Emile Ratelband voorzichtiger dan de kinderen des lichts

Emile Ratelband, een zogeheten positiviteitsgoeroe, was te gast bij Omroep Flevoland. Zijn optreden heeft veel stof doen opwaaien vanwege uitspraken over homoseksualiteit. Hij zegt dat homoseksualiteit een keuze is en onnatuurlijk. Je wordt niet als homo geboren. Homoseksueel zijn is niet gezond. Het is de taak van mensen om zich voort te planten, iets dat bij homoseksuele stellen niet kan. Hij kan zich voorstellen dat de kerk homoseksualiteit afkeurt, al zegt hij er zelf geen probleem mee te hebben. Hieronder treft u de video van het interview aan en het artikel van RTL:

Emile Ratelband bij Omroep Flevoland

COMMENTAAR
Emile Rateband is voorzichtiger als kind dezer wereld dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht, Lukas 16:8. Zijn geweten is wat dat betreft nog niet toegeschroeid (1 Timotheus 2:4). De kanttekeningen schrijven hierbij het volgende: Een gelijkenis genomen van degenen die door vele slagen of brandmerken in enige delen des lichaams alzo verhard zijn, dat zij geen gevoel daarvan meer hebben; alzo gaat het ook toe met vele mensen, die door gedurig kwaad doen het gevoelen of wroegen van hun consciŽnties alzo verdoven, dat zij hetzelve niet meer gevoelen. Namelijk alzo toegeschroeid, dat zij geen gevoel heeft; want daartoe vervallen eindelijk door een rechtvaardig oordeel Gods de valse leraars of bijgelovige mensen. Emile Ratelband noemt homosekualiteit een onnatuurlijke keuze en geeft aan dat het de taak is van de mensen om zich voort te planten (Genesis 1:28, 9:1).

Een voorbeeld van homoseksualiteit als keuze heeft bijvoorbeeld dominee Dirk van Duijvenbode gegeven. Dirk van Duijvenbode studeerde na de middelbare school theologie in Leiden. Hij werd daarna dominee in onder meer Nieuwendijk, Strijen, Urk en ís Gravenzande. 2011 was het jaar van zijn coming out. "Voor mij is het op de kansel een bevrijding. Ik sta veel rustiger te preken.", aldus Dirk. Hij is nu dominee in Monster (PKN). Zijn gezin heeft hij verwoest na twintig jaar huwelijk en de zondige keuze gemaakt 'uit de kast' te komen en als homoseksueel verder door het leven te gaan.

Interview met dominee Dirk van Duijvenbode (PKN)

Na Urk kwam de gemeente in ís Gravenzande. Van Duijvenbode: "Het is een ander soort gemeente, wel confessioneel maar opener. Blijkbaar vond ik hier de ruimte om openheid van zaken te geven over mijn geaardheid." Dit lezen we in het interview met Van Duijvenbode. Emile Ratelband zei het zo: "Er is een omgeving die een bepaald gedrag beloont, waardoor je dus geneigd bent zo te zijn." Ook hier toont Emile Ratelband meer kennis te hebben dan hele Refodom (kerken, RD, SGP) bij elkaar.

Geen dominee hoor je verklaren dat homo zijn een zondige keuze is. Geen dominee hoor je verlaren dat homo zijn een onnatuurlijke zonde is. God heeft man en vrouw geschapen. Homo zijn kwam in het paradijs niet voor, en is dus zonde. Zeggen dat je homo bent (is ook de praxis) is niet uit het geloof en dus zonde. Ook leert men niet dat homo zijn en het zeggen dat je het bent (vrijuit spreken van de zonde, Jesaja 3:9) betekent dat men onder de heerschappij van de duivel verkeert met een onreine geest. Men leert ook dat de oude mens (homo) niet gedood wordt in de waarachtige bekering en dat die oude mens samen opwandelt met de nieuwe mens in Christus. Dan kom je dus uit bij christen-homo. Men wordt in de bekering dus niet verlost van de heerschappij van de zonde en de duivel als je dit leert. De onreine geest wordt door de Heere Jezus terstond uitgedreven in de waarachtige bekering!

Het is een volstrekt goddeloze voorstelling van zaken wat vandaag de dag in alle kerken wordt geleerd. Men neemt allemaal Christus op de lippen, maar ik zal u zeggen dat men dan Christus niet kent. Men leert een andere Jezus (2 Korinthe 11:4) maar niet de Christus der Schriften. Jezus spreekt in de bekering als machthebbende en niet als de schriftgeleerden die alleen de actieve daad tot zonde bestempelen. Men heeft totaal geen kennis aan hetgeen de apostel Paulus leert in Romeinen 7:9 dat als het gebod (Wet Gods) gekomen is, de zonde weder levend is geworden, doch ik (oude mens) ben gestorven! Ze laten die oude mens halfdood en plakken hier dan het etiket homoseksuele gerichtheid op, en die lusten noemen ze dan geen zonde. Ze zijn dan zogenaamd alleen verlost van wat ze de zondige praxis noemen (relatie aangaan met andere homo of lesbienne). De HEERE zal het zien en zoeken. U kunt er verder meer over lezen in onderstaande artikelen.

Zie enkele recente artikelen betreffende homoseksualiteit:

Toelichting op publicatie Nashvilleverklaring staat haaks op Gods Woord

SGP-burgemeesters hijsen de goddeloze regenboogvlag

Nashvilleverklaring is niet anders dan een voorzichtig verdrag met de hel

Verklaring homoseksualiteit is een vondst van de duivel

Homopromotie door de overheid en de kerken

Steef de Bruijn (OGG-RD) wil duivelse stichting 'Hart voor homo's' op het collecterooster

De 'kies elkaar' oproep van SGP-leider Van der Staaij voor homo en hetero

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"