Democide

Voormalig BlackRock-investeringsmanager Edward Dowd analyseert al enige tijd de schade van coronavaccinaties in de VS in data van levensverzekeraars en het US Census Bureau. Hij concludeert dat in 2021 en 2022 3,2 miljoen Amerikanen meer arbeidsongeschikt raakten en ongeveer 800.000 Amerikanen stierven door COVID-injecties, schrijft dr. Peter F. Mayer. Lees verder in het artikel van Peter Mayer.

In maart begint in de VS een zeer belangrijke rechtszaak tegen Pfizer, aangespannen door voormalig Ventavia-directeur Brook Jackson. Zij zegt bewijs te hebben dat Pfizer heeft gefraudeerd met de data van de klinische proeven om goedkeuring voor het mRNA-vaccin te krijgen. ‘Een veroordeling kan het faillissement betekenen voor Pfizer’. De geneesmiddelenfabrikant wordt ervan verdacht mRNA-vaccins aan de Amerikaanse overheid te hebben verkocht op basis van vervalste data van de klinische proeven. Lees verder in het volgende artikel.

Ook is recentelijk naar boven gekomen dat grafeenoxide wordt gebruikt in de mRNA-injecties van Pfizer. Het was altijd als een complottheorie weggezet. Lees verder in het volgende artikel. Al eerder is gewezen op de gevaren van het gebruik van grafeenoxide, onder andere in het artikel van onderzoeks- en wetenschapsjournalist Vicki Van Lommel in de Groningerkrant van 9 juli 2021.

Edward Dowd spreekt van democide, ofwel dood door de overheid. De woorden 'democratie' en 'genocide' zijn samengevoegd tot democide. Die hele gifspuitenagenda heeft een spoor van vernieling achter zich gelaten met democratische legitimiteit. Er komt steeds meer openbaar. Recentelijk weer dat Pfizer verdacht wordt van fraude m.b.t. data van klinische proeven. Een rechtbank in Texas oordeelde recent dat de Amerikaanse Voedsel en Warenautoriteit (FDA) versneld de documenten over het COVID-19-vaccin van Pfizer moet vrijgeven. Het gaat maar liefst om 450.000 pagina's. Dat zou eerst 75 jaar lang geheim blijven. Daar is dus een stokje voor gestoken. Ook komt openbaar dat nooit is onderzocht op de bescherming tegen het overbrengen van het virus. Dus de uitspraak van voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge dat je het voor je oma en je opa doet is gebaseerd op leugens.

Bestaat het sars-cov-2 virus eigenlijk wel? U weet wellicht ook nog wel dat het griep-virus ineens verdwenen was uit alle statistieken sinds begin 2020, en u weer terug is. Publieke figuren legden ook allerlei beperkende maatregelen op aan de bevolking, maar hielden zich er zelf niet aan. U herinnert zich nog wel voormalig justitie minister Grapperhaus (CDA) maar ook allerlei hotemetoten op internationale bijeenkomsten. Als er echt zo'n gevaarlijk nieuw virus zou zijn zouden ze zelf ook wel meedoen met de beperkende maatregelen. Lees eens, ter nadere overweging, wat Dr. Mike Yeadon hierover schrijft. Hij is een voormalig directeur bij Pfizer, die de laatste jaren enorm heeft gewaarschuwd tegen de mRNA-gifspuiten.

Dat er onderzoek wordt gedaan naar virussen in laboratoria, zoals in Wuhan, is evident. Kan dit fout gaan? Ja. Er wordt discutabele techniek gebruikt waarbij aan virussen wordt geknutseld, de zogenaamde gain of function techniek, ofwel het versterken van de functie. Het sars-cov-2 virus is niet zozeer een nieuw coronavirus (er zijn er velen) maar eentje waarbij is geknutseld aan een bestaand coronavirus. Volgens wijlen professor Luc Montanier heeft het virus niet een natuurlijke oorsprong en heeft hij onderzocht dat er HIV-delen zijn aangetroffen in het sars-cov-2 virus, die nimmer bij andere coronavirussen terug waren te vinden. De lab-variant blijft dus een reeële mogelijkheid, of het nu bewust of onbewijst is uitgevoerd. Het gain of function onderzoek zou wereldwijd verboden moeten worden, echter wetenschappers willen zich geen beperkingen laten opleggen. Dus of dit gebeurt valt te betwijfelen.

Hoe het ook zij, persoonlijk kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat er een plandemie is uitgerold, waarbij voorafgaand aan het hele gebeuren Event 201 is geweest als generale repetitie. De Amerikaanse dr. Fauci, adviseur van de Amerikaanse regering, zei al in 2017 dat er een verrassingsuitbraak zou plaatsvinden tijdens de regeerperiode van Trump. We hebben hier al eerder over geschreven. Overal op de wereld deden regeringen praktisch hetzelfde, op een enkele uitzondering na zoals Zweden. Allemaal aangestuurd vanuit de Verenigde Naties en dan met name de duivelse WHO organisatie van de VN. Het dodelijke virus met een mortaliteit van 3,4% bleek echter een griepvirus te zijn met een mortaliteit van rond de 0,20%, zoals bij een stevige griep veelal het geval is. Het hele gebeuren van wat er met de plandemie is gebeurd staat bijna letterlijk beschreven in het Lockstep scenario uit 2010 van de Rockefeller Foundation. Baudet heeft daar in de Tweede Kamer ook melding van gemaakt. Allerlei beperkende maatregelen werden opgelegd en getest werd hoever ze konden gaan. Heel ver, want de meeste mensen gehoorzamen de overheid klakkeloost en denken niet meer zelf na, tot aan de kerken aan toe. Het past in de strategie om meer controle te krijgen over de mensheid. Ook is er een technisch platform uitgerold en getest waarbij via QR-codes mensen toegang werd verschaft tot allerlei publieke gelegenheiden. Het vinkje moest dan groen zijn en dan kon u doorlopen. Het past in de verdere digitalisering van de samenleving waarbij de volgende stap de digital ID is die gekoppeld zal gaan worden aan digitaal geld, de CBDC.

Terugkomend op de titel van dit artikel, domicide, kunnen we stellen dat er wereldwijd duistere machten actief zijn die een beleid uitrollen waarbij mensenlevens niet in tel zijn. Het promoten van die gifspuiten bijvoorbeeld met als gevolg enorme gezondheidsschade en zelfs vele sterfgevallen laat ze onberoerd. De wereldelite vindt ook dat er teveel mensen op aarde zijn. Daar moet wat aan gebeuren. Data om onderzoek te doen naar de gifspuiten en de gevolgen ervan wordt consequent tegengewerkt door de regering. Het artikel van Edward Dowd toont aan dat een causaal verband tussen de gifspuiten en de enorme gezondheidsschade en sterfgevallen evident is. Onze gezondheidsminister Kuipers (D66) is ook al zo'n gladjanus (letterlijk en figuurlijk) die consequent alle echte onderzoeken tegenwerkt. Ook voormalig gezondheidsminister De Jonge wil niet dat zijn appjes openbaar komen. Dan zal blijken dat hij exact hetzelfde beleid voerde als zijn Engelse collega Matt Hancock, die nu onder vuur ligt vanwege zijn uitspraken tijdens de plandemie om de bevolking angst aan te jagen en om een nieuwe virusvariant los te laten. Het is bizar hoe gestoord dit soort mensen zijn. De enorme oversterfte na de injecties blijft aanhouden en de verwachting is dat de komende jaren de gevolgen van deze mRNA injecties verder openbaar zullen komen.

Er is een enorme misdaad gepleegd door de elite en volgzame regeringen, zoals die van Rutte. Ze zullen hiervoor op z'n minst achter slot en grendel moeten verdwijnen de rest van hun leven. Rutte kondigde begin 2020 via een speciale boodschap tot het volk dat er een oorlog tegen een virus gevoerd moest worden met alle beschikbare middelen. Hij zou het virus plat gaan slaan. Er was een zeer gevaarlijke situatie ontstaan in de wereld en ook in ons land. Dat hele gevaar is geruisloos verdwenen. Rutte heeft nooit een tweede speciale boodschap tot het volk gericht om de overwinning op het virus te vieren. Denk daar maar eens over na en trek uw conclusie.

M.G. van der Hoeven

24 maart 2023