mogelijke uitbraken, zoals de GGD Midden-Nederland dit doet voor de 21 gemeenten.

De delegatie was daarvoor naar Nederland uitgezonden om te beoordelen hoe het staat met onze voorbereidingen op een influenzapandemie. Naast gesprekken met het Ministerie van VWS en landelijke instellingen, was er ook een middag gereserveerd om op regionaal niveau te kijken wat er gebeurt. Daarvoor brachten zij een bezoek aan onze regio. Met onze samenwerkingspartners van de Veiligheidsregio hebben we uitleg gegeven over onze draaiboeken, samenwerkingsafspraken met ziekenhuizen en huisartsen, scholingsactiviteiten en oefeningen.

We hebben de delegatie ook onze video laten zien. Dit is een video van een geŽnsceneerde ramp in onze regio. Ze waren er van onder de indruk. Elders in Europa was men nog niets vergelijkbaars tegengekomen. De video zal daarom als een "best practise" op de website van de ECDC worden geplaatst, zodat men deze video bij ons kan bestellen.

M.G. van der Hoeven

23 april 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"