De waarheid over vaccinaties en immuniteit

Wel of niet vaccineren houden de gemoederen al jaren bezig. Binnen de gereformeerde gezindte is een grote groep mensen die afwijzend staat tegenover vaccineren. Enige tijd geleden is er door de NPV een brochure uitgegeven over vaccinatie waarin een drietal predikanten werden geïntervieuwd over dit onderwerp. Wat me echter de laatste tijd opvalt is dat er wereldwijd een grote, en steeds grotere groep, mensen is die vaccinaties afwijzen. Het betreft dus niet alleen een Nederlands onderwerp, zoals ds. Van Kooten onterecht suggereerd. Hieronder treft u een video aan van 3 uur over de waarheid betreffende vaccinaties. U zult er ook vernemen dat in vaccinaties gebruik wordt gemaakt van cellen van geaborteerde kinderen! De opname is gemaakt onder verantwoordelijkheid van Healing Sound Movement TV en is gepubliceerd op 15 december 2013.

De eerste HealingSoundMovement TV ronde-tafel edtie behandelt het thema 'Vaccinaties en Ware Immuniteit'. Directe aanleiding is het advies van het RIVM om zwangere vrouwen te willen vaccineren m.b.t. het kinkhoestvaccin, een volgens sommige artsen, wetenschappers en onderzoeksjournalisten nogal twijfelachtige beslissing met mogelijk verstrekkende gevolgen!
Hoe zit het met de vermeende 'veiligheid en effectiviteit' van vaccinaties? Wat zit er in de spuit en wat zijn de biologische effecten voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind? Wat is de geschiedenis van het vaccinatiebeleid en de vaccinindustrie? Wat tonen onafhankelijke wetenschappelijke studies aan? Wat is het verschil tussen immuniseren en sensitiseren? Zijn er ook alternatieven en hoe bouw je op een natuurlijke manier weerstand op? Kunnen wij blindelings vertrouwen op de mening van de autoriteiten?

Om een antwoord te kunnen geven op al deze vragen en meer heeft HealingSoundMovement TV enkele bijzondere gasten weten uit te nodigen voor dit belangrijke vaccinatiedebat. Niemand minder dan Désirée Röver (onderzoeksjournalist, radio-host, auteur en vaccinatie-expert), Door Frankema (gezondheidsprofessional en vaccinatie-expert) en dr Hans Moolenburgh (deze, in 1925 geboren, arts en auteur heeft de ontwikkelingen van het vaccinatiebeleid vanaf het begin meegemaakt en zorgde er tevens voor dat er geen fluoride in ons drinkwater terecht is gekomen!) zullen bij gespreksleider drs. John Consemulder (neuropsycholoog, auteur, spreker en Tv-producent) aanschuiven voor een dieptegesprek over dit onderwerp. De informatie is bedoeld voor een breed publiek en er zijn tijdens de afsluitende paneldiscussie ruime mogelijkheden om vragen te stellen, te reageren of suggesties naar voren te brengen!

Zie ook de volgende websites voor meer informatie:

Stichting Vaccinvrij
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
Wij worden wakker
Informatie over dr. Hans Moolenburgh
Healing Sound Movement

Het is nodig dat de mensen kennis nemen van deze informatie. Het is duidelijk dat vaccineren een gevaarlijke praktijk is. Daarnaast maakt zelf Bill Gates gebruik van vaccinatie programma's om de wereld bevolking te verminderen, zijn zogeheten depopulation program.

Bill Gates

Voor degenen die Engels lezen en verstaan treft u hier een video aan naar het duivelse plan van Bill Gates. En dat alles onder het mom van wereldwijde CO2 reductie en het Agenda 21 plan. SGP-leider Kees van der Staaij heeft onlangs een goed gesprek gehad met Bill Gates. Hoe kun je een goed gesprek hebben met zo'n man, die dit soort duivelse plannen uitbroedt? Kees van der Staaij heeft wel meer goede gesprekken, o.a. met een abortusarts in een abortuskliniek te Utrecht.

De brochure van de NPV laat wezenlijke zaken over vaccinaties onbesproken, zoals die wel aan bod komen bij Healing Sound Movement TV. Dat abortussen gebruikt worden als grondstof voor vaccinaties wordt ook totaal genegeerd. Dit feit alleen al zou iedereen moeten doen besluiten om vaccinaties in de ban te doen! Er is altijd veel onwetendheid geweest (bewust of onbewust) betreffende vaccineren. De witjassen beweren altijd dat het goed is voor je kind. Vaccineren druist geheel in tegen het Bijbelse principe dat degenen die gezond zijn (naar het lichaam), de medicijnmeester niet van node hebben, maar die ziek zijn, Mattheüs 9:12. Tot slot geldt dat we niet alles voor onze rekening kunnen nemen wat in de video gezegd wordt, bijvoorbeeld aangaande het zelfbeschikkingsrecht betreffende de gezondheid van het eigen lichaam en taalgebruik. De oplettende kijker en luisteraar zal dit, geleid door Woord en Geest, zeker kunnen inzien.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"