Killerspuit-schandaal aangetoond met data vanuit Nieuw-Zeeland

Hieronder treft u informatie aan die via Nine for News openbaar is gemaakt, en wat u natuurlijk never nooit in de main stream media zult lezen.

De massale sterfte
Liz Gunn, leider van de New Zealand Loyal Party, heeft ‘schokkende informatie’ naar buiten gebracht. Ze spreekt op haar kanalen van de ‘moeder aller onthullingen’.

Gunn heeft data onder ogen gekregen waaruit blijkt dat er tienduizenden mensen zijn overleden door de prikken. Ze voegde daar aan toe dat de data afkomstig zijn van slechts één Nieuw-Zeelandse site die dergelijke informatie opslaat. “We weten niet hoeveel databases er in het land zijn.”

Als je alles bij elkaar optelt, kom je uit op een onvoorstelbaar aantal dode en zieke Nieuw-Zeelanders.

Ze heeft donderdag alle informatie naar buiten gebracht in een video van ruim een uur. Bekijk de video M.O.A.R. (Mother of all Revelations) hieronder:

Nieuw-Zeeland is een plaats delict
Het team van Gunn deed nog een opmerkelijke ontdekking: in de data zagen ze grote clusters sterfgevallen. Het gaat daarbij om mensen die op dezelfde dag naar dezelfde vaccinatielocatie gingen, een prik kregen en vervolgens stierven.

Zo werden op één dag op dezelfde locatie 30 mensen gevaccineerd. Ze zijn inmiddels allemaal overleden, vlak na elkaar. “Dat zijn 30 mensen die plotseling zijn gestorven.”

Gunn eist een strafrechtelijk onderzoek. “De onderste steen moet boven. Nieuw-Zeeland is een plaats delict.”

Volledig op de hoogte
Ze beschikt ook over bewijs dat de overheid volledig op de hoogte was van elke afzonderlijke bijwerking voordat de vaccins werden uitgerold.

Gunn benadrukte nog eens dat er ontzettend veel levens verloren zijn gegaan. Ze zag 13 kinderen op één van de lijsten die ze zelf heeft geanalyseerd. “Sindsdien slaap ik slecht.”

Databasebeheerder die onthulde hoeveel mensen stierven na Pfizer-prik opgejaagd door de overheid
Een man die in Nieuw-Zeeland een betalingssysteem opzette voor de prikzetters deed na de uitrol van de coronavaccins een buitengewoon zorgelijke ontdekking. De man, ‘Winston Smith’, zag bij het verwerken van de data dat er mensen waren die binnen een week na vaccinatie stierven.

Toen het systeem operationeel werd, merkte Smith dat er vrijwel meteen mensen overleden na de prik. Hij is als databasebeheerder de enige die toegang heeft (of had) tot deze gegevens, aangezien er in heel Nieuw-Zeeland slechts één databasebeheerder is (of was).

Smith groef dieper in de data, die rechtstreeks afkomstig zijn van de overheid, en maakte onderscheid tussen de verschillende batches. Hij stelde een top 10 samen van dodelijkste batches. Met de meest dodelijke batch zijn in totaal 711 mensen gevaccineerd. Van hen zijn 152 overleden (21,38 procent).

Hieronder een verkorte versie van de video met Engelse ondertiteling:

Zoiets mag nooit gebeuren
Hij maakte ook een top 10 van de dodelijkste prikzetters. De persoon met de meeste doden op zijn of haar naam vaccineerde 246 mensen, waarvan er 60 zijn overleden (24,39 procent). “Zoiets mag nooit gebeuren,” zei hij in gesprek met Liz Gunn, leider van de New Zealand Loyal Party.

Deze man is dé databasebeheerder van de GGD in Nieuw-Zeeland, merkt data-analist Wouter Aukema op. “Hij toont wie de prikken zetten, bij hoeveel mensen. En hoeveel van deze mensen stierven. Ik hoop vurig dat iemand in Nederland ook de prik-data gaat openbaren,” zegt hij.

Wat doet de gezondheidsdienst in Nieuw-Zeeland met deze zorgelijke ontdekking? Niets. Sterker nog: de dienst heeft de jacht op Smith geopend en een onderzoek ingesteld. Hij is niet langer aan het werk. Volgens de gezondheidsdienst heeft hij ‘misinformatie’ verspreid over de coronavaccins. “Wat hij beweert is volledig onjuist,” zei directeur Margie Apa tegen de pers.

‘Extreem teleurgesteld’
Minister van Volksgezondheid Shane Reti zei tegen de krant Weekend Herald dat hij is gebriefd door Apa en voegde toe dat er ‘veel complotdenkers zijn’.

Apa benadrukte nog eens dat de vaccins ‘veilig en effectief’ zijn en dat mensen ze moeten blijven nemen om zichzelf en hun gemeenschap te beschermen. Volgens haar is er geen enkel bewijs dat vaccinatie verantwoordelijk is voor de oversterfte in Nieuw-Zeeland.

Ze zei ‘extreem teleurgesteld’ te zijn dat een medewerker data heeft ‘misbruikt’ om ‘misinformatie’ te verspreiden.

Bronnen:

https://www.ninefornews.nl/dit-is-m-dan-de-moeder-aller-onthullingen-over-de-massale-sterfte/

https://www.ninefornews.nl/databasebeheerder-die-onthulde-hoeveel-mensen-stierven-na-pfizer-prik-opgejaagd-door-de-overheid/

COMMENTAAR
We zien al sinds het injecteren met deze gifspuiten dat er continue oversterfte is die niet verdwijnt. Een onderzoek ernaar wordt continue tegengehouden door de rijksoverheid. Het voorbeeld uit Nieuw-Zeeland toont aan dat de overheid totaal onbetrouwbaar is en genocide op haar geweten heeft. Dat geldt voor alle overheden wereldwijd die samen met de big phama bedrijven, zoals Pfizer, deze injecties hebben gepushed en nog steeds aanprijzen. Ook in Nederland gaat die criminele minister van volksgezondheid, Ernst Kuipers, gewoon door met de zesde injectie voor de zwakkeren, met name ouderen, en zelfs zwangere vrouwen. Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die zich laten prikken met deze gifspuiten. De big pharma heeft zich ingedekt want in alle contracten met de overheden hebben ze een aansprakelijkheid van 0 bedongen. Het is schandalig dat overheden deze injecties loslaten op de bevolking. We hebben recentelijk gezien wat de corrupte EMA naar buiten heeft gebracht, terwijl ze eerst groen licht voor deze gifspuiten hebben gegeven. Alle betrokken, zowel bij de rijksoverheid, de big pharma, de WHO, de Bill & Melinda Gates foundation horen op zijn minst voor de rest van hun leven achter de tralies. Als dat niet gebeurt dan zal het recht hoe dan ook zegevieren, want de HEERE God is geen ledig aanschouwer. Alles zal in het gericht komen, ook dit. En ook wee degenen die dit via de media gepromoot hebben en nog steeds promoten, of zelf weigeren om onderzoeksjournalistiek te bedrijven en de waarheid in ongerechtigheid tenonder houden. De HEERE zal het zien en zoeken!

M.G. van der Hoeven

2 december 2023