Wetenschap en bijgeloof (door Karel van Wolferen)

Voordracht Karel van Wolferen van het eerste artikel uit nummer 8: Wetenschap en bijgeloof:

Verder kunt u in deze uitgave de volgende artikelen lezen:

Gezond_Verstand_nr_08

Neem een abonnement op Gezond Verstand als u objectief en waarheidsgetrouw geïnformeerd wil worden over wat er gebeurt in de wereld. Een blad met serieuze, kwalitatief hoogstaande journalistiek ter bevoerdering van burgerschap met gezond verstand.

Ook voor de inhoud van dit blad geldt: "En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht, Lukas 16:8."

Als het gaat om hét gezonde verstand dan geldt dit alleen voor Gods volk die met Paulus mag zeggen: "Maar hij zeide: Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand, Handelingen 26:25."

Het neemt niet weg dat de HEERE ook in het algemeen nog gezond verstand schenkt aan stervelingen. Dat is dan nog algemene genade. Daarom kunnen we het blad Gezond Verstand met hoofdredacteur Karel van Wolferen aanbevelen. U leest hier informatie die u in de Main Stream Media niet tegenkomt, ook niet in het Reformatorisch Dagblad, wat steeds meer verworden is tot Reformatorische Desinformatie. U kunt uw abonnementsgeld van meer dan € 400 besparen en voor € 75 een abonnement op Gezond Verstand nemen.

Zie voor nadere informatie en abonnement: https://gezondverstand.eu/

M.G. van der Hoeven

30 januari 2021